HOFOR arbejder i Dragør

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab ”HOFOR” producerer og leverer vand, gas og fjernvarme. Desuden miljøvenlig fjernkøling og afskaffelse af spildevand. Selskabet ejes af otte kommuner i Storkøbenhavn, herunder Dragør Kommune.

27. juli 2019. Skilte, der bliver opsat ved udgravningen, hvor man kan læse om arbejde og der er opl. om kontaktpersoner hos HOFOR og entreprenør. (Foto: Dines Bogø).

Af Dines Bogø

HOFOR foretager normalt planlagte opgravninger i forbindelse med udbygning eller optimering af forsyningsnettet. Desuden ses mindre udgravninger, hvis der akut opstår brud på ledningsnettet.

Men hvorfor graver HOFOR et stort hul på Lundestien?

Egentlig er det nemt, at finde ud af. Det fremgår af de skilte, der snart opsættes ved udgravningen: ”Hvor vandet før løb frit rundt i hele kommunens ledningsnet, opdeles forsyningen nu i adskilte sektioner, der hver især forsyner et bestemt boligkvarter med vand”.

7. juli 2019. Opgravning på Lundevej/Lundestien ud for Rytterager. (Foto: Dines Bogø)

Sektionering af ledningsnettet

Formålet med sektionering, dvs. opdeling af vandledningsnettet, er en bedre kontrol med vandets vej i ledningsnettet fra vandværk til forbruger.

Fra de nye brønde, der graves, vil man fremover online via installeret måleudstyr kunne holde øje med bl.a. vandforbruget til sektionen.

Hvis det pludselig øges, kan det være tegn på en lækage i det pågældende boligområde.

Udover at reducere vandspild betyder sektioneringen også, at en eventuel forurening af vandet kan holdes inde i den pågældende sektion, da den er lukket af fra de øvrige.

På den måde forhindrer sektionering, at en evt. forurening spreder sig i hele kommunen.

7. juli og 27. juli 2019. Vandledning er frivalgt. Der er gjort klar til installation af måleudstyr og vandledning er blevet isoleret. (Foto: Dines Bogø).

Når systemet er færdigudbygget vil HOFOR mere målrettet være i stand til at lokalisere lækager og stoppe disse hurtigere.

Desuden vil brøndene blive udstyret med en kontraventil, der forhindrer, at vand løber ind i en anden sektion.

HOFOR har sektioneret vandforsyningen i flere kommuner. I Dragør forventes arbejdet med de nye brønde og sektioner at være færdig i løbet af de næste måneder.

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?