En opfølgende samtale med Peter Læssøe

Der er gået et halvt år siden Peter Læssøe og Dines Bogø aftalte en opfølgning på deres sommersnak sidste år. Meget er sket siden sidst. Dines Bogø har vendt dagens aktualiteter med Liste T´s Peter Læssøe. Lokationen denne gang var Dragør Fort.

Foto: Dines Bogø

Af Dines Bogø

Forudsætningen var også, at der var sket noget siden sidst. Det kan man vist roligt sige.

– Ja uden overdrivelse. Der sker meget. Spørg bare løs.

Der blev lavet et budgetforlig, som Liste T ikke deltog i?

– Der var flere punkter i AOV’s oplæg, som ikke var til debat og så var der andre punkter, som kunne debatteres. Men værst af alt var det, at de virkelig kontroversielle ting slet ikke blev debatteret endsige fremlagt af AOV. Lukninger af institutioner, potentiel udflytning af Lokalarkivet fra det gamle rådhus på Stationsvej osv. og osv. Selv den dag i dag er der fortsat dele af AOV-budgettet, der ikke hænger sammen økonomisk. Det er uforståeligt, at man fremlægger markante beslutninger uden, at økonomien er gennemarbejdet seriøst.

Hvad mener du om projektet med et Vandsportsanlæg i Dragør?

– Nok bedst kendt som CWWP. Jeg syntes egentlig, at det lød som et spændende projekt. Men det var før jeg fik indsigt i detaljerne. Nu kender vi de miljømæssige konsekvenser med støj, vandforbrug og energiforbrug og en økonomi, der ikke hænger sammen uden store offentlige tilskud. Læg dertil at en række fonde skal lægge mere end 50 mio.kr. på bordet til et projekt, som rigtig mange af Dragørs borgere ikke ønsker. Det virker ikke realistisk. Næh – lad os i stedet fokusere på at skaffe pengene til at købe asylgrunden og så skabe et naturcenter på den beliggenhed med inddragelse af Naturpark Amager, DGI, ungdomsskolen m.fl. Det vil give mere mening for mig. Men lad os indlede en sådan proces med at høre hvad borgerne i Dragør kommune mener om det.

Der var andre større punkter på budgettet. Boliger på Engvej, nedlæggelse af private og off. institutioner i Dragør, ændring af struktur for Historisk Samling m.v.

– Ja, der er mange kontroversielle ting i spil. Boliger på Engvej; jeg tror, at de fleste kender Liste T’s holdning til det grønne område på Engvej. Liste T ønsker ikke at flytte tennisklubbens baner og vi ønsker ikke at opføre flere hundrede nye boliger på Engvej. Det kan hverken veje, institutioner eller generel infrastruktur holde til. Forestil dig det kaos, der vil opstå på både Engvej og på Strandjægervej. Næh – lad os bibeholde og ikke mindst pleje og udvikle de grønne arealer på Engvej – det giver mening for os. I relation til plejehjem og ældreboliger kan vi i Liste T acceptere, at en lille del af Engvejsarealet bruges til sådanne formål.

– Nedlæggelse af institutioner og en markant forhøjelse af SFO-prisen er andre markante ting. Her er problemet, at de rammer, som AOV sætter op for SFO’erne, er så markante forringelser, at man må forvente, at forældrene trækker deres børn ud af SFO’erne – og hvis dette sker, så forsvinder de økonomiske forudsætninger for AOV’s beslutning.

– Og mere generelt så er det uforståeligt for mig, at man ikke i højere grad fokuserer på de områder, der netop nu udfordrer økonomien. Det er ufatteligt, at ingen af de budgetmæssige beslutninger drejer sig om det nære sundhedsvæsen. Vi ved, at Dragør Kommunes omkostninger stiger på dette område og alligevel gør vi ikke noget, der kan imødegå dette. AOV har besluttet yderligere en forringelse, som de ikke er så meget for at snakke om – hvis du er over 80 år og har behov for hjemmepleje, så har AOV besluttet, at det i fremtiden bliver meget sværere at blive visiteret til dette. Her vil jeg bede pårørende i Dragør Kommune om at være på mærkerne.

Hvad skal der ske på Dragør Havn?

