Historisk tema: Bysegl, symboler og branding – del 5:5

Ved sammenlægningen i 1974 af kommunerne Dragør og Store Magleby til den nye Dragør Kommune, blev der i hast vedtaget et nyt kommunevåben, som et politisk kompromis. Kommunevåbenet er i sig selv vanskeligt at forstå, og det signalerer ikke de to kommuners særpræg og historie.

En ny branding af Dragør Kommune kan måske råde bod på dette!

Historisk tema er nået til femte og sidste del i artikelserien om bysegl, symboler og branding.

Af Claus Ehlers

Del 5. Kommunesammenlægning

Indtil den store kommunalreform i 1970 blev den kommunale administration varetaget af ca. 1.400 kommuner over hele landet.

I 1970 blev mange kommuner sammenlagt til større enheder, således at kommuneantallet blev reduceret til 275 og amternes antal reduceret fra 24 til 14.

Dragør og Store Magleby deltog ikke i kommunalreformen i 1970. Men efter pres fra myndighederne, hvor de to kommuner blev truet med sammenlægning med Tårnby, blev man enige om en sammenlægning med virkning fra 1974.

I 2007 blev strukturreformen gennemført, hvor kommuneantallet blev reduceret fra 275 til 98. Dragør Kommune undgik med nød og næppe en sammenlægning med Tårnby ved den såkaldte ”kattelem”, som betød at kommunen kunne bevare sin selvstændighed mod at indgå et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby.

Ved strukturreformen i 2007 blev de 14 amter erstattet af 5 regioner.

Dragør Kommune er i dag med en befolkning på godt 14.000 landets mindste kommune bortset fra de særlige ø-kommuner.

Inden kommunesammenlægningen den 1. april 1974 var der stor strid om den nye kommunes navn og kommunevåben.

Man foreslog lokalt, at den nye kommune skulle navngives Dragør-Store Magleby Kommune. Det sammensatte navn kunne ikke godkendes af indenrigsministeriet, og efter lange diskussioner enedes man om navnet Dragør Kommune.

Dragør og Store Magleby havde hver sit byvåben, og som et kompromis og en kompensation for navnet Dragør, enedes man om at bruge Store Maglebys bomærke med engel og anker i en nytegnet udgave.

Ved kommunesammenlægningen i 1974 blev der nytegnet et kommunevåben på basis af Store Maglebys byvåben. Englen fik et mere anonymt ansigt og kiggende ligeud. Farverne blev ændret, så ankeret er i guld på blå baggrund, mens bundfarven på selve våbenet er rødt.

Endvidere blev borgmesterkæden udvidet med det gamle bomærke for Dragør by, så kæden dermed signalerer, at der er sket en sammenlægning af de to kommuner.

Ved kommunesammenlægningen i 1974 blev borgmesterkæden justeret. Bomærkerne for de to Store Magleby-gårde, der fra gammel tid havde ligget i Dragør, blev placeret øverst i kæden. Som samling nederst på kæden blev Dragö Byes Segl placeret sammen med det nytegnede kommunevåben. Som et kuriosum skal det nævnes, at borgmesterkæden blev stjålet i 1977 ved et indbrud på rådhuset. Den dukkede dog lykkeligvis op igen i uskadt stand. Den blev fundet i en plasticpose under en sofa på Dragør Kro!

Måske kan kæden igen blive tilføjet et fællessymbol for de to gamle samfund!

Efter en større udbygning af rådhuset i Store Magleby i 2001 blev den kommunale administration samlet på ét sted.

Gennem århundreder har der eksisteret et åbenlyst modsætningsforhold mellem Dragør med et lille areal på 156 ha ved havnen og Store Magleby med et mere end ti gange så stort areal på 1.601 ha.

Modsætningsforholdet skyldes i vid udstrækning de to helt forskellige måder at leve på: Én, hvor man overvejende fik sit udkomme på havet og én, hvor man levede af jorden – to forskellige kulturer, to forskellige livssyn.

Igennem tiden er de to kulturer smeltet mere og mere sammen både administrativt, økonomisk og familiemæssigt. Men de historiske rødder og den historiske identitet er fortsat af betydning i den lokale selvforståelse.

De historiske rødder fremgår ikke af det fælles kommunevåben, som ved sammenlægningen i hast blev vedtaget.

Det fremgår derimod med tydelighed i det nyudviklede ”brand”, som de lokale kunstnere Flemming Brylle og Jens Winding har udviklet.

Ved brug i markedsføringen kan det fremover måske blive et fælles stærkt symbol, som befolkningen kan tage til sig.

Det nyudviklede ”brand” for Dragør og Store Magleby kan måske med tiden blive et nyt fællessymbol. Et symbol som kan blive af betydning, hvis der engang skulle ske en sammenlægning af kommunerne på Amager.

Nedenfor finder du link til de første fire dele i artikelserien “Historisk tema”:

Historisk tema: del 1

Historisk tema: del 2

Historisk tema: del 3

Historisk tema: del 4

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?

Rekordløb i sidevind og høj sol

Flere professionelle ryttere fra norske Uno-X besøgte i weekenden Amager. Den tidligere verdensmester Amalie Dideriksen kom direkte fra Belgien med friske topresultater, og løbet blev det hurtigste siden klubbens grundlæggelse

Læs mere »