Sommersnak: ”Stem flere kvinder ind”

Kommunalbestyrelsesmedlem Lisbeth Dam Larsen (A) arbejder som projektleder i Boligforeningen AAB, så mødet blev holdt en eftermiddag. Lisbeth bor ud til Batterisbækken  (og hun går meget op i den  op i den gamle dragørske stavemåde med S)  i et hus, som hun tilbage i 2001, som arkitekt, selv tegnede. Villaen er opført i hendes bedsteforældres gamle have.

Vi skulle tale om meget forskelligt ikke mindst den ”tværpolitiske” valgkampagne i november 2017, hvor Lisbeth gik ind for, at der skulle stemmes flere kvinder ind i Dragør Kommunalbestyrelse. Det blev til en lang sommersnak. Her kommer den 1. del af 2.

4. november 2017. Irmatorvet. Lisbeth i spidsen for kampagnen ”Stem flere kvinder ind.

Af Dines Bogø

Kønsfordeling

Det blev til en lang hyggelig snak og Lisbeth fortæller gerne og der var afsat god tid.

Lisbeth indledte samtalen med:

Kære Dines, jeg oplever, at spørgsmålet om min/vores deltagelse i Dansk Kvindesamfunds tilbagevendende kampagne for flere kvinder i politik, fylder mere for dig end for mig, men jeg vil da også gerne tale med dig om, hvorfor jeg mener, at det er godt med en mere ligelig kønsfordeling – også i kommunalpolitik.

Først lidt kølige fakta. Lisbeth boede i sin barndom i Sundby, men tilbragte ferier og weekender hos bedsteforældrene i Dragør.

– Jeg elskede ferierne i Dragør med badeanstalten, den gamle by og havnen, som legeplads og ikke mindst familien herude.

Hvorfor blev du arkitekt?

– Det er ikke uden grund, at jeg har studeret restaurering og arkitektur.

– Gennem hele min barndom har jeg hørt på min bedstefar Cornelius Adrian Petersen og doktor Poul Dich og deres tale om vigtigheden af Dragørs bevarende byplan. Ligesom jeg fra barn har været med min mor og Dragør Museumsforening rundt og se på smukke historiske bygningsværker. 

– Samtidig var jeg fra skolen bedsteveninde med Harald Langbergs datter – og han (DB: kendt kunsthistoriker og overinspektør på Nationalmuseet) lærte os begge, hvad historiske huse og arkitektonisk skønhed betyder.

– Da jeg skulle vælge studie, var der stor arbejdsløshed blandt arkitekter, derfor valgte jeg ingeniørstudiet. Jeg var færdiguddannet som bygningsingeniør med restaurering som speciale, da jeg var 24 år, og blev mange år senere uddannet bygningskunstarkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole.

– Siden arkitektskolen har jeg arbejdet som professionel bygherre på forskellige måder. Derudover har jeg taget en master i organisationspsykologi for ledere og konsulenter, netop fordi et konstruktivt samarbejde på tværs af fagligheder og interesser er af afgørende betydning for resultatet. Og det er det gode resultat, der tænder mig.

Arbejder ingeniører firkantet og arkitekter rundt? Som den ældre opfattelse i stil med det med mænd og kvinder? 

Lisbeth smiler; – jeg tænker, at der nok grundlæggende er en større forskel på arbejdsmetoden hos hhv. ingeniører og arkitekter, end det jeg oplever som forskellen mellem mænd og kvinder.

– Arbejdsmetode og tankegang for ingeniører og arkitekter er grundlæggende forskellig. Ingeniørens opgave er at finde en løsning på et givet problem. Arkitektens opgave er at finde den formulering af problemet, som giver den bedste løsning. Og – der er stor, stor synergieffekt, når samarbejdet lykkes, mens – når det ikke fungerer, kan det gå rigtig galt.

– Kvalitet behøver ikke at være dyrere, bare bedre planlagt og gennemtænkt. Så med min mangeårige erfaring i byggebranchen har jeg svært ved at slippe kvalitetskravene.

– Lige nu er jeg ansat i Danmarks ældste boligforening, AAB, hvor visionære pionerer i den almennyttige boligbevægelse, socialdemokrater i samarbejde med arkitekter og byggefagene, for over 100 år siden sikrede, at vi fik bygget gode, sunde, smukke boliger til almindelige mennesker.

Man fornemmer, at politik og kvindebevægelse betyder meget for dig. Du blev indvalgt i Dragør Kommunalbestyrelse. Hvornår blev du politisk aktiv?

