Dragør Privatskole: Udmelding fra initiativtagerne

Vi har modtaget: Vi (initiativtagerne til Dragør Privatskole – red.) kommer ikke til at kommentere på de seneste meldinger fra Dragør Kommune, men jeg føler, som en af de 4 personer i initiativgruppen, et behov for at tage bladet fra munden efter de seneste dages skriveri om vores skoleinitiativ. Rigtigt mange har en holdning til projektet, men for at undgå at usandheder eller uvidenhed omkring privatskoler generelt og vores projekt specifikt, så kommer her lidt fakta.

Indlæg af Jens Aage Skare Nielsen, initiativtager Dragør Privatskole

Økonomi omkring privatskoler

Et emne, vi gerne vil give input på, er hele diskussionen omkring hvordan økonomien hænger sammen – folkeskoler vs. privatskoler. Vi har kunnet se, at dette emne bruges til at skabe negativitet omkring vores initiativ. Specielt argumenteres det flere steder for, uden at gå i detaljer, at en privatskole i Dragør vil blive et meget dyrt bekendtskab for kommunen.

Helt grundlæggende skal kommunen IKKE betale penge til en privatskole

Der er ingen økonomiske bånd mellem en fri grundskole og den kommune, hvor den er beliggende, – medmindre der drives en børnehave i forbindelse med skolen. En børnehave har vi pt. ingen planer om. Dragør Kommune vil således ikke have en økonomisk forpligtelse over for Dragør Privatskole.

Tilskud til friskoler og private grundskoler kommer fra staten. Det overordnede princip er, at frie-/private grundskoler modtager et gennemsnit af udgiften til folkeskolerne. Den såkaldte koblingsprocent, der pt. ligger på 76 pct.

Tværtimod kan der være en økonomisk gevinst for kommunen at hente (på sigt)

Kommunerne driver folkeskolerne, og de modtager midler fra staten via bloktilskuddet til at løse opgaven. Når et barn ikke længere går i folkeskolen (men en fri grundskole i eller udenfor kommunen), skal kommunen betale et bidrag tilbage til staten (der finansierer fri- og private grundskoler). Dette beløb var i 2019 fastsat til kr. 38.672 pr barn årligt. Men samtidigt sparer kommunen så deres egen udgift til eleven i folkeskolen.

Iflg. Social- og Indenrigsministeriets “Kommunale nøgletal” havde Dragør i 2016-2019 følgende gennemsnitlige udgifter pr elev i folkeskolen:

  • 2016: kr. 52.401
  • 2017: kr. 61.534
  • 2018: kr. 60.518

2019: kr. 52.568 (kan ikke gennemskue om tallet for 2019 er den faktiske udgift eller budgetteret)

Note: For alle kommuner var tallet ca. kr. 69.000 i gennemsnit på landsbasis i 2018 og 2019.

I princippet vil Dragør som kommune derfor, på den lange bane, opleve en besparelse, hvis flere forældre vælger at sende deres børn på privatskole. På kort sigt er vi klar over, at en tilpasning vil være påkrævet på nogle områder, når elever udmeldes fra en af kommunens 3 folkeskoler og indmeldes på en privatskole, hvad enten den er i eller udenfor kommunen. Til gengæld vil der med 3 folkeskoler og 1 privatskole være “plads” til et stigende børnetal i kommunen.

I dag er situationen dog den, at forældre der vil have deres børn på en privatskole, allerede nu finder en måde at gøre det på, – hvad end vi har en privatskole i Dragør eller ej. Den eneste begrænsning har hidtil været andre private skolers manglende kapacitet, da vi ved af erfaring, at mange børn fra Dragør over årene har stået og stadig står på ventelister udenfor kommunen. Og en af de nærmeste privatskoler har allerede offentliggjort ny kapacitet fra dette skoleår – og tilmed annonceret her i gruppen. Så hvad enten Dragør Privatskole blive en realitet eller ej, så vil nogle forældre formentlig søge det tilbud.

Derfor mener vi, at der fortsat skal arbejdes for en fri grundskole i Dragør, så fællesskabet om skolen og ansvaret for flertallets trivsel bliver på vores egne hænder i Dragør.

Hvordan foregår den økonomiske fordeling i praksis:

Pengene fra staten følger den skole, hvor eleven er tilknyttet, – hvad enten den er offentlig eller privat. Den 5. september er skæringsdato for den optælling, som afgør en skoles tilskud for det efterfølgende år. Tilskuddet går altså til den skole, hvor eleven er skrevet op og vil modtage undervisning.  Så ja – det er helt korrekt, at skift af elever mellem skoler vil medføre en tilpasning på den skole, der måtte miste eleven. Det samme er gældende med skift i dag mellem folkeskoler. Men der er vel ingen skoler der i al uendelighed skal have garanti for at modtage et tilskud, hvis eleverne (forældrene) ikke længere ønsker at være lige netop der.

HVORFOR ET NYT SKOLETILBUD I DRAGØR I FORM AF EN PRIVATSKOLE?

