Nyt om Dragør Museum og temaudstillinger

I Festsalen på Wiedergården fortalte museumsinspektør Christian Aagaard om renoveringen og nyindretningen af Dragør Museums historiske bygningen på havnen.

58 medlemmer af Lokalhistorisk Forening lyttede til Christian Aagaard.

Fotos og tekst af Dines Bogø

Inden mødet orienterede formanden Claus Ehlers om Trap Danmarks store værk. I bogen om Dragør er der indlagt et kort for hele Storkøbenhavn. Bogen kan købes på Historisk Arkiv og hos flere lokale foreninger.

 Til sommer forventer man, at museet er færdigrenoveret og udstillingerne er på plads.

Med udgangspunkt i et ældre foto af 1. salen på museet, fortalte Chr. Aagaard om renoveringen og de ændringer man har lavet med respekt for bygningens gamle historie.
Fem hovedtemaer bliver der plads til på 1.salen.

Christian Aagaard løftede sløret for den forventede indretning. Stuen og 1. salen indgår i de nye udstillinger og indgangen flyttes fra nord til sydsiden af bygningen.

I en af deludstillingerne om ”Dragør i krig” vises effekter. På videoskærme bliver man præsenteret for historiske optagelser.

Et af de berørte emner på det nye museum er en temaudstilling om “Dragør i krig”, hvor Dragørs rolle i de krige Danmark har været involveret i, skal præsenteres for museumsgæsterne.

Deltagerne gav udtryk for, at det var en meget fin gennemgang og forventningerne til de kommende udstillinger er høje, sagde flere. Der bliver også plads til en del af det vi kender fra museet tidligere, fortalte Chr. Aagaard. Han lovede at komme igen og fortælle mere om Dragørs historie.
 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?