Borgere inviteres til budgetdialog via Facebook

Dragør Kommune inviterer borgerne til at komme med input til kommunens budget for 2020. Det sker via en ny Facebook side som kommunen har oprettet til formålet.

Grafik: Dragør Kommune

Formanden for det nye Demokratiudvalg Helle Barth opfordrer alle til at deltage i dialogen om Dragør Kommunes kommende budget 2020 og skriver;

“Som noget nyt er der indlagt en proces for borgerinddragelse i budgetprocessen for 2020. Der er mulighed for at kommende med input og bemærkninger til det kommende budget på tirsdag den 19. marts kl. 19-21, hvor der – også som noget nyt – er en indledende borgerinddragende dialogrunde på Facebook. Jeg er rigtig glad for, at der nu arbejdes med en tidligere proces med rum til borgerinddragelse, og hvor de digitale muligheder kommer i spil. Forhåbentlig vil flere borgere benytte sig af muligheden, og erfaringerne vil indgå i det kommende anbefalingskatalog, som udvalget skal præsentere for Økonomisk Udvalg i maj”, skriver Helle Barth på Facebook.

Processen for Budget 2020 er inddelt i tre faser. På illustrationen kan du se, hvornår og hvordan borgerne inddrages, og politikerne for alvor trækker i budget-arbejdstøjet.

Borgerdialogen er åben i to timer på tirsdag

Tirsdag den 19. marts 2019 åbner Kommunen for ideer og input – meget gerne til både besparelser og budgetudvidelser – til kommunens budget 2020 på Facebook. Søg på navnet ”Dragørbudget 2020”

Facebooksiden “Dragørbudget 2020” vil være åben for input mellem klokken 19 og 21. Kommunaldirektøren og økonomichefen sidder ved tasterne og kan svare på faktuelle spørgsmål.

Kommunen skriver endvidere; “Vi håber, at du – som alment interesseret Dragør-borger, som brugerbestyrelser eller som brugerråd – vil være med i vores forsøg med at inddrage borgerne på en ny og anderledes måde om budgettet”.

Borgernes input og ideer samles og indgår i det videre arbejde, hvor også politikerne kigger med.

Orienter dig allerede nu

Du kan allerede nu orientere dig om Dragør Kommunes økonomi og budgetproces på Facebooksiden. Det kan du naturligvis også på kommunens hjemmeside dragoer.dk

I videoen nedenfor fortæller Kommunaldirektør Kenneth Kristensen om processen for fastlæggelse af budgettet for 2020.

https://www.facebook.com/Dragoerbudget2020/videos/265328121045058/

Du kan også deltage pr. mail

Har du ikke adgang til Facebook, kan du sende dine ideer og input til mortenv@dragoer.dk i det samme tidsrum klokken 19-21 – skriv ”Dragørbudget 2020” i emnefeltet.

Info og retningslinjer for Facebookgruppen Dragørbudget 2020
Kilde: Dragør Kommune
Dette er en side til dialog om Dragør Kommunes budget 2020.
Alle ”likes” og indlæg fra denne gruppe, men også ”likes” og indlæg fra andre facebookgrupper vil indgå i en samlet tilbagemelding til brug for budgetprocessen. Øvrige facebookgrupper/sider vil også blive analyseret for relevante indlæg.
Hvorfor bruger vi facebook? Det er ikke alle borgere, som har tid eller interesse i at afsætte en hel aften til at deltage i et borgermøde. Heller ikke alle borgere bryder sig om at skrive mails til kommunen med deres synspunkter. Derfor har vi i år valgt at erstatte det traditionelle borgermøde her i marts med en facebook dialog, hvor man hurtigt kan orientere sig om projektet og deltage i debatten.
Data fra denne dialog vil indgå i den videre budgetproces når siden lukker d. 19. marts kl. 21.. Alle indlæg vil blive anonymiseret og eventuel personsensitiv information vil blive fjernet.
Hvordan opfører vi os på Facebook?
Vi er glade for alle de indlæg, som kommer på siden. Men husk, at alt hvad der skrives her på siden, er offentligt tilgængeligt. Vi fraråder derfor, at du skriver personlige oplysninger på Facebooksiden.
Alle indlæg og al debat skal holdes i en god tone. Vi forbeholder os ret til at fjerne disse, hvis de:
1. er i strid med loven – fx er racistiske, æreskrænkende, injurierende eller i strid med ophavsretsloven – vedrører forhold af privat karakter eller indeholder reklame og andet kommercielt indhold.
2. chikanerer andre debattører, offentlige personer eller valgte og ansatte i Dragør        Kommune.
3. er usaglige og stødende.
4. ikke skønnes relevante i forhold til sidens formål.
5. skrives fra en profil, der ikke har afsenderens rigtige navn.
6. indeholder partipolitiske opslag.
7. reklamerer eller på nogen måde henviser til aktiviteter, som nogen tjener penge på.
Siden administreres af Dragør Kommunes ”Dragørbudget 2020”-projektgruppe.
 

Seneste artikler

 

Fik du læst?