Vi mener, at muligheden for et frit skolevalg er essentiel. Vi mener at Dragørs forældre skal have mulighed for at vælge en privatskole i kommunen, hvis man mener at en sådan skole passer bedre til det behov man har som familie, og de ønsker man har for sit barns skolegang.

Vores størrelse, tilgang og fokus på Dragør Privatskole vil blive anderledes end de folkeskoler vi har i kommunen, og på den måde vil Dragørs tilbud som kommune blive mere mangfoldigt. En mulighed for at have et frit valg (uden at skulle sende sit barn på privatskole i Tårnby eller København).

Og netop det tror vi faktisk på kan være med til at trække endnu flere børnefamilier til Dragør. Vi har allerede nu elever på venteliste fra Tårnby og Københavns kommune, – uden at vi har reklameret uden for kommunegrænsen. En del af disse forældre skriver til os, at de har overvejelser om at flytte til Dragør.

Endelig og ikke mindst vil der være elever, som har brug for et andet skoletilbud og andre rammer end det som folkeskolen i dag tilbyder. Det være sig i form af en mindre klassekvotient, rammer for undervisningen, andre typer af fællesskaber, nærhed til voksne, etc. Vi kan ikke garantere, at Dragør Privatskole altid kan være den bedste skole for alle, men vi vil have fokus på at være det for de familier, hvor vi indgår en aftale om at gøre forsøget.

Derfor er vores formål med Dragør Privatskole absolut ikke drevet af et ønske om at skabe en forringelse af vores lokale folkeskoler. Tværtimod vil vores drøm være, at vi om nogle år igen står med nogle af de bedste folkeskoler i Danmark og samtidig har Danmarks bedste privatskole lige her i Dragør.

HVAD VIL DE POSITIVE ASPEKTER VÆRE?

Vi er i gruppen meget optaget af økonomi, men endnu mere på kvalitet, og skal de 2 ting hænge sammen, skal vi se på de langsigtede perspektiver, som en privatskole vil bringe til Dragør Kommune:

  • Aflastning af de eksisterende folkeskoler.
  • Mulighed for at børn der i forvejen går på privatskoler uden for kommunen kan vende hjem (er dog klar over at en del formentlig er tilfredse, hvor de er….).
  • Børnefamilier, der ønsker et mere mangfoldigt skoletilbud, vil have endnu en grund til at flytte til Dragør.
  • En anderledes tilgang til undervisning.
  • Vi kan være med til at skabe positiv konkurrence, der kan sikre at folkeskolerne bliver i den gode udvikling, de er i nu, og ikke falder tilbage i det spor, mange var særdeles utilfredse med for blot få år siden.
  • En kapacitetsforøgelse for kommunen, der ikke kræver yderligere investeringer i et potentielt 9. spor i fremtiden.

Diskussionen om et mere mangfoldigt skoletilbud bør efter vores mening ikke handle om kommunens dårlige økonomi i 2019. Den kan vi ikke drages til ansvar for. Diskussionen skal handle om vores børns skoleliv nu og fremover.

Forældreretten og skolefriheden er jo noget helt grundlæggende i vores land og det danske demokrati. Det er faktisk så grundlæggende, at det står i vores grundlov.

De frie og private skoler bidrager til samfundets og fællesskabets målsætninger ved at udnytte den frihed og det spillerum, de har til at lave skole.

Derfor skal Dragør IKKE vedblive med at være den eneste “større” kommune i landet uden et privat skoletilbud (de øvrige kommuner er Christiansø, Fanø og Læsø).

ET PAR VELKENDTE OG TRÆTTENDE ARGUMENTER IMOD PRIVATSKOLER

“Privatskoler er kun for de rige familiers børn”

“En privatskole vil være gift for børnemiljøet i Dragør”

Vi kan i initiativgruppen ikke undsige os at have modtaget beskeder af den art.

Vi er uenige i den slags påstande.

Det er korrekt, at en del af omkostningen til elevens skolegang betales af forældrene, men det gør ikke generelt forældregruppen mindre alsidig. At forældre laver et tilvalg af et privat skoletilbud, handler i høj grad om den enkelte forælder eller forældrepars prioriteringer, hvilket naturligvis kan betyde øgede forventninger til hvad der leveres, men også en øget mulighed for indflydelse i skolens udvikling.

Børn og unge i Dragør, privatskole eller ej, vil altid mødes på mange andre måder, i sportsforeninger, i klubtilbud, i spejderforeningen etc. Der er masser af andre fællesskaber i Dragør, som heldigvis er med til at skabe en god sammenhængskraft end blot skolerne.

På Dragør Privatskole ønsker vi også diversitet, og den findes i høj grad på de fleste frie/private grundskoler i Danmark. Med tiden når økonomien og rammerne tillader det, vil vi også se på muligheden for at tilbyde fripladser/tilskud, til dem der har det behov.

Har I spørgsmål til, gode forslag eller interesse i at bakke yderligere op om projektet, så skriv til vores e-mail: info@dragoerprivatskole.dk eller meld jer ind i FB-gruppen: Dragør Privatskole (Vores fokus ligger i projektet, og derfor kommer vi ikke til at bruge tid på debat på de sociale medier).

Seneste artikler

 

Fik du læst?