Nye store planer for havvindmølleparker i Øresund

Energistyrelsen har den 6. marts 2019 givet Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) tilladelse til at lave forundersøgelser for etablering af havvindmøller i to områder i Øresund: et område øst for Saltholm i Øresund (Nordre Flint) og et område syd for Aflandshage i Øresund. Om alt går vel, kan de to parker opføres i perioden 2023-24, skriver HOFOR i en pressemeddelelse.

Grafik: HOFOR

København skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Opfyldelse af det ambitiøse mål forudsætter en grøn omstilling af energiproduktionen. Som led heri skal HOFOR etablere mere end 100 vindmøller med en samlet kapacitet på op til 460 MW, som kan bidrage til at dække Københavns elforbrug med grøn strøm, står der videre i pressemeddelelsen fra HOFOR;

Københavns overborgmester Frank Jensen (S) siger:

“Jeg er glad for, at HOFOR nu får mulighed for at undersøge mulighederne for at etablere vindmøller i Øresund og se på, hvordan de kan placeres med respekt for dyreliv, områdets visuelle kvaliteter samt den nære placering til lufthavnen. Vindmøller i Øresund kan, ligesom Middelgrundsmøllerne, blive et vartegn for København som en af verdens grønneste storbyer og kan bringe os et afgørende skridt nærmere vores mål om, at København skal være CO2-neutral i 2025”.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) siger:

“En massiv udbygning af vindmøller er en central brik i Københavns ambitiøse plan om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. Derfor er jeg rigtig glad for, at HOFOR nu får muligheden for at undersøge muligheden for at opstille flere vindmøller i nærheden af København. Hvis planerne på sigt bliver realiseret, vil disse vindmøller udgøre ikke mindre end 40 pct. af det samlede mål.”

Foto: HOFOR/PR

Forundersøgelserne, der udføres af professionelle rådgivningsfirmaer, omfatter miljøkonsekvensvurderinger, herunder undersøgelser af vindmøllernes påvirkning af miljø, natur, dyreliv, fiskeri, sejlads, lufttrafik, landskab samt øvrige relevante samfunds- og erhvervsinteresser. Undersøgelserne forventes afsluttet ved udgangen af 2020. I forbindelse med forundersøgelserne vil der blive afholdt to offentlige høringer, den første, under den såkaldte “idéfase”, forventes afholdt sommeren 2019. Den anden høring forventes afholdt i det tidlige forår 2021, når Miljøkonsekvensrapporterne foreligger.

Såfremt myndighederne på baggrund af resultaterne fra undersøgelserne og de afholdte høringer vurderer, at der kan bygges vindmøller på én eller begge lokaliteter, forventer HOFOR, at møllerne kan opstilles i perioden 2023-2024 og produktionen af grøn strøm påbegyndes umiddelbart før 2025.

Hvis der opstilles møller i Øresund forventes 20 procent af vindmøllerne at blive udbudt til lokale borgere og andre interesserede.

“Flere Epinions-undersøgelser viser, at københavnerne bakker op om byens klimamål og gerne ser, at der opstilles flere vindmøller blandt andet i Øresund. Ligesom der er stor interesse for medejerskab til de lokale møller. Vi håber, det viser sig muligt at opføre endnu et grønt vartegn ved København, som både kan producere grøn strøm til omkring 300.000 danske familier og tage i mod udenlandske besøgende ved indflyvningen til København,” siger Jan Kauffmann, direktør for Økonomi & Forretning i HOFOR.

Fakta

  • HOFOR har 6. marts 2019 modtaget tilladelser fra Energistyrelsen til at undersøge, hvorvidt der kan opstilles vindmøller på to forskellige lokaliteter i Øresund: Nordre Flint 12 km øst for København og Aflandshage 10 km fra Amagers sydspids: HOFOR får forundersøgelsestilladelser til to havvindmølleprojekter i Øresund
  • HOFOR har kun modtaget tilladelse til at udføre undersøgelser – IKKE til at opstille vindmøller.
  • På Nordre Flint undersøges mulighederne for at opstille op til 160 MW. Det svarer til 16 møller på hver 10 MW.
  • På Nordre Flint undersøges mulighederne for at opstille op til 250 MW, svarende til 25 møller på hver 10 MW.
  • Møllerne får en maksimal højde på 220 meter.
  • Mere end 40% af vindmøllestrategiens mål kan indfries via HOFORs forventede ejerandel (op til 200 MW) i Nordre Flint og Aflandshage.
  • Møllerne vil være omfattet af Køberetsordningen i VE-loven, og mindst 20% af ejerskabet til havmøllerne forventes derfor udbudt til lokale borgere og andre interesserede. Udbuddet forventes i givet fald afholdt i perioden 2023-2024 samtidig med at møllerne stilles op.

Kilde: HOFOR

 

Seneste artikler

Arkivfoto.

Øresundsregionen oplever positiv udvikling

Øresundsregionen viser tegn på fortsat positiv udvikling i integrationen mellem Danmark og Sverige. Ifølge det nyeste Øresundsindex, som er steget fra 102 til 106 inden for et år, er der stadig stort potentiale for yderligere forbedringer. Det nye indeks fremhæver, at fire indikatorer er steget, tre er uændrede, og to er faldet sammenlignet med året før.

Rotor med møllevinger bliver hejst ned for at gøre det muligt at udskifte hovedaksel og gearkasse. Foto: Per Heegaard / HOFOR.

Mekanisk førstehjælp til havvindmøller

I pinsen kunne man se en stor pram med mobilkran arbejde på tre havvindmøller ud for København. HOFOR udskiftede mekaniske dele for at forlænge levetiden for de ikoniske havvindmøller på Middelgrunden, så grøn strøm kan fortsætte med at forsyne Hovedstaden i mange år fremover.

 
 

Fik du læst?