Drikkevandet i Dragør er sikkert

Torsdag bragte TV2 en nyhed om fund af pesticidet Metazachlor i drikkevandet i blandt andet Dragør. Pesticidet er fundet i en ud af fem boringer, der sender råvand til St. Magleby Vandværk.

Store Magleby Vandværk.

HOFOR oplyser endvidere at de overvåger drikkevandet nøje, så det drikkevand, som bliver sendt til kunder fra vandværket overholder de grænseværdier, som myndighederne fastsætter. “Det er derfor helt sikkert at drikke vandet i Dragør”, oplyser HOFOR i en pressemeddelelse via Dragør Kommune.

HOFOR oplyser i pressemeddelelsen at TV2s historie tager udgangspunkt i resultater fra en grundig landsdækkende screening af grundvandet. Der er mere information om denne screening på Miljøstyrelsens hjemmeside.

“HOFORs drikkevandsboringer har ikke været en del af Miljøstyrelsens nye undersøgelse. For at følge op på Miljøstyrelsens undersøgelse har HOFOR allerede fået taget prøver fra vores vandværker. Vi forventer at få resultaterne i begyndelsen af marts. Det er meget positivt, at Miljøstyrelsen har udvidet overvågningen, sådan at vi har et bedre overblik og kan sikre grundvandet mod pesticider”, står der afslutningsvis i pressemeddelelsen fra HOFOR.

Hvis borgerne har spørgsmål, kan man henvende sig til HOFOR: www.hofor.dk

Kilde: Dragør Kommune

Seneste artikler

 

Fik du læst?