Sommersnak: ”Stem flere kvinder ind”- del 2:2

Kommunalbestyrelsesmedlem Lisbeth Dam Larsen (A) arbejder som projektleder i Boligforeningen AAB, så mødet blev holdt en eftermiddag. Vi skulle tale om meget forskelligt ikke mindst den ”tværpolitiske” valgkampagne i november 2017, hvor Lisbeth gik ind for, at der skulle stemmes flere kvinder ind i Dragør Kommunalbestyrelse. Det blev til en lang sommersnak. Her kommer del 2 af 2.

Foto: Dines Bogø

Af Dines Bogø

Tidligere har du boet i Sundby, Tårnby, Søvang, Wiedergården før villaen her næsten i den gl. bydel. Bor døtrene i Dragør?

– Den ældste datter bor i Dragør med sin familie og den yngste i Brønshøj med sin.

Betyder din uddannelse både som ingeniør og arkitekt, at du kan gå dybere ind i byggesager?

– Det er over 30 år siden, at jeg arbejdede som byggesagsbehandler i Tårnby Kommune og bl.a. kørte på syn i lufthavnen. Lovgivningen har ændret sig en hel del i årenes løb, så nej. Men min rolle som professionel bygherre gennem de sidste godt 20 år kan jeg nok ikke lægge fra mig. For mig er arkitektonisk kvalitet, bæredygtige visioner og rettidighed vigtig.

1937: Lige nord for søen, der opstod, da militæret i 1808 opførte Dragør Søndre Batteri, ligger Cornelius Adrian Petersens nyopførte villa. Lisbeth opførte i 2001 sin villa i ”haven”, der blev udskilt fra den oprindelige grund. (Foto: Det Kgl. Bibliotek)

Så når der er behandling af byggesager i Dragør Kommune på politisk plan, har du ofte haft en finger med?

– I A-gruppen drøfter vi løbende alle relevante punkter på de forskellige udvalgs-dagsordner, så indimellem får jeg nok også sat et fingeraftryk. Jeg er især glad for, at vi er enige om at stille høje arkitektoniske krav til den nye udbygning af Badehotellet. Jeg overbevist om, at det vil være rigtig godt for Dragør og for Badehotellet. Min erfaring er, at høj arkitektonisk kvalitet også kan svare sig økonomisk på den lange bane.

Har du en kommentar til, at Dragør kommune er blevet stævnet, fordi man på Nordstranden har givet tilladelse til et byggeri, der er opstået tvivl om?

– Nej, størstedelen af beslutningerne blev taget i sidste valgperiode. 

Hvorfor er sagsbehandling så langsom i Dragør i forhold til de fleste andre kommuner?

– Der har ligget rigtig meget arbejde for forvaltningen i udmøntningen af besparelserne i budget 2019, som jeg tænker også har haft indflydelse på sagsbehandlingstiden. Men som jeg har forstået det, har man langt en plan for at få rettet op.

Tror du flere ”venstrefløjpartier” opstiller ved næste Kommunalvalg?

– Ja, jeg håber da, at SF og Alternativet opstiller igen, og også de Radikale, selvom de vel ikke kan kaldes et rigtigt venstrefløjsparti.

– Og nu hvor der landspolitisk er et skred henover midten, vil jeg da også håbe for dem, at de kommer ind. Jeg tror det ville være godt for det politiske samarbejde i kommunalbestyrelsen med nye ideer.

Du deltager flittigt i debatter på Facebook. Er du aktiv på andre sociale medier?

– Jeg prøver som kommunalpolitiker at deltage i debatten på Facebook med de oplysninger og de meninger, som jeg kan bidrage med. Jeg synes også, at der indimellem kommer nogle gode, tankevækkende indspark i diskussionerne, og at det har været muligt at komme med nogle forklaringer og argumenter, som er blevet forstået og respekteret, trods fortsat uenighed.

November 2017. Lisbeth Dam Larsen i haven klar til lokal valgkamp. (Privatfoto)

– Men indimellem synes jeg, at tonen er for grov, med personlige angreb og med en argumentation, der kører i ring. Især var jeg noget rystet over debatten omkring CWWP, som næsten totalt overskyggede alle andre lokalpolitiske emner, og som ofte var uden ordentligt hold i fakta og indimellem blev kørt som personangreb, især på borgmesteren. Det synes jeg simpelthen ikke er i orden. Samtidig afholder det mange andre for at deltage med mere nuancerede input og holdninger.

