Annette Nyvang – Journalist og lokalpolitiker

Hvem er Annette Nyvang? Hun er politiker, journalist, hustru og mor, der har boet i Dragør i 20 år. Vi aftalte et møde på Dragør rådhus, og det blev ikke kedeligt.

Annette Nyvang er fra Hjørring og lige fyldt 50 år. Det jyske slår ikke igennem, men Annette siger selv, at når hun bliver ivrig (eller sur eller træt), har flere spurgt hende, om hun er fra Midtsjælland.

11. februar 2020. Annette Nyvang foran Carl Wentorfs maleri fra ca. 1896, der hænger på borgmestergangen. Bag Annette ses Vestgrønningen 22 og Bjergerlav 3. Annette mener der er en fin symbolik i motivet. De lokale udveksler nyheder og lytter til hinandens gode råd. (Foto: Dines Bogø).

 

 

Af Dines Bogø

Det er Valdemar Bandolowskis skyld, at hun kom til Dragør. Annette boede i København og var på en rejse i november 1997 til Guadeloupe i Det Caribiske Hav, hvor Valdemar (guldmedalje, sejlads OL 1976 og 1980) havde startet en golfskole for danskere – han har boet i Dragør siden 1970’erne.

De flyttede først sammen i en lejlighed på Frederiksberg og derefter til Skriverengen i Dragør i 2000.

– Han ville gerne, vi skulle bo i Dragør og var taktisk smart og tog mig med til sankthans i Dragør. Det var første gang, jeg var i her, og jeg var solgt med det samme. Vejret og byen viste sig fra sin bedste side, og alle så ud til at snakke med alle og hygge sig.

Dragør

I 2001 blev Annette Nyvang og Valdemar Bandolowski udnævnt til kongepar i Dragør Borgerlige Skyttelag, og året efter kunne man på Skriverengen 14 markere Skyttelagets 75 år fødselsdag, da man mødtes i kongeparrets have.

11. august 2002. Skriverengen 14. Benedicte er 1½ år. Pga arrangementer i Skyttelaget var bryllup udskudt til 2003. I 2004 flyttede Annette og Valdemar til Ndr. Tangvej. (Foto: Dines Bogø).

Mange husker festlighederne og det afgående kongepar, der stod med datteren Benedicte (dengang 1½ år).

Aktiviteterne omkring Skyttelaget bevirkede, at Annette og Valdemar ventede med at blive gift til 2003. Året efter flyttede de til Nordre Tangvej, og sønnen Anders blev født i 2005.

Annette nævnte, at dengang havde de aupair-pige. Drillespørgsmål. Boede hun i kælderen?

– Ja, det gjorde hun faktisk, selv om huset var i fem niveauer. Det gør alle aupairpiger åbenbart. Vi har haft flere aupair-piger, som vi har været rigtig glade for. Valdemar rejste rigtig meget, og børnenes eneste bedsteforældre sad i Hjørring, så det var svært at få tingene til at fungere uden hjælp.

Arbejde og politik

Annette Nyvang blev uddannet journalist i Aarhus i 1994 med praktik på Jyllands-Posten. Som nyuddannet flyttede hun til København, for det var der, de fleste aviser havde deres hovedredaktion, og hvor jobbene var.

Til sommer har hun været ansat på Politiken 25 år. Annette er ansvarlig for bagsiden af avisen undtagen satirespalten: ”At tænke sig”. Oplaget for papiraviser har været stærkt faldende, men det virker, som om den nuværende læserskare er stabil, siger Annette.

Via børnenes skolegang begyndte Annette Nyvang at interessere sig for lokalpolitik. Primært forhold omkring skolerne og SFO (SkoleFritidsOrdning).

Inden hun blev valgt ind første gang i 2013, sad hun hver måned og fulgte debatterne i byrådssalen. Hun var en del af en forældregruppe, der stillede mange spørgsmål, skrev læserbreve, lavede demonstrationer, borgermøder og underskriftindsamlinger. De blev af flere politiske partier opfattet som besværlige.

Ændrede forhold omkring fritidshjem og forslag om skolelukning var med til at overbevise Annette om, at hun ville gå aktivt ind i politik.

Hun blev opfordret til at støtte op om Tværpolitisk Forening, og ved valget i november 2013, hvor Liste T fik tre mandater, fik hun det næststørste antal personlige stemmer på listen.

Alle Liste T-medlemmer er blevet spurgt, og Annette Nyvang får også spørgsmålet. Hvor stemmer du landspolitisk?