– Muligheden for at skabe en bedre verden med mindre ulighed, og hvor vi passer på de værdier, vi har, er det, der driver mig. I dag er det som partipolitisk aktiv i Socialdemokratiet, mens da jeg var ung, var det via kvindebevægelsen.

– Jeg har været aktiv i kvindebevægelsen fra jeg var 15 år. Vi var bl.a. tre skolepiger, det tog initiativ til Joansøstrene, som var den første rådgivning for voldtægtsofre i Danmark. Joansøstrene var samtidig samfundspolitisk engageret og arbejdede bl.a. for en ændret indstilling til ofrene hos både politi og befolkning. I de mange år, der er gået siden, er der opstået rådgivninger for voldtægt- og voldsramte kvinder over hele landet. Det er jeg da stolt af!

Hvorfor blev det liste A og ikke f.eks. liste T eller F eller C?

– For mig er der en grundlæggende sammenhæng mellem landspolitik og kommunalpolitik, så derfor er det helt naturligt for mig, at jeg blev aktiv i Socialdemokratiet og ikke i f.eks. Liste T, selvom jeg deler mange af Liste T’s værdier ift. omsorgen for vores lokalmiljø og lokalhistorie.

– Min bedstefar var indvalgt i Dragørs Kommunalbestyrelse for Konservative i tre perioder, og jeg har stor respekt for de lokalpolitiske resultater og visioner fra dengang, men kerneværdierne og grundlaget for den danske velfærdsmodel finder jeg i Socialdemokratiet.

Lokalhistorie

Har det betydet noget, at din morfar, der skrev mange artikler om Dragør, var stærkt interesseret i lokalhistorie. Tilsvarende med din mor som har været aktiv i mange år i Dragør Museumsforening?

– Ja, det har uden tvivl betydet meget for mig, at min bedstefar var lokalpolitisk og lokalhistorisk meget aktiv. Han var sammen med Doktor Poul Dich med til at starte Dragør Museumsforening, og han er vist også en af ”bagmændene” til den bevarende lokalplan for Dragør gamle by.

– Han var blevet pensioneret, da jeg var barn, og sad ofte ved spisebordet på Drogdensvej med sin gamle, sorte skrivemaskine og nedskrev sine mange Dragørberetninger eller arbejdede videre med sin slægtsforskning og alle afgreningerne af de gamle familierelationer i Dragør og Store Magleby. Det ærgrede ham meget, at begge sognets kirkebøger gik tabt under en brand – i 1600-tallet, tror jeg det var. Min mor tog arven op efter ham ved bl.a. at være aktiv i Dragør Museumsforening i mange år.

Hvad mener du om seneste udvikling omkring Historisk Arkiv og den gl. rådhusbygning på Stationsvej 5?

– Jeg synes, at det ser ud til, at vi endelig er ved at finde en rigtig god løsning for lokalarkivet og den gamle rådhusbygning. De historiske arkivalier bliver i bygningen, mens de kommunale arkivalier, som kommer til at fylde mindre og mindre i takt med kravene til digitalisering, vil blive flyttet. Lokalarkiv og bibliotek bliver adskilt. Lokalarkivaren kommer ind under Museum Amager, og der bliver fortsat plads både til lokalarkivets frivillige men også til andre foreningsaktiviteter på det gamle rådhus. Processen har ikke været optimal, men nu tror jeg, at resultatet bliver godt.

Aktuelle sager

Det såkaldte vandsportsanlæg, ”CWWP”. Liste A var interesseret oprindelig, som de fleste andre partier?

– CWWP var et af Venstres krav i konstitueringsforhandlingerne. Og umiddelbart er det ikke imod Socialdemokratiske værdier, hvis vi fik et foreningsdrevet, fondsfinansieret sportsanlæg for unge mennesker i Kongelunden, hvor Dragør Kommunes bidrag til økonomien ville have været relativt lille.

– Men da vi indgik konstitueringsaftalen, kendte vi ikke de enorme økonomiske problemer, som Dragør Kommune kom til at stå i ved budget 2019. Med 20 mio. kr. mindre i skatteindtægt og en voldsom stigning på 16 mio. kr. om året til enkeltsager indenfor socialområdet skulle vi skære ganske voldsomt i driftsbudgettet.