Af og til hører man også enkelte politiske røster (især fra fortiden), der mener, at Dragør skal indlemmes i Tårnby eller omvendt? Hvad mener du? Bliver det nødvendigt? Hvilken betydning vil det få?

– Jeg tror og håber, at Dragør beholder sin selvstændighed. Jeg tror på nærdemokratiet og på Dragørs ressourcestærke borgere, der vil vores kommune. Men under alle omstændigheder mener jeg, at det er vigtigt at have et godt samarbejde og en god dialog med Tårnby.

Du var med i den gruppe kvindelige kandidater, der mente, at der skulle flere kvinder i Kommunalbestyrelsen.

– Smil – Ja, diverse videnskabelige undersøgelser viser, at virksomheder, der ledes af både mænd og kvinder, klarer sig bedst. Og jeg syntes, at det var for dårligt, at der kun var to kvinder ud af femten i den forrige kommunalbestyrelse. Så ligesom jeg tror, at alle arbejdsplader vil være godt tjent med en fornuftig fordeling af køn, livsholdninger og erfaringer, vil det også være godt for en kommunalbestyrelse.

Skal kvinder indvælges på lige fod som mænd, eller skal kvinder have ekstra antal stemmer på forhånd, bare fordi de ”kun” er kvinder?

– Du driller vist (smil). Selve valget skal selvfølgelig være vælgernes og helt på lige fod. Men det kan være i orden og nødvendigt med en vis kønskvotering ved kandidatopstillingen, hvis det skal være muligt at stemme på en kvinde ved selve valget.

Da jeg selv var på arbejdsmarkedet, sad jeg en længere periode i ansættelsesfunktion. Jeg valgte kvinder frem for mænd i flere situationer. Det gavnede generelt også, fordi alsidig kreativ aktivitet var en del af arbejdet.

Men hvis en mand var mere fagligt kvalificeret, fik han stillingen. Vil du mene, at der skal tages ekstra hensyn til køn ud over det faglige?

– Der kan jo være andet end rent faglige kvalifikationer, der tæller, hvis du skal have et velfungerende team (smil).

I Norge skal der være 40% kvinder i en bestyrelse. Ville du bryde dig om at blive valgt ind primært på grund af dit køn?

– Ja da, så fik jeg jo muligheden for at bevise, at jeg kunne levere det, bestyrelsesarbejdet krævede. For ca. 20 år siden blev der lavet en stor undersøgelse i AC-regi, der viste, at selvom man tog højde for uddannelse, erfaring, kurser osv., så endte der alligevel med at vise sig en ikke-faktuel lønforskel mellem mænd og kvinder, som blev tolket som fordomme om mænds evner til bedre præstationer. 

Samarbejder kvinderne i KB mere indbyrdes på tværs af partiskel eller samarbejder du med alle lige godt, uanset køn? Hvad var det, der var årsag til jeres kvindekampagne i november 2017?

– Jeg synes, at vi har en god dialog på tværs af partiskel, og jeg oplever også, at tonen er blevet lidt bedre, nu hvor vi er seks kvinder og ikke kun to ud af femten kommunalbestyrelsesmedlemmer. Ja, jeg tror, at det har haft en betydning – også bare det, at vi havde mødt hinanden før. Men der er ingen tvivl om, at ALLE i kommunalbestyrelsen ønsker det bedste for Dragør. Vi er bare ikke helt enige om hvordan.

Inden kommunalvalget i november 2021 kommer der så en ny budgetaftale med andre partier end det lille flertal A, O og V har? Kommer der en ny borgmester?

– Jeg håber, at det lykkes at få inddraget C og T i budgetforhandlingerne i en grad, så de også vil indgå i en budgetaftale. Vi vil i hvert fald arbejde for det første, men kan ikke garantere det sidste. Om Eik ønsker genvalg og får mulighed for at fortsætte som borgmester, vil jeg ikke spå om.

Hvad sker der i resten af 2019, i 2020 og 2021?

