Hvad er Kristi himmelfart?

Hvad er Kristi himmelfart og hvad fejrer vi egentlig Kristi himmelfartsdag? Vidste du iøvrigt at en gammel, nordisk folkeskik siger, at man kunne sikre sit tøj mod møl, hvis man luftede det på Kristi himmelfartsdag?

Kristi Himmelfart kort fortalt

Kristi Himmelfart markerer ifølge kristendommen, at Jesus forlod jorden, 40 dage efter sin opstandelse, og for til himmels. Han efterlod sine disciple, men lovede dem på forhånd, at de ville få Helligånden. Kristi Himmelfart er derfor et vigtigt skifte i historien om Jesus.

Jesus’ himmelfart, her afbildet af John Singleton Copley.

Det er her, han afslutter sin jordiske gerning og giver opgaven videre til disciplene. De skal nu fortsætte, hvor han slap. Jesus får i himlen del i Guds magt og er ikke længere bundet af tid og sted, som man er som menneske.

Kristi himmelfart falder ofte når skoven grønnes. I gamle dage gik man ofte i skoven aftenen før Kristi himmelfart for at samle bøgegrene og pynte sit hjem med dem. De skulle beskytte mod hekse.

I Danmark og de fleste andre vestlige lande er den national helligdag.

Kristi himmelfartsdag falder altid den 6. torsdag efter Skærtorsdag, og falder derfor på forskellige datoer år efter år.

Mange arbejdspladser kalder fredagen efter Kristi himmelfartsdag for “en indeklemt dag” og gør den til lukkedag, hvilket betyder at de ansatte skal tage fri den dag, enten som feriedag eller afspadsering.

Lidt historie

De tidligste kilder omtaler fejring af Kristi himmelfartsdag, er fra det 4. århundrede. Her beskrives fejringen allerede som en etableret kristen festdag. Fejringen af Kristi himmelfartsdag går altså langt tilbage i tiden.

Ligesom idag fejredes Kristi himmelfartsdag allerede dengang på den 40. dag efter påskedag. Da påskedag ikke er fastsat til en bestemt dato, men istedet falder på den første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn, er også Kristi himmelfartsdag en “bevægelig” helligdag. Idet dagen falder 40 dage efter påskedag, er det dog altid sikkert, at den falder på en torsdag.

Kristi himmelfartsdag falder 10 dage før pinse.

Kristi himmelfartsdag må således ses i snæver sammenhæng med pinsedag. Denne lidt underlige mellemposition gør, at Kristi himmelfartsdag ikke fejres i så høj grad som påske, pinse og jul i kirken. Og netop fordi dagen ligger klemt inde mellem påske og pinse, er der heller ikke nogen stærke folkelige traditioner knyttet til den. Der har ikke været nogen før-kristen fest på denne dag, og derfor heller ingen gamle traditioner, som fejringen kunne trække på.

Kristi himmelfartsdag er officiel flagdag

Himmelfarten sætter vores geografi på plads. I moderne tider er himlen blevet tom for indhold, så vi kun forholder os horisontalt til det, der sker på jorden. Himmelfarten fortæller om det vertikale, om åndeligheden.

Samtidig er himmelfarten tæt forbundet med, at disciplene bliver sendt tilbage til det liv, de kom fra. De blev sendt tilbage med en anden viden, end de havde før. Derfor handler himmelfarten også meget om, hvad der sker på jorden.

Seneste artikler

 

Fik du læst?