Lang fødselsdag: Øresundsbron fylder 19 år

I dag den 1. juli er det 19 år siden den imponerende og næsten 16 kilometer lange bro blev indviet og knyttede et fast bånd til vores svenske naboer.

Billedet er taget i 2002 og viser Øresundsforbindelsen/Øresundsbron, som åbnede i år 2000. Den forbinder Sverige og Danmark. Forbindelsen består af en otte kilometer lang bro som via den kunstigskabte ø Peberholm, går over i en fire kilometer lang tunnel. Man har bygget både en højbro og en tunnel, da forbindelsen ligger meget tæt på Københavns Lufthavn og da store skibe ikke kan sejle under broen. Derfor kan de i stedet passere Øresund via sejlrenden over tunnelen. Foto: Jan Kofod Winther, Øresundsbron

Mere end 114 millioner køretøjer har passeret Øresundsbron siden indvielsen den 1. juli 2000. Øresundsbro Konsortiet fejrer dagen ved at sætte fokus på interessante tal og fakta om forbindelsen siden begyndelsen – kombineret med et blik på udviklingen i år.

Herunder kan du læse de mange tal og fakta om Øresundsbron gennem årene. (Kilde: Øresundsbron)

Øresundsbron – tal og fakte

Trafikudvikling: Sidste år kørte 7.502.306 køretøjer over broen. I gennemsnit passerede 20.554 køretøjer pr. døgn. I 2001 – som var broens første hele kalenderår –kørte 2.950.872 køretøjer over Øresundsbron.

BroPas: Den 31. maj i år havde Øresundsbron 516.587 BroPas Fritid-kunder – en stigning på 11 procent i forhold til samme dag sidste år.

Lastbiler og busser: Lastbiltrafikken er steget med 3,7 procent i perioden januar-maj sammenlignet med tilsvarende periode sidste år. Bustrafikken steg med 6,5 procent i løbet af perioden.

Personbiltrafik i 2019: BroPas Fritid-trafikken steg marginalt med 0,7 procent i løbet af årets første fem måneder i forhold til samme periode sidste år. Men overordnet set faldt personbiltrafikken med2 procent i denne periode.

Et kæmpe projekt: Øresundsbrons zigzag-formede stålkonstruktion under kørebanen skal males igen for fortsat at sikre beskyttelse mod korrosion. I efteråret begynder malerarbejdet på de 300.000 kvadratmeter, som vil løbe frem til 2032. Malerarbejdet skønnes at komme til at koste 300 millioner DKK. Det er et planlagt projekt, der dækkes af vedligeholdelses- og investeringsbudgettet.

Solceller: Solcelleanlægget ved betalingsanlægget blev fuldført i maj 2018, og frem til årsskiftet blev der produceret 225 MWh strøm.

Godstrafik: Antallet af modulvogntog, det vil sige lange lastbiler fra 20 meter, der kørte over Øresundsbron, steg med 31 procent i løbet af årets første fem måneder sammenlignet med den samme periode sidste år. Ved årsskiftet blev tillægget for denne type af køretøjer afskaffet.

Sikkerhed: Trafikuheld og tekniske problemer var skyld i, at broen måtte lukke fire gange i 2018. Øresundsbron var lukket i totalt fem timer – den korteste tid, siden broen blev indviet.

Jernbane: Over 11 millioner enkeltrejser blev foretaget af passagertog over broen sidste år.

Vekselkursen: I løbet af foråret har den svenske krone været i kurs 68,93 i forhold til den danske krone – det laveste niveau siden 2009.

Fremtiden: Det forventes, at motorvejstrafikken på Øresundsbron vil stige med ca. 1.000 bilerdagligt, og at godstrafikken vil øges dramatisk, når Femern Bælt-forbindelsen er færdig.

Øresundsbrons salgs- og markedsdirektør Fredrik Jenfjord kommenterer trafikudviklingen i år:

– Svækkelsen af den svenske krone er fortsat, og det påvirker helt klart trafikken fra den svenske til den danske side af sundet. Vi kan se et fald i trafikken i årets første fem måneder sammenlignet med sidste år, men fritidsrejser er en smule stigende, og det skyldes øget trafik fra den danske side. Med en stærkere dansk krone er shopping i Sverige mere attraktivt for mange, siger Fredrik Jenfjord.

Nu venter sommermånederne forude, og det er altid en trafikintensiv periode på Øresundsbron, da mange ferierejser ofte begynder med en tur over broen, skriver Øresundsbron Konsortiet i en pressemeddelelse i anledning af fødselsdagen.

Seneste artikler

 

Fik du læst?