Høring af miljøgodkendelse til støjvold D og E

Københavns Lufthavne A/S (CPH) – Høring af miljøgodkendelse til støjvold D og støjvold E efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33.

Foto: Dragør Kommune

Tårnby Kommune har som myndighed afgjort, at Københavns Lufthavne A/S (CPH), Lufthavnsboulevarden 6, 2770 får en miljøgodkendelse til etablering af støjvold D og støjvold E.

Miljøgodkendelsen er givet efter Miljøstyrelsens standardvilkår for støjvolde, suppleret med vilkår for støj og jord.

Link til Miljøgodkendelse til støjvold D og støjvold E

Bemærkninger

Hvis du har bemærkninger til tillæg til miljøgodkendelse til støjvold D og støjvold E, skal de sendes til Tårnby Kommune gerne på e-mail: miljo@taarnby.dk senest den 07-03-2019 kl. 12.

Politisk behandling

Støjvold D er placeret i Tårnby Kommune og støjvold E er placeret i Dragør Kommune. Tårnby Kommune er miljømyndighed i Dragør Kommune iht. en samarbejdsaftale.

Politikkerne i Tårnby Kommune vil have forlagt miljøgodkendelsen, inden den meddeles.
Politikkerne i Dragør Kommune vil ikke have forlagt miljøgodkendelsen, da den følger gældende lovgivning og vejledninger.

Planmyndighederne afgør om placering af støjvoldene overholder lokalplanen

Planmyndigheden i Tårnby Kommune skal afgøre, om placeringen af støjvold D overholder lokalplanen. Planmyndigheden i Dragør Kommune skal afgøre, om placeringen af støjvold E overholder lokalplanen. Det betyder, at afgørelsen om miljøgodkendelse ikke tager stilling til, om placeringen af støjvold D og støjvold E overholder lokalplanen.

Der er udarbejdet en afgørelse på VVM-screening for etablering af støjvold D og støjvold E, den er i hørring hos relevante myndigheder. Afgørelsen på VVM-vurderingen falder samtidig med miljøgodkendelsen meddeles.

Den endelige godkendelsen vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens Digitale Miljøadministration (DMA) senest 4 måneder efter tilladelsen er givet.

Kilde: Dragør Kommune

Seneste artikler

 

Fik du læst?