Københavns Lufthavn får certifikat på at være CO2-neutrale

I denne uge bliver Københavns Lufthavn certificeret CO2-neutrale ved at klimakompensere. Det er en milepæl Københavns Lufthavn har nået i deres klimastrategi med certificeringen som CO2-neutral lufthavn. Det sker bl.a. på baggrund af et større klimaprojekt i Laos, der kompenserer for CO2-udledningen fra selve lufthavnen.

Københavns Lufthavn’s adm. direktør, Thomas Woldbye. Foto: CPH/PR

Det er Airport Carbon Accreditation (ACA), der står bag certificeringen og den omfatter Københavns Lufthavns udledning af CO2 fra driften af selve lufthavnen og ikke butikker, spisesteder, flyselskaber og andre virksomheder, som er beliggende i/ved eller opererer fra lufthavnen, oplyser Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse;

Jesper Theilgaard: Klimakompensation er en god løsning her og nu

Meteorolog og klimarådgiver Jesper Theilgaard kalder det en god her og nu løsning med f.eks. klimaprojekter i udlandet, mens man arbejder på at finde fremtidens bæredygtige løsninger, står der videre i pressemeddelelsen fra Københavns Lufthavn;

“Klimakompensationer er den bedste løsning lige nu og her sammen med et stærkt fokus på energieffektivitet”

“Verdenssamfundet har et akut ansvar for at nedbringe CO2-udledningen for klimaet kan ikke vente på, at vi har diskuteret færdig eller opfundet nye teknologiske løsninger. Klimaet har brug for handling nu og så er det ligegyldigt, om det er CO2 i Danmark eller i resten af verden,” konstaterer Jesper Theilgaard.

Det er netop en af grundene til at Københavns Lufthavn valgte at investere i et klimaprojekt i Laos, hvor man sikrer en produktion og distribution af energieffektive komfurer. Men man ledte også efter et projekt, som kunne noget mere end blot klimakompensere. Laos-projektet har både en klimamæssig, sundhedsmæssig og lokalsamfundsmæssig gevinst.

Læs også: Københavns Lufthavn med i klimaprojekt i Laos

“Det glæder os, at projektet så samtidig giver muligheden for at skabe reelle forbedringer i hverdagen for befolkningen i Laos – specielt i de nordlige områder i Laos, som endnu ikke har adgang til de energieffektive komfurer”

Adm. Direktør, Thomas Woldbye

Klimakompensationen må ikke stå alene
Selvom meteorolog og klimarådgiver, Jesper Theilgaard mener, at klimakompensationer er den bedste akutte løsning, påpeger han samtidig, at det er vigtigt, at virksomhederne ikke stopper der.

”Klimakompensationer må naturligvis ikke stå alene, og det er vigtigt, det er den rigtige form for kompensation. Skovrejsning og effektiviseringer er gode metoder, mens CO2-kvoter hører til blandt de dårligste. Det er vigtigt, at ikke bare erhvervslivet, men alle verdensborgere, ser på, hvordan vi kan hjælpe klimaet i fremtiden. For hvis ikke vi går i gang med at finde ud af, hvordan vi skal gøre ting i fremtiden, når det kommer til klimaudfordringerne, så ser fremtiden ikke ret lys ud,” spår Jesper Theilgaard.

Og den udmelding stemmer godt overens med Københavns Lufthavns klimastrategi, som netop har fokus på at finde fremtidens løsninger.

Læs også: Ny klimastrategi gør Københavns Lufthavn CO2-neutral i 2019

”Jeg er helt enig med Jesper Theilgaard. Projektet i Laos står ikke alene. Derfor fortsætter lufthavnen samtidig det målrettede arbejde med at implementere nye tiltag, der varigt skal reducere CO2-udledningen fra hele lufthavnen herunder bygninger, driften samt trafikken på jorden og i luften. Der er specielt fokus på at øge andelen af vedvarende energi og på etablerede partnerskaber, så lufthavnen kan udbygge på en miljø- og klimavenlig måde,” siger Thomas Woldbye og tilføjer:

”Samtidig arbejder vi både på at udvikle nye bæredygtige brændstoffer og finde nye måder at begrænse emissioner med eksisterende og ny teknologi på. Det gør vi frem mod målsætningen om en emissionsfri lufthavns drift og landtransport i 2030 og visionen om en lufthavn helt uden CO2-udledning i 2050,” slutter Thomas Woldbye.

Fakta

 • I april 2019 underskrev CPH en aftale med den internationale NGO, Nexus for Development, om påbegyndelse af klimakompensation til projektet Energieffektive Komfurer (Improved Cookstoves) i Laos.
 • Samarbejdsaftalen er kommet i stand efter en grundig udbudsproces, ledet af eksperter fra NIRAS, en af Skandinaviens førende, rådgivende ingeniørvirksomheder, som også har besøgt projektet on-site.
 • Hovedkriterierne bag valget af projektet er bl.a., at projektet er certificeret som et Gold Standard-projekt, foregår i et af verdens mindst udviklede lande og at projekttypen (klimavenlige komfurer) rangerer på listen over projekter man har høj troværdighed til jf. lufthavnsbranchens globale klimacertificering ACA’s (Airport Carbon Accreditation) retningslinjer for klimakompensation.
 • Projektet er et investeringsprojekt, hvor CPH finansierer træning og uddannelse af lokalbefolkning i produktionen af klimavenlige komfurer, kvalitetskontrol af produktionen, implementering og opfølgning af projektet og udbredelse gennem lokale markedsføringskampagner.
 • Gennem to lokale partnere, ARMI og SNV Laos, sikres en god implementering af projekt.
 • Klimakompensationen opnås i form af VER’s (Verified Emission Reductions) og er certificeret under Gold Standard.
 • Projektet bidrager til følgende af FN’s verdensmål:
  • 3: Sundhed og trivsel: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper
  • 7: Bæredygtig energi: Sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris
  • 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle
  • 13: Klimaindsats: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser
  • 15: Livet på land: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet
 • I marts 2019 lancerede CPH sin opdaterede klimastrategi, som blandt andet forpligter lufthavnen til at blive CO2-neutral gennem støtte til CO2-reducerende projekter i Danmark og globalt. Lufthavnen arbejder målrettet på at eliminere CO2-udledningen frem mod 2030 og derigennem løbende reducere behovet for klimakompensation.
 • Læs mere om projektet og CPH’s klimastrategi og -indsatser på www.cph.dk/klima
 • Læs mere om Nexus for Development på www.nexusfordevelopment.org

Kilde: CPH

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?