Ny innovationspulje skal udvikle Tårnby Kommune

Tårnby Kommune afsætter i deres 2020 budget 5 mio. kr. til en ny innovationspulje som skal være med til at styrke arbejdet med at nytænke kommunens drift og service.

Innovation, fornyelse, kvalitetsudvikling, effektivisering – en række forskellige værktøjer kan komme i anvendelse, når man ser på de udfordringer, kommunen står overfor i årene frem, skriver Tårnby Kommune i en pressemeddelelse:

 

“I Tårnby Kommune ser vi lige nu ind i en fremtid, hvor flere opgaver skal løses for flere personer i målgrupperne med en ressource, der ikke følger med i fuldt omfang. Samtidig forventes det, at opgaverne løftes med mindst samme og helst bedre kvalitet og dermed resultater”, lyder det fra borgmester Allan S. Andersen om baggrunden for at øremærke midler til mere innovativ tankegang i Tårnby.

Der skal investeres i nye og forbedrede metoder, ny teknologi, ekstraordinær kompetenceudvik­ling, helt nye idéer til at håndtere vanskelige og/eller meget omkostningskrævende problemer frem­over.

Helt aktuelt arbejdes der med helhedsorienteret sagsbehandling i kommunen – et nyt projekt, som er finansieret af midler fra den nye pulje.

Målet med det projekt er, at der skal samarbejdes bedre mellem afdelingerne i kommunen. Det kunne fx være i forbindelse med sagsbehandling, hvor en borger har komplekse sager i både Jobcentret og i Familieafdelingen.

Afbureaukratiseringsprocessen er en del af det arbejde, Allan S. Andersen satte i gang, da han tiltrådte som borgmester.

“Tårnby – mulighedernes kommune – det er ikke noget, der kommer af sig selv. Arbejdet handler bl.a. om, at kommunen – gennem sine ledere og medarbejdere – bliver i stand til at få øje på nye muligheder. Vi vil gerne finde måder, der gør at opgaveløsningen bliver smartere, bedre, mindre bureaukratisk og mere innovativ, uddyber Allan S. Andersen om sammenhængen mellem afbureaukratiseringsprocessen og innovationspuljen.

Borgmester Allan S. Andersen, Tårnby Kommune. Foto PR

Ellers er formålet med puljen overordnet at støtte op om projekter, som ellers ikke ville være mulige at gennemføre og som kan forbedre resultaterne på et givet opgaveområde med hensyn til én eller flere af følgende parametre:

  • Effektivitet – at projektet fører til en højere effektivitet i løsningen af opgaven
  • Kvalitet – at kvaliteten målt ud fra en fagligt anerkendt standard forbedres
  • Resultat – at resultatet hos borgeren bliver bedre og/eller billigere

Herudover kan lægges vægt på:

  • Positivt bidrag til arbejdsmiljøet
  • Projektets mulighed for at skabe begejstring
  • Projektets potentiale for at skabe positiv omtale af kommunen

Kilde: Tårnby Kommune

Seneste artikler

 

Fik du læst?