Regenter i Dragør Borgerforening

Lørdag aften blev der skrevet ny historie i Dragør Borgerforening. Ikke bare fik man en kvindelig regent, men det er en ganske særlig en.

Næstformand i Dragør Borgerforening Reneé Schwaner er klar til foretage tronskiftet. Om få sekunder må afgående regent Mia Beenfeldt Bahnson overdrage værdigheden til Annette Scheutz. (Foto: Dines Bogø).

Af Dines Bogø

Siden starten i 1906 har Dragør Borgerforening udnævnt 112 ”fuglekonger”. Det vil sige. Det er ikke helt rigtigt.

I 1991 blev pens. Telefoncentralbestyrer Else Arnbo udnævnt til ”Fuglemajestæt”, som den første kvindelige regent i Dragør Borgerforening. Læs om Dragør Telefoncentral her.

Else Arnbo, der i over 30 år var bestyrer på telefoncentral DRAGØR. Her fotograferet året efter, at hun gik på pension i 1964. Dragør Borgerforenings første kvindelige regent. (Arkiv: Dines Bogø).

Det er nu syvende gang, at der bliver udnævnt en kvindelig regent, men denne gang har foreningen valgt, at have to kvindelige regenter lige efter hinanden.

Annette Scheutz efterfølger Mia Beenfeldt Bahnson.

5. oktober 2019. Nyudnævnt regent: Annette Scheutz omgiver af forgængere. (Foto: Lene Bogø).

Æresmedlemmer

2001. Hans. V. Bischoff, DR-studievært m.v. Sammen med hustruen Hanne Kirkeberg meget aktiv i Dragør Borgerforening. (Foto: Dines Bogø).

Foreningens mangeårige medlem Hans Bischoff har skrevet om Borgerforeningen tilbage til starten i 1906. Læs evt. mere om Hans her. 

Ud over årlige “Glimt af Dragørs historie” med årlige fugleskydninger, kan man læse om andre begivenheder. 

Lene og Dines Bogø til fest i Dragør Borgerforening 27. oktober 2007. Mange af Hans Bischoff historiske optegnelser om Dragør Borgerforening er medtaget i bogen: “Glimt af Dragørs historie” udgivet af Dines Bogø og Claus Ehlers. (Foto: Richard Barth).

I den historiske oversigt, som Hans lavede i 2001, ser man, at foreningen i den periode har haft tre æresmedlemmer. Den første udnævnelse foregik i 1979 (i øvrigt var det min svigerfar, slagtermester Chr. Weber). 

27. oktober 2001. Kate og Kurt Mathisen. Begge meget aktive i Dragør Borgerforening i mange år. Mødearrangører og stor praktisk hjælp ved arrangementer ude og i foreningens hus i Strandgade. Kurt har netop afløst Hanne Kirkeberg som regent. (Foto: Dines Bogø).

I næste periode er der også udnævnt tre æresmedlemmer. Hans Bischoff, der selv var fuglekonge i 1984-1985, blev æresmedlem i 2006.

Dobbeltmonarker

I 1927 blev der dannet en ny forening i Dragør, der også havde fugleskydning på programmet.

Dragør Borgerlige Skyttelag udnævner også årligt en fuglekonge. Mange dragørborgere er medlem af begge foreninger. Det dobbeltmedlemsskab giver sig bl.a. udtryk ved, at der side 1927 har været 11 mænd, der har været udnævnt fuglekonge i begge foreninger.

27. oktober 2001. Foreningens mangeårige formand Richard Barth ledsager afgående regent Hanne Kirkeberg, Hanne har sammen med Hans V. Bischoff i flere årtier været initiativtager til omkring tusinde arrangementer i Dragør Borgerforening. Richard Barth er en af de 11 “Dobbeltmonarker”. (Foto: Ole Larsen).

Pudsig nok er den første, der bliver ”Dobbeltmonark” købmand Edvard Ravn på Kongevejen 6. Han er fuglekonge i Dragør Borgerforening i 1932 og efterfølgende i Dragør Borgerlige Skyttelag i 1935.

Hvorfor er det pudsigt? Jo, fordi det var købmand Ravn, der i 1927 var med til at danne ”udbryderforeningen Dragør Borgerlige Skyttelag”. Men allerede i 1935 er han tilgivet i Dragør Borgerforening og de to foreninger har levet fredeligt side om side lige siden.

Listen med de 112 regenter.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?