Høring af forslag til ny vandforsyningsplan 2018–2027

Der er nu mulighed for at gøre indsigelser mod den, af kommunalbestyrelsen, vedtaget forslag til ny vandforsyningsplan 2018-2027.

Vandforsyningsplanen omfatter de fremtidige retningslinjer for vandforsyningen i henhold til vandforsyningsloven.

Indsigelsesfristen er 8 uger gældende fra 11. februar. Høringsfristen er derfor mandag den 8. april 2019.

Vandforsyningsplan – lovgrundlag

Bekendtgørelse om vandforsyningsplan § 2 stiller krav om, at kommunalbestyrelsen udarbejder, efter forhandling med de almene vandforsyninger i kommunen, Sundhedsstyrelsen og i fornødent omfang med andre interesserede myndigheder og institutioner m.v., et forslag til en vandforsyningsplan.
Bekendtgørelse om vandforsyningsplan, BEK nr. 831 af 27/06/2016 

Vandforsyningsplanen 2018 – 2027 er udarbejdet efter vandforsyningslovens §§ 14 og 14a, LBK nr. 118 af 22/02/2018

Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune har vedtaget forslag til vandforsyningsplanen 2018 – 2027 på
kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 1. november 2018 kl. 19:00 under punkt 6

Indsigelser til vedtaget forslag af ny vandforsyningsplan 2018 – 2027

Eventuelle bemærkninger til vedtaget vandforsyningsplan kan sendes elektronisk til Tårnby Kommune på miljo@taarnby.dk

Tårnby Kommune løser efter aftale om forpligtende samarbejde opgaver for Dragør Kommune på miljøområdet.

Høringsfrist

Forslag til vandforsyningsplanen 2018 – 2027 i Dragør Kommune er i offentlig høring indtil mandag den 8. april 2019.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?