Tagterrasser og altaner til debat blandt borgere

I de senere år har Dragør Kommune modtaget et stigende antal ansøgninger fra boligejere om tagterrasser og altaner i 1. sals højde i kommunens villaområder. Kommunen oplyser at der samtidig er der en tendens til, at altaner og tagterrasser bliver anvendt som en udvidelse af husets dagligstue, og derfor indrettes og bruges mere end før.

 

Det betyder, at der bygges tagterrasser og altaner, der både i størrelse, placering og udformning skiller sig ud fra naboområdet og giver udfordringer i forhold til det gode naboskab, særligt i forhold til indbliksgener, skriver Kommunen i en meddelelse og inviterer nu borgerene i dialog om fremtidens regler for tagterasser og altaner.

Grundejere og andre interesserede kan nu få indflydelse på, hvordan tagterrasser og altaner i en stor del af Dragørs boligområder i fremtiden kan og skal se ud. Det sker ved en indledende høring om, hvilke krav er rimelige at stille til størrelse, placering, udseende mv. i Dragørs forskellige villaområder.

I de gældende lokalplaner for villaområderne i Dragør er der ikke fastsat særlige regler for,
hvordan tagterrasser skal placeres, og hvor store de må være. For at undgå fremtidige
nabokonflikter og klager, ønsker kommunalbestyrelsen derfor, at få udarbejdet en
temalokalplan for kommunens villaområder. Denne skal sætte specifikke krav til omfanget og placeringen af tagterrasser og altaner. I lokalplanen vil der også blive set på, hvordan tagterrasser og altaner bedst tilpasses den byggeskik, der kendetegner det enkelte kvarter.

Kommunen vil gerne høre din mening

Send dine kommentarer og idéer til Plan og Teknik på mail-adressen pt@dragoer.dk frem til den 1. marts 2019.

De modtagne synspunkter vil indgå i kommunalbestyrelsens overvejelser om indholdet i en kommende temalokalplan.

Du kan se mere om baggrunden, lokalplanovervejelser, dilemmaer i folderen her. Du kan også se de berørte villaområder i kommuneplanens rammer s. 7 her. 

Kilde: Dragør Kommune

Seneste artikler

 

Fik du læst?