Mangel på offentlige toiletter – nu indkalder byens forretninger politikerne

Debatten om byens offentlige toiletter, eller mangel på samme, er igen blusset op. Turistsæsonen nærmer sig og det betyder mange – rigtigt mange – besøgende i Dragør. Og fælles for de mange besøgende er, at inden besøget i Dragøer er slut, så skal de fleste lige træde af på naturens vegne.

Det er ikke ualmindeligt at havnens toilet trækker lange køer. Kapaciteten i Dragør står ikke mål med den stigende turisme byen oplever. Privatfoto

Ifølge Gadelauget i Dragør betyder de manglende offentlige toiletter alt for mange besøg i forretningerne – ikke for at købe, men for at besørge. Og det er efterhånden blevet så stort et problem for byens forretninger, at de nu har indkaldt den samlede kommunalbestyrelse til møde om sagen senere på måneden.

“Forretningerne i Gadelauget syntes ikke politikerne kan byde de forretningsdrivende dette. Vi og turisterne tilfører byen rigtigt meget, men vi vil ikke bruges som offentlige toiletter mere, så nu m,å kommunen gøre noget ved situationen”, står der i invitationen fra Gadelauget til byens kommunalpolitikere.

Sidste år satte kommunen en midlertidig toiletvogn op på havnen, ved buslommen og legepladsen. Det var en midlertidig og efter manges skøn, ikke så køn nødløsning.

I 2018 opsatte kommunen en midlertidig toiletvogn på havnen. Foto: DragørNyheder.dk

Sidste uge blev problematikken ligeledes bragt op på årets generalforsamling i Dragør Turistråd. Her debatterede man de latrinære problemer i byen, uden dog at komme det nærmere, end at ønske det bedste.

Vi spurgte borgmester Eik Dahl Bidstrup hvilke tiltag kommunen har i ærmet for at imødekomme presset – ikke fra turisterne – men fra byens forretningsdrivende;

– Der er pt. planlagt nye offentlige toiletter ved Madsens Krog i forbindelse med det nye byggeri der, skriver borgmesteren i et svar og fortsætter;

– Sidste år blev der sat en midlertidig vogn op, som forvaltningen foreslog skulle stå ved museet evt. med noget beklædning så den hvide farve ikke generede. Udvalget valgte dog at placere den ved buslommen yderst på havnen.

– Der er så vidt jeg kan se to muligheder for den kommende sæson, som jeg vil foreslå at man vender på det indkaldte møde mellem Gadelauget og politikerne i denne måned:

  1. Kan man indgå aftaler med restaurationer om henvisning og brug af deres toiletter offentligt? Der skal selvfølgelig laves en aftale om økonomisk kompensation fra kommunens side.

2. Vil nedenstående forslag til Kommunalbestyrelsesmødet d. 28/3 være muligt?

– Venstre foreslår at der igen i år opsættes en midlertidig toiletvogn i Dragør gl. by/havn. Placeringen afventer dialogen med Gadelauget om hvor den bedst møder behov og ønsker. Finansieringen foreslås taget i første budgetopfølgning. Der arbejdes videre med tydelig skiltning til kommunale toiletter, samt placering og finansiering af permanente toiletter i forbindelse med budget 2020.

Den umiddelbare løsning syntes dermed at ligne sidste års model med en lejet toiletvogn placeret et sted på havneområdet. Flere forretninger har imidlertid også påpeget at der er et stort behov i området omkring Nordre Væl ved indgangen til Kongevejen, Dragør gamle by og havn.

Måske findes der en løsning efter mødet med Gadelauget eller på næstkommende Kommunalbestyrelsesmøde. En ting står fast – behovet er der.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?