Varslede besparelser vil bringe Dragør længere fra minimumsnormering

552 færre kroner pr børnehave-barn pr måned. Det er en af konsekvenserne, hvis Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune vedtager de varslede besparelser på institutionsområdet ved et hastemøde torsdag i denne uge.

Arkivfoto

Af Pia Melander Guilbert

Fremover falder egenbetalingen for en børnehaveplads i Dragør Kommune med 138 kroner om måneden, hvis Kommunalbestyrelsen vedtager en række besparelser på et ekstraordinært budgetudmøtningsmøde torsdag i denne uge.

Umiddelbart lyder det meget rart, men forældrebetalingen dækker kun 25 procent. Den reelle besparelse, der vil ramme børnehaverne, er altså på 552 kroner pr barn pr måned, og det er stærkt bekymrende, mener forældrebestyrelsen i Eventyrhuset og Eventyrskoven.

Væsentligt bedre vilkår i Tårnby og København

Forældrebestyrelsen har derfor skrevet et brev til Kommunalbestyrelsen. Her sammenlignes besparelserne blandt andet med det rådighedsbeløb, nabokommunerne Tårnby og København har pr barn:

“Vedtages de varslede besparelser vil en børnehave i Københavns kommune til sammenligning have over 1500,- kr. mere til rådighed pr. barn pr. måned, mens nabokommunen Tårnby vil have næsten 900 kroner mere. Altså væsentligt bedre forudsætninger for at opretholde en rimelig og nødvendig normering, end vi tilbyder børnene i Dragør.”

Lavere antal uddannede pædagoger

Der sættes også spørgsmålstegn ved, om Dragør med de varslede besparelser vil kunne leve op til kommunens målsætning om 60 procent uddannede pædagoger i institutionerne.

“Der er fra regeringens side stort fokus på minimumsnormeringer, og dem lever Dragør ikke op til i dag – og slet ikke med de varslede besparelser i 2021. Spørgsmålet er om det overhovedet vil være muligt at opretholde kommunes egen målsætning om 60% uddannede pædagoger i institutionerne? På nuværende tidspunkt står det så skidt til, at Dragør kommune ligger væsentligt under resten af landet og Hovedstadsområdet med kun 43% uddannede pædagoger, hvilket BUPL allerede har pointeret er yderst problematisk.”

Det hele går i sidste ud over børnene, pointerer forældrebestyrelsen, som derfor gerne vil opfordre andre forældre til også at sætte sig ind i besparelserne og forsøge at overbevise Kommunalbestyrelsen om ikke at vedtage dem.

Læs mere om de varslede besparelser her: https://www.dragoer.dk/politik-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/kommunalbestyrelsens-moeder/2020-11-26-1900-1225/

Seneste artikler

 

Fik du læst?