Dragør Kommune svinger sparekniven på ældrevelfærd

Dragør Kommune er med i toppen af listen over kommuner der skal spare penge på de ældre i 2019. Det viser en ny beregning fra FOA. Helt præcis bruger 5,6% færrepenge pr. ældre over 80 år i 2019 end i år 2018, viser beregningen. I Tårnby Kommune er besparelsen i 2019 på 1,7%.

Grafik_: FOA

Udgifterne til ældrepleje er faldet, når man tager højde for det stigende antal ældre danskere, viser gennemgang af kommunernes budgetter, skriver FOA i deres pressemeddelelse.

”Partierne står nærmest i kø for at fortælle om alt det gode, de vil gøre for de ældre. Senest så vi det ved finanslovsforhandlinger. Men sandheden er, at når vi kigger på, hvor meget velfærd vi faktisk tilbyder den enkelte ældre, så falder beløbet år for år.”

”I mange af kommunerne er faldet så markant, at det dårligt kan forklares ved, at borgerne er blevet bedre. Det går ud over borgerne og arbejdsmiljøet og arbejdsglæden hos medarbejderne i ældreplejen,” fortæller forbundssekretær Helena Mikkelsen.

I tre af landets kommuner falder serviceudgifterne per 80+-årige med over 10 procent. Det drejer sig om Ishøj, Svendborg og Vordingborg. Det betyder, at udgifterne per ældre over 80 år i kommunerne falder med henholdsvis 11,3, 12,2 og 10,8 procent fra 2018 til 2019.

Grafik: FOA

Samsø kommune er den eneste kommune, hvor serviceudgifterne per 80+-årige stiger med omkring 10 procent.

I alt sænker 57 kommuner udgifterne til ældrepleje for de plus 80-årige fra 2018 til 2019. Omvendt hæver 41 kommuner udgifterne til ældrepleje i perioden. Men samlet set skærer de danske kommuner 1,4 procent i serviceudgifterne til ældre over 80 år i 2019, står der videre i pressemeddelelsen fra FOA;

”Samlet set er der investeret 700 millioner kroner mere i ældreplejen i landets kommuner, når man medregner midlerne fra finanslovsaftalen for 2019, i forhold til budgetterne for 2018. Men når man tager højde for det stigende antal ældre, ender vi med en faldende udgift per ældre over 80 år,” siger cheføkonom i FOA Kasper Manniche.

”Det er et udtryk for, at kommunerne bliver presset af regeringen, som igennem mange år bl.a. gennem budgetloven og stramme økonomiske rammer har valgt at styre den lokale velfærdsøkonomi på en måde, så kommunerne ikke kan følge med den demografiske udvikling,” fortsætter han.

Opfordring til politikerne på Christiansborg

”Den lov bør smides på lossepladsen hvor den hører hjemme. Vi ser gang på gang, at konsekvenserne bliver, at de, der har mest behov for hjælp, må klare sig med mindre,” siger forbundssekretær Helena Mikkelsen.

Om tallene:
FOA har trukket budgettallene for 2018 og 2019 fra statistikbanken.dk på ældreområdet (funktion 5.30.26-5.30.36). 2018-tallene er opregnet til 2019 pris- og lønniveau (økonomiaftalen for 2019) og derudover er 2019 tillagt de penge, der er kommet til ældreområdet med finanslovsaftalen for 2019 – de penge er fordelt til de enkelte kommuner efter den såkaldte efter DUT-nøgle. Budgettallene er holdt op imod befolkningsudviklingen for 80 + årige fra Danmarks Statistik for 2018 og 2019, hvorved et beregnet niveau for udgifterne per 80+ årig fremkommer.

Om FOA
FOA er Danmarks tredjestørste fagforbund – med ca. 180.000 medlemmer fordelt på 38 afdelinger. Størstedelen er ansat i kommuner og regioner, men vi organiserer også privatansatte.

Kilde: FOA

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?