Dragørs Erhvervs og Turistchef stopper

Erhvervs og Turistchefen i Dragør, Claus Rex, stopper med udgangen af februar og tiltræder pr. 1. marts en ny stilling som Greater Copenhagen Manager i Wonderfull Copenhagen.

Claus Rex har været ansat som Erhvervs og Turistchef i Dragør siden maj 2015. I det nye job i Wonderfull Copenhagen skal Claus Rex stå for samarbejdet med alle kommuner og turismeorganisationer på Sjælland.

“Jeg er ret sikker på, at det bliver virkelig godt – selv om jeg nok omvendt kommer til at savne hyggen herude!”, sagde Claus Rex da DragørNyheder.dk ønskede ham tillykke med det nye spændende job.

Om Wonderful Copenhagen

Wonderful Copenhagen er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at skabe vækst gennem fremme og udvikling af turismen i hovedstadsregionen. Turismeudviklingen sker gennem samarbejde med private og offentlige partnere i fælles, fokuserede indsatser, bl.a. målrettet tiltrækning af kongresser, krydstogter, nye flyruter samt digital eksponering af hovedstaden over for potentielle udenlandske besøgende samt udvikling af både nye markeder, begivenheder og ny viden.

Wonderful Copenhagens afsæt er Danmarks hovedstad – hovedstadsregionen med København som vækstmotor.

For at fremme fondens formål indgår Wonderful Copenhagen også i turismefremmende samarbejder og varetager opgaver både tværregionalt, nationalt og internationalt. Fonden er således den primære turismeaktør på den danske side i det tværregionale samarbejde Greater Copenhagen, som handler om at udvikle turismen i hele metropolregionen, hvor også Skåne indgår.

Wonderful Copenhagen varetager nationale opgaver gennem de landsdækkende udviklingsselskaber MeetDenmark og Dansk Storbyturisme, det landsdækkende krydstogtnetværk CruiseCopenhagen samt ruteudviklingsprogrammet Global Connected – alle forankret i fonden. Endelig har Wonderful Copenhagen ansvar for en række tværnationale opgaver, herunder det nordiske samarbejde om kinesisk turisme (Chinavia) samt fremme af krydstogt i Østersø-regionen i Cruise Baltic-netværket.

Desuden indgår Wonderful Copenhagen i strategiske, internationale samarbejder, bl.a. i regi af European Cities Marketing og Best Cities Global Alliance.

Wonderful Copenhagen fokuserer indsatsen gennem forretningsområderne Convention, Cruise, Communication og Development og samler over 300 medfinansierende samarbejdsrelationer.

Kilde: Wonderfull Copenhagen

Seneste artikler

 

Fik du læst?