Årets første modtagere fra markedsføringspuljen

Hvert år uddeler Dragør Kommune penge fra Markedsføringspuljen. Puljen i 2019 er på ialt 72.000 kroner. Markedsføringspuljen kan søges til projekter og arrangementer, der markedsfører Dragør og formålet med puljen er at synliggøre og markedsføre aktiviteter i Dragør Kommune. Puljen skal primært sikre, at kendskabet til Dragør uden for kommunen øges.

Foto: Dragør Kommune

Dragør Kommune har modtaget 3 ansøgningen som alle blev behandlet på BEPUs (By-, Erhvervs- og Planudvalget) møde i denne uge. Udvalget blev enige om give følgende tilskud:

 • Amager 100 år i billeder: 2.500 kr.
 • Stemmer fra Amar: 5.000 kr.
 • Museum Amager: 15.000 kr.

Om modtagerne:

”AMAGER: 100 år i billeder”
Et nyt kulturelt initiativ, der har til formål at glæde alle Dragørs borgere, og som forhåbentligt vil lægge op samtaler om Dragørs fælles historie. Den henvender sig til personer i eller med tilknytning til København, og den vil derfor sammen med resten af Amager placere Dragør på det kulturelle københavnskort.

Billede fra ansøgningen / Dragør Kommune

Da bogen primært består af billeder, vil forfatteren være i kontakt med Dragør Lokalarkiv om deres billedmateriale, og også Dragørs borgere vil undervejs blive kontaktet om historier under researchfasen. Forfatteren vil derfor forsøge at inddrage de af Dragørpersoner og foreninger, som har relevans for bogen.

”AMAGER: 100 år i billeder” skal udkomme i foråret 2020.

“Stemmer fra Amar’”
En Podcastserie som består af ti afsnit, hver af 15-20 minutters varighed, som bliver tilgængelig fra sommeren 2019. Emnerne er tematiske eller stedspecifikke. De udforsker f.eks. naturen på Amager, herunder fælledens historie, begrebet ’lorteøen’ og amarkanernes selvforståelse, kunsten på Amager og erhvervslivet. Kilderne er i udgangspunktet lokale, men kan komme udefra. De færdige podcasts hostes af Stitcher til Android og Itunes til Apple. Derudover bliver de tilgængelige på Museum Amagers hjemmeside og vil blive anvendt i museets formidling. Flere af projektets bidragsydere såsom Tårnby Kommune og Amager Øst- og Vest Lokaludvalg vil ligeledes gerne have serien liggende på deres hjemmesider.

“Museum Amager”
Publikationsstøtte til bog om lokalidentitet og Peter Carlsens maleri “Amager 2019”.

Kunstneren Peter Carlsen er ved at færdiggøre sit genremaleri ”Amager 2019”, som er en moderne visualisering af Amagers og herunder især Dragørs, unikke lokalidentitet. Kunstneren trækker tråde tilbage til Julius Exners udødeliggørelse af livet i Store Magleby i slutningen af 1800-tallet.

Værket bliver præsenteret i juni 2019, og museet ønsker at knytte en faglig publikation til det, således at værket kan præsenteres i en historisk ramme og i en social og kulturel kontekst. Bogen er tænkt til at udkomme på Aarhus Universitetsforlag.

Forfatter bliver museumsleder Søren Mentz i dialog med Peter Carlsen.

Hvem kan søge?

Både enkeltpersoner og foreninger kan ansøge om tilskud til markedsføring af projekter og arrangementer.

Ansøgningen skal indeholde

 • Oplysninger om det projekt, der søges midler til
 • Overvejelser om hvordan projektet kan bidrage til markedsføringen af Dragør
 • Oplysninger om hvor mange midler, der ansøges om
 • Oplysninger om hvilke udgiftsposter disse midler skal dække
 • Oplysninger om, hvilke typer markedsføring, der ønskes gennemført

 Kriterier for uddeling

 • Der kan kun tildeles støtte til arrangementer, som endnu ikke er afholdt
 • Markedsføringen skal nå målgrupper uden for Dragør
 • Der kan tildeles støtte til markedsføring af arrangementer, som er til gavn for en bred målgruppe
 • Udbetaling af støtte sker efter indsendelse af dokumentation for afholdte udgifter

Der er ingen faste deadlines for ansøgninger, og du kan løbende ansøge om midler fra puljen.

Ansøgningen vil blive forelagt By-, Erhvervs- og Planudvalget på det førstkommende møde efter ansøgningen er modtaget. Ansøgninger skal sendes elektronisk med digital post eller på mail til: erhverv@dragoer.dk.

Kilde: Dragør Kommune

Seneste artikler

 

Fik du læst?