– Så for det første var det en misforståelse at placere anlægget på Kirkevej, og for det andet blev det meget svært at forsvare investeringen i et sportsanlæg samtidig med, at vi måtte lukke institutioner for at undgå for store personalebesparelser.

Liste A vedtog på seneste generalforsamling at anbefale deres KB-medlemmer at trække opbakningen til CWWP?

Ja, der var stort fremmøde ved generalforsamlingen og enstemmighed om beslutningen. Efterfølgende valgte A-gruppen i kommunalbestyrelsen – Allan, Nicolaj og jeg – at følge anbefalingen, selvom det var et brud på konstitueringsaftalen.

Hvordan er samarbejdet i forligspartierne lige nu?

– Der er ingen tvivl om, at AOV-samarbejdet er i krise.

– A-gruppens udmelding om, at vi ikke længere ser os i stand til at støtte CWWP har skabt en dyb tillidskrise. Vi har bl.a. kunnet læse i Dragør Nyt, at Venstre og Konservative har drøftet, hvordan C kunne erstatte os i AOV-samarbejdet. Det lykkedes dog ifølge begge parter ikke, men det ændrer ikke det faktum, at vi stadig ikke har genvundet den gensidige tillid, som tidligere kendetegnede AOV-samarbejdet. Vi er dog nået så langt, at vi er enige om at arbejde på at få tilliden genskabt.

Hvad med Værftgrunden? Almennyttige boliger på Engvej? Og kommunens økonomiske generelle situation?

– Altså, hvis ikke vi får en ny regering, der er villig til at ændre forudsætningerne for kommunernes økonomi, så skal Dragør med det samme udgangspunkt som sidste år igen til at finde yderligere besparelser for 10 mio. kr. i driftsbudgettet. Og – havde vi ikke taget de store besparelser på den årlige drift sidste år, ville det have været endnu værre, men det er slemt nok, som det ser ud nu.

– Grundlæggende forstår jeg ikke, at nogen kan synes, at det er så vigtigt med skattelettelser, privatiseringer, konkurrence og effektiviseringer, når det går ud over kommunernes muligheder for at levere tilfredsstillende forhold i ældreomsorgen, i daginstitutionerne, i vores skoler og til vores udsatte medborgere. Og selvom jeg synes, at Dragør Kommune har det slemt, er der desværre kommuner, der er langt, langt sværere stillet.

– Dragør er privilegeret ved at have en stor andel af ressourcestærke, engagerede og aktive borgere, som bidrager konstruktivt til fællesskabet bl.a. gennem vores blomstrende foreningsliv. Det er Dragørs styrke. Men vi har også forventninger til et rimeligt serviceniveau og gode forhold for vores børn og ældre.

Hvilke udvalg sidder du i?

– Jeg er formand for Skoleudvalget og medlem af BFKU, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. Derudover sidder jeg som kommunalbestyrelsens repræsentant i Dragør Bevaringsnævn, i Store Maglebys Bevaringsfond og i Køjevængets forældrebestyrelse.

Er du aktiv lokalt i foreninger?

– Udover at jeg er aktiv i vores lokale partiforening, er jeg medlem af en del lokale foreninger, men ikke specielt aktiv. Jeg er vinterbader, mest når solen skinner.

– Jeg er temmelig passivt medlem af Dragør Borgerforening og af Lokalhistorisk Forening. Og nogle år når jeg kun at få roet en enkelt tur i Dragør Kajakklub. Faktisk er der ikke meget tid tilbage, når jeg skal passe mit arbejde, mit hverv som KB-medlem, som mormor, som kæreste og passe min dejlige have.

10. maj 2019. Lisbeth Dam Larsen i haven med udsigt over de fredede enge. Foto: Dines Bogø

Du fortalte, at du har to døtre og tre børnebørn. Kæresten bor ikke i Dragør, men kommer her ofte, forstod jeg.

– Ja, jeg har verdens dejligste børnebørn. Torben og jeg har tilsammen fire børnebørn og et femte på vej. Det er en stor, stor glæde for os, at både vores børn og børnebørn trives godt i hinandens selskab og gerne vil med på ferier alle sammen. Og min mor på 89 år vil såmænd også gerne med.

– Torben og jeg har efterhånden været kærester i 10 år. Han arbejder som marinarkæolog i Slots- og Kulturstyrelsen, som jo desværre er flyttet til Nykøbing Falster. Så jeg nyder meget, når vi kan ses i weekenden og i ferietiden.

Læs del 2 her

Seneste artikler

 

Fik du læst?