Svaret er: – Når man tænker på, at jeg har arbejdet på Politiken i snart 25 år, er det nok ikke så overraskende, at jeg er sådan Centrum-Venstre. Nyt spørgsmål. Er du så en radikaliseret socialist? Annette smiler og skynder sig at sige: – Skal vi ikke sige, at jeg ligger og roder rundt på midten af dansk landspolitik.

I november 2017 blev det til genvalg og igen med næsthøjest stemmeantal i Liste T. Desuden flere personlige stemmer end et par af topkandidaterne i de andre partier.

Annette Nyvang sidder i forskellige udvalg. Som en selvfølge i udvalg, der beskæftiger sig med børn og skole, men også i Teknisk udvalg, der hedder i dag hedder det mundrette ”By-, Erhvervs- og Planudvalg = BEPU”.

Trafik og infrastruktur

Med en arbejdsplads midt på Rådhuspladsen er det naturlige spørgsmål: Hvordan kommer du frem og tilbage til Dragør?

– Tidligere i egen bil til en P-plads på Islands Brygge og derfra med medbragt cykel over Langebro til Politikens Hus. Efterhånden blev det sværere at parkere også på Bryggen, så jeg anskaffede en el-cykel i sommer, og turen kan nu klares fra/til Dragør på ca. 2 x 45 minutter.

– Det kræver, at man anskaffer fornuftigt tøj, hvis man skal tage turen i al slags vejr.

Pludselig var cykelstier i fokus. Annette havde bemærket, at jeg i indlæg på Facebook og i DragørNyheder har talt varmt om vores stisystem, der blev etablerede i de nye kvarterer i 1972.

Vi var ikke enige om at anbefale cykelstierne til cyklister, hvilket overraskede mig.

Det viser sig, at Annette selv bruger den befærdede Hartkornsvej som cykelsti. Forklaringen er dog, at stisystemet er noget halvmørkt med de høje hække, og med den sparsomme trafik på stierne om aftenen føles vejen med biler mere tryg, når det er mørkt.

– Desuden er en el-cykel, der kører 25 km i timen, lidt bøvlet på et stisystem og specielt ved lyskrydset Jægervej/Kirkevej. Jeg er heller ikke begejstret for den måde, vores stisystemer slutter. Nordre Dragørvej er stadig et farligt sted for cyklister, og jeg har heller ikke følt mig tryg, hvor stien langs Krudttårnsvej slutter ved Lundegård Strandvej, siger Annette.

Så spørgsmålet, om man som cyklist bør anvende stisystemet, kan anskues på forskellig måde, bl.a. afhængig af tidspunkt på dagen og hvor man cykler.

Annette og Valdemar flyttede for to år siden fra Ndr. Tangvej til et mindre etplanshus på D.B. Dirchsens Allé. Børnene bor stadig hjemme. Benedicte går i 3. G i København og Anders går i 8. klasse på den nærliggende skole.

Valdemar Bandolowski, der er uddannet advokat, arbejder stadig i rejsebranchen, og kontoret ligger kun få skridt fra hjemmet.

Hobbies/privattid

– Der er ikke meget tid til hobbies siger Annette, men når jeg har fri, nyder jeg at arbejde i haven. Ellers er det politik, tiden bliver brugt til.

– Der er også en del familieaktiviteter. Valdemar har fire børn fra tidligere ægteskaber, og det er blevet til syv børnebørn. Så jeg er papbedstemor til syv børn, der bor både i Dragør, på Ibiza og i Californien.

11. august 2002. Ren nostalgi. I Kongens have. Dragør Borgerlige Skyttelag markerede 75 år jubilæum i afgående kongepars have. Statsminister Kjeld B. Nilsson, Kong Valdemar Bandolowski med datteren Benedicte og Dronning Annette Nyvang. (Foto: Dines Bogø).

Miljø

Vi talte også om miljø, støj, CO2 m.v. Det kan man jo bruge meget lang tid på. Familien har skåret kraftigt ned på kød og satser mere på grønt. Annette fortalte, at hun også følger med i udviklingen omkring naboen ”Københavns Lufthavn”.

Det bragte naturligt emnet hen på støj. I baghaven ligger A.P. Møllers Allé, og man kan konstatere, at bilernes hastighed i mange tilfælde ligger over de 50 km/t. Mærker i vejbanen ved svinget til Kystvejen tyder også på, at hastigheden der ligger over 30 km/t.

– Øget hastighed på vejen giver mere støj hos os naboer, og i forvejen er aktiviteter i erhvervsområdet på A.P. Møllers Allé ikke altid helt ”lydløse”.