– Jeg håber, at både Espersen og Bådeværftet kommer videre i 2019. Det er en vigtig første del af udviklingen af havnen. Når dette er på plads, så kan vi komme videre med det vestlige byggefelt. Og netop her er vi glade for, at AOV har indvilget i at inddrage fonde i den videre udvikling. Det kan vi i Liste T kun hilse velkommen. Udviklingen af den gamle havn kræver, at Dragør kommune sammen med eksterne fonde får udviklet et kvalitetsprojekt, som vi alle kan være stolte af i fremtiden. Vi skal formå at skabe en fin overgang fra den gamle by og Kongevejen – og ned over havnepladsen og ud langs molen i den gamle havn. I et samarbejde med dygtige arkitekter skal vi finde ud af, om det gamle bådeværft skal indrettes til velkomstcenter for turister/borgere i relation til Unesco-ansøgning, Naturpark Amager m.m. Jeg har ikke i dag en bestemt holdning til, om det skal være det ene eller det andet. Lad det opstå i en proces, hvor eksperter og borgerne inddrages.

Nu er det snart 20 år siden, at bilfærgen stoppede. Er det ikke lang sagsbehandling?

– Ja, det er synd og skam, at der er gået så lang tid. Jeg synes, at vi politisk er for dårlige til at prioritere. Politikerne har igangsat for mange ting og det medfører, at vi ikke lykkes med de vigtige ting. Det er ærgerligt. Der har været perioder hvor økonomien har spændt ben for udviklingen, men i de senere år er det efter min mening en mangel på prioritering, der har gjort udslaget.

Fungerer administrationen som den skal? Er der for lange sagsbehandlingstider? Erstattes medarbejdere med erfaring i god tid? Er der et passende antal medarbejdere i forhold til antal indbyggere?

– Pyha, det var mange ting på en gang! – jeg tror, at mange har oplevet situationer, hvor man ikke får en hurtig service. Omvendt tror jeg også, at der er rigtig mange borgere, der oplever en både fin og hurtig service. Problemet er efter min mening, at vi bør vide, hvor gode vi er. Hvad er vores servicemål og lever vi op til dem? Hvorfor ved vi ikke det? Og hvorfor følges der ikke op på dette med jævne mellemrum.

Af og til hører man udtrykket. ”Det er også kommunen”! Måske tænker man på de 15 i Byrådet? Måske tænker man personalet på Rådhuset? Måske tænker man på personalet hos Vej og Park, medhjælperne på Enggården eller de eksterne leverandører o.s.v.?

– Set fra min vinkel er det nemt. Der er en politisk og administrativ opdeling. Politikerne skal sætte rammerne og forvaltningen skal udmønte. Men jeg er klar over, at der kan være forståelsesproblemer for den enkelte borger. Derfor bør kommunen informere mere om, hvor grænserne går. Vores organisering skal være enkel og logisk for den enkelte. Man kunne overveje om ikke, at det nedsatte demokratiudvalg bør påtage sig denne opgave med at informere borgerne om disse forhold.

Går Liste T også ind for et naturligt nærmere formaliseret samarbejde mellem museerne og historisk arkiv, som der nu er ønske om

– Ja, vi ser gerne et formaliseret samarbejde mellem museerne og lokalarkivet, som det er blevet foreslået af mange. Men i mine øjne kunne det ligeså godt være et uformelt samarbejde.

Liste C fravalgte jer som samarbejdspartnere på forhånd op til sidste valg?

– Jeg anser det for en del af det taktiske spil fra Kenneth Gøtterups side. Og vælgerne straffede ham for det. Kenneth Gøtterups stemmetal blev næsten halveret ved sidste valg og Konservative reddede lige ansigt fordi, at Katrine Tholstrup trak ganske mange stemmer. ACO gik tilbage og V gik lidt frem på grund af borgmestereffekten. I Liste T arbejder vi flittigt videre og samarbejder med alle partier i kommunalbestyrelsen og tillige med de partier, der ikke kom ind. Vi har f.eks. inviteret alle partier til at sidde i panel på vores borgermøder og det har de Radikale taget imod.

Du skal nu til at sælge is på Strandlinien ved Gl. Havn?

–  Ja, det er rigtigt. ”Dragør Is” er nu igen i familiens eje. Jeg foreslog, at familien igen blev aktive i isbutikken og vi synes alle, at det er sjovt, at familien om ca. 8 år kan fejre 100 års dagen for familiens åbning af isbutik på Dragør havn. Det er en god historie, at forretningen i denne lange periode kun er blevet drevet af 2 familier.

Vi ses til sommer enten for at nyde en is på Strandlinien eller et andet passende sted. Der er helt sikkert sket en hel masse lokalt, som det tegner lige nu.

Fik du læst: En sommersnak med Peter Læssøe

Seneste artikler

 

Fik du læst?