Ulovlig arbejdsnedlæggelse på ARC: Ingen skraldeafhentning

(OPDATERET) Der bliver desværre ikke blive hentet affald i Dragør i dag. Det meddeler Dragør Kommune på deres hjemmeside. (opdateret 07.03) En uoverenskomstmæssig arbejdsnedlæggelse meddeler Amager Ressource Center (ARC). Strejken rammer både Tårnby, Dragør, København og Frederiksberg.

Foto: DragørNyheder.dk

Opdateret 07.03.19 kl. 09.30 

Mens skraldemændene fra Dragør og Tårnby i går nedlagde arbejdet i protest mod lønforholdene ved den overgangsordning medarbejderne i fremtiden overgår til ved ansættelse under Amager Ressource Center (ARC), har renovationsmedarbejdere i hovedstadskommunerne i dag valgt at sympatistrejke foran forbrændingsanlægget, skriver TV2 Lorry.

1. januar i år overgik opgaven med affaldshåndtering i Dragør og Tårnby til ARC. I den forbindelse blev de ansatte skraldemænd overført fra deres tidligere ansættelse i Marius Petersen A/S til en ny ved ARC. Arbejdstvisten består i uenigheder om, hvilke forhold de ansatte tager med sig i overdragelsen til ARC, skriver TV2 Lorry.

Der er ingen affaldsbiler fra ARC på gaden i disse dage. Foto: ARC PR

Meddelelse fra Dragør Kommune

ARC (Amager Ressource Center) som pr. 1. januar overtog skraldeindsamlingen i Dragør, har i dag oplyst, at der er ulovlig arbejdsnedlæggelse blandt skraldemændene, som henter affald hos borgerne i Dragør.

Der vil derfor desværre ikke blive hentet affald i Dragør i dag, skriver kommunen.

Affaldet vil blive afhentet så hurtigt som muligt, når arbejdet er genoptaget.

Dragør Kommune oplyser at de vil informere så snart der er nyt i sagen og beklager de gener som arbejdsnedlæggelsen vil give.

Morten Dreyer (O), Dragør Kommunes bestyrelsesmedlem i ARC skriver:

“Arbejdsnedlæggelse handler om bl.a. aconto løn, erstatningsfri og anciennitet. Man er i gang med at forhandle netop nu”.

“Da ARC overtog indsamlingen af affald fra nytår skete der også et større skifte for personalet. Hos Marius Pedersen var sædvanen, at renovatørerne blev aflønnet på akkord”.

“Man kunne se, at det var et særdeles hårdt arbejdsmiljø, som medførte at mange medarbejdere holdt op inden de fyldte 40 år. De var reelt nedslidte. Det var derfor en enig bestyrelse, som vedtog at akkordlønnen skulle udskiftes med timeløn, og almindelige ordentlige arbejdsvilkår med personale faciliteter som baderum og spiserum m.m.”

“Da arbejdet startede 2/1 var der enkelte løse ender. Det medførte, at man blev enige om en aconto aflønning, alt imens fagforening og ARC forhandler en endelig løsning. En endelig aftale er endnu ikke på plads. Når aftalen er endelig i hus, vil alle lønkonti blive reguleret derefter.”

“Indsamling af affald er midlertidig sat på stand by, men vil snarest blive genoptaget”, afslutter Morten Dreyer sin meddelelse til dragørNyheder.dk

Seneste artikler

 

Fik du læst?