Minus 30 millioner i Kommunens kasse

Dragør Kommune har ondt i økonomien. Helt præcis 28,8 millioner kroner ondt i kassen viser Kommunens regnskab for 2018. Det kom frem allerede sidste sommer, at der var problemer med pengene og et akut hul i kommunekassen krævede omgående fokus på økonomien og massive spareplaner.

Det er således helt som forventet at kommunens resultat for 2018 lander med et hult minus på små 30 millioner velfærdskroner.

Det endelige resultat er netop offentliggjort af Dragør Kommune og forklares således;

Årets driftsresultat
Årets økonomiske resultat er sammensat af summen af kommunens indtægter, driftsudgifter, finansielle poster og anlægsudgifter.

Kilde: Dragør Kommune

Kommunens samlede resultat viser et underskud på 28,8 mio. kr. Det fremkommer ved, at den ordinære drift bidrager med et overskud på 18,5 mio. kr., der modsvares af et anlægsforbrug på 47,1 mio. kr. og et underskud på det brugerfinansierede område (renovation) på 0,2 mio. kr. Det store anlægsforbrug handler primært om kommunens nye svømmehal, som er finansieret af det tidligere salg af Skolen ved Vierdiget. Kommunens samlede underskud var større end budgetteret.

Kilde: Dragør Kommune

Læs også: Skærpet økonomisk fokus på økonomien i 2018 

Borgmester Eik Dahl Bidstrup knytter også nogle alvorsord til den økonomiske situation og skriver således i kommunens offentliggørelse;

2018 var året, hvor det økonomiske billede i Dragør Kommune vendte fra flere år med gode resultater og stigende kassebeholdning til et markant pres på kommunens økonomi. Det er desværre en situation, som rigtig mange af landets kommuner også står i. Det ændrede billede hænger især sammen med forhold, som kommer udefra. Men der er også enkelte af vores institutioner, som i 2018 har haft det økonomisk svært.

Økonomisk pres
Kommunens udgifter til at medfinansiere sundhedsområdet og til det specialiserede socialområde steg i 2018 mere end forudsat. Det udløste et behov for at få et mere retvisende billede af udgifterne, og kommunalbestyrelsen tilførte fx ca. 15 mio. kr. ekstra til det specialiserede socialområde i 2018 og frem.

Kræver fokus og prioritering
Alt i alt har regnskab 2018 givet os et vanskeligt udgangspunkt for 2019. Dertil kommer, at staten med virkning fra 2019 har nedjusteret kommunens indtægtsgrundlag med ca. 20 mio. kr. årligt. Desværre er der ikke nogen nemme løsninger. Derfor er det min og kommunalbestyrelsens opgave at tage de rette, men også svære valg i årene fremover.

Stram kurs og stram livrem
Det må antages at borgmesteren har ret i at situationen kræver fokus og prioritering. Fokus på de vigtige kernevelfærdsområder, stram økonomisk styring og fortsat indtægtsskabende udvikling – særligt kan der fokuseres på 20-års jubilaren Dragør Havn. En udvikling af havnen vil generere livsnødvendige indtægter og skabe vækst for Dragør.

Om indkøb af et nedlagt asylcenter skal have nogen særlig prioritering kan sikkert diskuteres og med mange delte meninger. Det samme spørgsmål kan man stille til om et nedslidt bådværft skal bygges om til et kommunalt kulturhus når der ikke er en krone i kommunekassen. Fokus og prioritering er to nøgleord som borgmesteren og de øvrige byrådsmedlemmer med stor sandsynlighed vil blive målt og vejet på.

For Dragørs borgere må det forventes at kommunens slankekur vil strække sig over en årrække medmindre der falder en tom byggegrund på 100.000 m2 ned fra de højere magter – og det er der ikke umiddelbart udsigt til. Stram kurs, stram livrem eller begge dele.

Læs også: Økonomisk uvejr: “Der er ikke noget Quickfix” siger borgmesteren

Seneste artikler

 

Fik du læst?