Fokus på sagsbehandlingen for byggesager i Dragør

Dragør har netop slået en knapt så god rekord med landets længste sagsbehandlingstid for byggesager. Med et gennemsnit på 135 dage i ekspeditionsrummet ligger Dragør Kommune 130 dage over Vallensbæk som med 5 dage har landets korteste sagsbehandlingstid i byggesager fremgår det af tal fra Dansk Byggeri.

Dragør Kommune ligger langt over landsgennemsnittet for byggesagsbehandling. Det tager i gennemsnit 135 dage fra Plan og Teknik modtager en ansøgning til borgeren får en byggetilladelse. Kilde: Dansk Byggeri

På Facebook har rapporten givet anledning til heftig debat. Flere borgere melder om sagsbehandlingstider på over 200 dage. Dragør Strandhotel måtte vente 270 dage på en tilladelse til nye vinduer efter det gamle Strandhotel brændte sidste år. Andre borgere meddeler dog at deres byggesag gik igennem på 18 dage. Der er således store udsving i meldingerne.

DragørNyheder spurgte borgmester Eik Dahl Bidstrup hvad årsagen til den dårlige placering er og hvad Dragør Kommune gør for at nedbringe behandlingstiden:

Ventetiden på byggesagsbehandling VAR lang i 2018. Det skyldes dels at vi har haft udskiftning i personalet, dels at det nye bygningsreglement (BR18) trådte i kraft i sommers, skriver Eik Dahl Bidstrup i sit svar og fortsætter;

Tallet 135 dage afspejler dog ikke den reelle, gennemsnitlige ventetid. De 135 dage er det tal som kan trækkes fra systemet og afspejle både nye og meget gamle sager, som ikke er aktive længere. En del byggesager opstartes ved at en borger opretter en sag og når de så får et mangelbrev, hører vi ikke fra dem igen. Tidligere er disse sager ikke blevet afsluttet, men har stået åbne. I 2018 er vi begyndt at afslutte sager, som led i bedre sagsstyring. Det betyder at vi har afsluttet meget gamle sager, som lægger mange dage til gennemsnittet. Det er et overgangsfænomen som påvirker statistikken i gal retning.

Status primo april 2019 var 46 sager i gang. De 21 ligger i forvaltningen til behandling. De 25 er hos borgerne til yderligere oplysninger, dvs. borgerne har fået et mangelbrev.

“Jeg mener ikke at vores sagsbehandlingstid er god nok, og derfor har jeg allerede for et stykke tid siden bedt forvaltningen om at finde løsninger så vi får nedbragt tiden til et acceptabelt niveau”, Eik dahl Bidstrup

Følgende er iværksat i vinters og her i foråret for at mindske ventetiden for borgerne:

  • De 3 medarbejdere i afdelingen arbejder alle på 42 timer, dvs. mere end fuld tid, efter særlig aftale.
  • Der har været ekstraordinært mange erhvervssager i en periode. De sidste erhvervssager vil der blive koblet ekstern konsulent på, for at sikre at de kan færdiggøres hurtigt
  • Alle indkomne sager screenes inden 14 dage og ingen borgere eller virksomheder vil derfor i 2019 opleve at vente så længe som i 2018.
  • Vi arbejder efter at kunne overholde KLs servicemål i 2019, dvs. 40 dages behandlingstid for enkeltfamiliehuse og erhvervsbyggeri på 50 dage, fra sagen er fuldt oplyst.

Som borger skal man altså ikke være bekymret hvis man har en kommende sag. Men vi opfordrer altid til at orientere sig på hjemmesiden og kontakte byggesagsbehandlingen i god tid før man ønsker at påbegynde arbejdet. På den måde kan man både få afklaret hvor kompliceret ens projekt er, og om der f.eks. skal søges dispensationer, afslutter borgmesteren sit svar til DragørNyheder.

Seneste artikler

 

Fik du læst?