– Vi skal have styr på økonomien, inden vi kan få gang i de nødvendige investeringer i bl.a. skolerenoveringerne.

– Derfor skal vi have solgt institutionsgrundene for at få penge i kassen, og vi skal have bygget private boliger på Jægervej og Hovedgaden, ligesom jeg satser meget på, at vi får almene boliger på en del af Engvej.

– Flere boliger og flere borgere vil alt andet lige betyde flere skatteindtægter både i form af personskatter og ejendomsskatter, og det vil bedre Dragørs økonomi generelt. Vi har også brug for mindre boliger til vores ældre, så vi måske kan for frigivet en række store villaer til nye børnefamilier.

– Vi skal også have afklaret, om det vil være en god ide og økonomisk hensigtsmæssigt at købe Asylgrunden i Kongelunden. Det er en kæmpe grund med mange muligheder. Der er godt nok nogle skimmelramte bygninger, som kræver nedrivning på et tidspunkt, men der er også en del sunde, gode bygninger, som kan bruges til mange forskellige ting, og hvor en del forhåbentlig kan udlejes, så købet af Asylgrunden alt i alt bliver en god forretning.

Skal vi have flere turister og hvilken type?

– UNESCO-udnævnelsen vil betyde flere turister. Det er bydende nødvendigt, at vi finder ud af, hvordan vi vil håndtere udfordringen bedst muligt bl.a. ifht. parkering og begrænsningen i antallet af turistbusser, sådan at turisterne kommer Dragør til gavn. Vi skal satse på de turister, som også vil bruge vores butikker, museet, restauranterne, cafeer og vores overnatningsmuligheder mv.

Har du bemærkninger til nuværende og kommende infrastruktur?

– Når Metrocity-ring åbner, får vi 15 minutter drift på linie 35. Det blev besluttet i 2018 af en enig kommunalbestyrelse ifm. busbestillingen den gang. Det er jeg rigtig glad for. Metrocity-ringen betyder ændringer i Tårnby og Københavns busbestillinger, men det er vigtigt, at Dragørs offentlige transport ikke forringes endnu en gang, fordi Metroen forbedre de berørte kommuners transportmuligheder.

Hvorfor kan man i en kommune ikke nøjes med at have politikere fra en fælles lokalliste og så lade staten (Folketinget) tage de sociale beslutninger? I forvejen bestemmer Staten åbenbart meget inkl., hvad om vi bruger penge til drift eller anlæg?

– Jeg synes, at regeringen med deres krav om driftsloft, anlægsloft og skattestop lægger alt for store begrænsninger på det kommunale selvstyre. Det burde være muligt for en kommune selv at lægge niveauet den service, vi ønsker f.eks. i vores daginstitutioner, i ældreplejen og på vores skoler osv. Ligesom investeringen i sportsforeninger og i et godt lokalt kulturliv er med til at højne livskvaliteten og sundheden for kommunens borgere.

Var der penge i kommunekassen, hvad skal Dragør så have?

– Vores skoler trænger i den grad til en opgradering både bygningsmæssigt og i indretningen. Og grundlæggende mener jeg, at en investering i vores børn og i en tidlig indsats gavner både samfund og borgere. Vi skal have flere sundhedsplejersker, flere pædagoger, flere lærere og flere varme hænder i vores ældreomsorg. Ligesom vi skal have respekten tilbage overfor det store arbejde, som vores administration og kommunens øvrige medarbejdere gør. Og så skal vi investere i vores foreningsliv og vores mange dygtige frivillige – det er godt for os alle.

4. november 2017. Lisbeths mor Marchen Dam Larsen (mangeårigt bestyrelsesmedlem i Dragør Museumsforening) kiggede forbi med Sophus på Neels Torv. (Privatfoto).

Du kan læse del 1 her

 

Seneste artikler

Foto: Bazoom AI.

Sådan forbereder du dig til vandreture på Island

Island er nok et af de flotteste steder på jorden, hvis man elsker udendørs eventyr. Fra store vandfald til vulkanske landskaber og gletsjere, byder Island på mange spændende vandreture. Men hvordan forbereder du dig bedst til vandreture Island, og hvordan får du den bedste oplevelse?

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?