I forbifarten nævnte Annette ikke overraskende, at hun havde været imod CWWP (Vandparken), da det ville have givet meget støj for de omkringboende og øget lokalt energiforbrug.

Tilbage til politik

Annette fortalte, at hun tidligere har været meget aktiv på Facebook, men at hun er blevet træt af den tone, der bliver brugt. Ikke bare blandt Dragør-borgere, men på hele Facebook.

– Mennesker, man anser for at være kloge, skønne og rare, kan på ingen tid skrive sig op i hvert sit hjørne i stedet for at prøve at blive klogere på hinandens synspunkter. Det bliver hurtigt uinteressant for andre. Personangreb er så let at gribe til på Facebook, når man ikke står foran den person, der ”angribes”.

Et par eksempler blev nævnt på normalt flinke og rare mennesker, der kan blive de rene djævle ved tasterne.

– Den kommende valgkamp, der nok starter i sensommeren 2021, vil i stor udstrækning blive ført på de sociale medier ligesom i 2017, så jeg overvejer, hvordan jeg kan være til stede uden at blive bims af det – og på en måde så de fleste af Dragørs borgere ikke løber skrigende væk. Det var meget massivt i 2017.

Hvor var du den 4. november 2017, da mange af de kvindelige kandidater på Neels Torv med sang og plakater forkyndte, at der skal flere kvinder ind i kommunalbestyrelsen?

– Jeg havde glemt det! Jeg var i Dragør Centret, hvor jeg agiterede for Liste T.

– Men jeg synes, at der skal flere kvinder ind. Forstået på den måde, at det i kommunalbestyrelsen, som i andre situationer, giver et bedre arbejdsklima med en bred repræsentation. Det gælder ikke kun køn, men også alders- og erhvervserfaring.

Så ikke noget med ved en udvælgelse at tildele kvinder ekstra point på forhånd. ”Nej, bestemt ikke”, lød det hurtigt fra Annette. – Men det var fint at gøre opmærksom på i valgkampen, at ønsker man sig som borger en mere lige kønsfordeling, så er det vigtigt, at man faktisk stemmer på en kvinde.

Skal Dragør have en privatskole?

– Vi er flere, der har spurgt ind til sagsbehandlingen. Politisk skal den snart behandles, og jeg har forstået, at det er et spørgsmål om, hvorvidt der er præcedens for at have en institution i Baggersmindelejren.

Ikke et spørgsmål om trafiksikkerhed? I medierne kan man læse, at det vil koste kommunen penge, hvis der åbnes en privatskole og andre skriver, at det er direkte forkert pga. tilskud fra staten m.v.?

– Det vil koste Dragør Kommune penge. Cirka 38.000 kroner per barn. I budgettet for 2020 er der allerede sat 2,8 millioner kroner af til det bidrag, Dragør Kommune betaler til staten for børn, der i øjeblikket går på privatskole. Det beløb vil stige kraftigt, hvis vi får en succesfuld privatskole.

Det virker ret indviklet. Fortalere for en privatskole fremlægger tal, der viser, at det ikke vil koste Dragør penge. Måske et emne i et borgermøde i nærmeste fremtid?

Vi berørte kort også den ændrede situation omkring de lokale biblioteker. Skal der fortsat være to biblioteker tæt ved hinanden og hvad skal biblioteket fremadrettet beskæftige sig med?

– Vi har som resten af Danmark også oplevet kraftigt dalende udlån i Dragør, så hvad er det, vi vil med vores biblioteker? For mig er det attraktivt, at der er to afdelinger, men jeg er spændt på at høre borgerne, hvad det er, der gør biblioteket attraktivt for dem, når vi snart skal i gang med at lave en ny biblioteksstrategi.

Har man i Liste T en struktureret funktion (aktionsgruppe), der starter kampagner med læserbreve?

Annette mente ikke, at man direkte havde læserbrevskampagner, men medlemmerne i Liste T var engagerede borgere, der selv kunne formulere egne indlæg til medierne uden at bruge en skabelon.

Sluttelig bemærkede jeg, at en tidligere henvendelse til Annette om en væsentlig formalitet i en udvalgsbehandling, havde hun fulgt op på. Det ville hun fortsætte med, til der ikke mere kunne være tvivl hos forvaltningen om, hvad politikerne mente.

Så måske bliver det til et opfølgende møde, da vi heller ikke nåede at få talt om, hvorvidt man har ægte demokrati i Dragør.

Seneste artikler

 

Fik du læst?