14 fredede huse i Dragør bliver indstillet til affredning

Slots- og Kulturstyrelsen har sat gang i en høringsproces om ophævelse af 14 bygningsfredninger i Dragør. Det er den nyligt afsluttede fredningsgennemgang af alle fredninger i Danmark fra før 1990, der har fået Slots- og Kulturstyrelsen til at foreslå, at de 14 fredede bygninger i Dragør bliver affredet, skriver Slots og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Fogdens Plads 2A-B er en af de mange bygninger i Dragør, som fortsat vil være fredet. Foto: Slots- og Kulturstyrelsen.

Baggrunden for forslagene om fredningsophævelserne er, at bygningerne er væsentligt ændret, og fornyelserne er sket med materialer og en indretning, der ikke er typisk for det ældre Dragør. Det indstiller Det Særlige Bygningssyn til Slots- og Kulturstyrelsen. Samtidig understreger Bygningssynet, at bygningerne er bevaringsværdige, da de er en vigtig og karakteristisk del af bebyggelsen og kulturmiljøet i Dragørs gamle bydel.

”Med bygningsfredningsgennemgangen har vi fået et rigtig godt grundlag, der dokumenterer tilstanden af de fredede bygninger i hele Danmark. Det er det niveau, vi også skal rette ind efter, når vi ser på husene i Dragør. I Slots- og Kulturstyrelsen har vi altid fokus på at finde en god balance mellem fornyelse og bevaring og mellem istandsættelse og brug. Der er 14 ud af 77 fredede huse i det centrale Dragør, hvor der i årenes løb er sket så mange gennemgribende fornyelser, at de bygningsfredningsmæssige værdier ikke længere har et højt nok niveau til, at bygningernes fredningsstatus kan opretholdes”,

 ENHEDSCHEF MERETE LIND MIKKELSEN, SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN

VELLYKKET, LOKAL BEVARINGSINDSATS

Dragør er et af de bedst bevarede kulturmiljøer i Danmark, og her kan man stadig få oplevelsen af et lille bysamfund fra 1700- og 1800-tallet, hvor byens mænd levede af søfart, mens de fleste af kvinderne supplerede families indtægt ved at væve.

Derfor er det også fortsat Slots- og Kulturstyrelsens opfattelse, at bevaringsindsatsen i Dragør alt i alt er særdeles vellykket. Årsagen til successen er, at Dragør Kommune har udarbejdet en bevarende lokalplan, etableret bevaringsnævn, skrevet informationsblade og hjulpet med materialer, og kommunen har i høj grad været med til at inspirere andre kommuner som for eksempel Aabenraa Kommune, der også har fokus på at værne om kommunens velbevarede kulturmiljøer.

Dragørs ligger i dag på danske UNESCO-tentativliste, hvilket er det første skridt frem mod en udpegning som UNESCO-verdensarv. Foto: DragørNyheder.dk

Helheden bevaret

”Selvom nogle af bygningerne bør affredes, så er der stadig rigtig mange fredninger i Dragør, hvor balancen mellem fornyelse og bevaring er lykkedes fint, og hvor bygningerne viser de forskellige boligforhold, der er karakteristiske for søfartsbyen. Og så må vi ikke glemme, at Dragør Kommune er lykkedes med at bevare helheden i den gamle bydel med gadeforløb og bebyggelsesmønster i samarbejde med Dragør Fredningsnævn og Beboerforeningen for Dragør Gamle By. Der er på alle måder tale om en helt usædvanlig vellykket bevaringsindsats. Det kender vi også fra andre kommuner som for eksempel Aabenraa Kommune, der også bruger bevaring som et redskab til at gøre deres kulturmiljøer til et rart sted at leve og samtidig kan tiltrække besøgende fra nær og fjern”, siger enhedschef i Slots og Kulturstyrelsen Merete Lind Mikkelsen i pressemeddelelsen.

Magstræde i Dragør med de karakteristiske gule huse. Foto: DragørNyheder.dk

I 1700- og 1800-tallet husede Dragør landets næststørste handelsflåde, og det kan stadig ses i bebyggelsen med de enkle beboelseslænger, de større skipperhuse, lodsernes såkaldte kikkenborge, som er udkigstårne på hustage, de små udhuse og magasiner til skibsudstyr, men også lodsstationen, havnekranen og kogehuset  ved havnen, der beskyttes af moler, som rækker tilbage til 1700-tallet.

I forhold til en fremtidig ansøgning om at blive optaget på UNESCOs Verdensarvsliste, så er det Slots- og Kulturstyrelsens vurdering, at ophævelserne ikke vil ændre Dragørs plads på den danske UNESCO-tentativliste.

FAKTA OM HØRINGSPROCESSEN

Begrundelsen for hvert forslag om ophævelse af en fredning kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, hvor man også kan orientere sig om fristen for at komme med indsigelse for de enkelte forslag. Du kan også læse mere om fredninger i høring og se mere om planlægning og kulturarv ved at klikke på linkene.

Kilde: Slots og Kulturstyrelsen

Seneste artikler

 

Fik du læst?