Nu støtter Spar Nord Amagers foreningsliv med 100.000 kr.

Spar Nord er ny spiller på det finansielle marked på Amager, og det begynder godt: Nu kan øens foreninger søge Spar Nord Fonden om støtte på i alt 10 x 10.000 kroner…

Alle slags forninger kan søge om del i Spar Nord Fondens midler til foreningslivet på Amager. (Foto: Frederik Dahl Kehlet)

 

Spar Nord har – som mange vil have bemærket – etableret sig på Amager med hele tre filialer, og nu melder banken sig på banen med et godt tilbud til øens mange foreninger: ”Søg Spar Nord Fonden om 10 X 10.000 kroner til din forening”, lyder det gode tilbud.

Med tilbuddet ønsker banken at støtte det lokale foreningsliv, der  – som alle andre dele af samfundet  – har haft det hårdt i Corona-tiden.

”Med en ufrivillig pause og nedsat aktivitet har foreningerne brug for støtte her og nu – og en ansøgning til os om at få del i puljemidlerne, kan måske resultere i kontant støtte fra Spar Nord Fonden til nyanskaffelse, udstyr, undervisning eller andet til foreningen, som længe har stået på ønskesedlen”, siger direktør Anders Baun Hübschmann, Spar Nord Amager.

Alle foreninger kan søge

I samarbejde med Spar Nord Fonden vil Spar Nord Amager stille 10 x 10.000 kroner til rådighed for områdets foreningsliv.

Spar Nord Amager melder sig dermed ind som aktiv spiller i det meget aktive foreningsliv, der er på Amager.

Og Anders Baun Hübschmann understreger, at det er alle, foreninger, der kan søge, lige fra idrætsforeninger til spejdere og alle andre, der kan kalde sig en forening.

 

Direktør Anders Baun Hübschmann, Spar Nord Amager. Glad for at række Amager-foreningerne en håndsrækning.

Anders er selv foreningsmand om en hals, og derfor ved han, hvor meget en økonomisk håndsrækning kan hjælpe i det daglige arbejde.

”Og jeg har tre børn, der også alle tre har glæde af at være med i forskellige foreninger, lige fra dans til spejder og klaverspil. Så jeg har en fin indsigt i foreningslivet og er dermed også personligt glad for at kunne være med til at hjælpe”, siger han.

Turen er kommet til Amager

Spar Nord har ydet støtte til danske foreninger i årevis, og nu er turen altså også kommet til Amager, hvor det nordjyske pengeinstitut har etableret sig flere steder efter at have overtaget Bank Nordik.

Det er udbyttet fra ejerandelen på ca. 20 pct., som Spar Nord Fonden hvert år giver tilbage til projekter og initiativer i Danmark – lokalt, regionalt og nationalt.

”Og det er jo skønt at kunne være en del af en bank, der har Spar Nord Fonden som største aktionær og at ca. 50 mio. kroner hvert år gives tilbage til samfundet i form af donationer til små og store fællesskaber inden for kultur, social og fritid. Nu glæder vi os til, at nogle af disse midler nu kommer foreningslivet på Amager til gode”, siger Anders Baun Hübschmann.

Foreninger er presset

”Vi ved, at mange foreninger har været under større eller mindre pres på driften – fordi der, som sagt, har været usikkerhed på indtægtssiden og fordi mange medlemmer måske har tøvet med tilmelding og kontingent til den nuværende sæson. Derfor er det bare med at komme i gang med at sende ansøgning til os”, siger Anders Baun Hübschmann.

Alle lokale foreninger med et gyldigt cvr-nummer, som ønsker hjælp til et lokalt projekt eller initiativ,  kan søge. Det er vigtigt, at ansøgningen udover en projektbeskrivelse også̊ indeholder budget på det, der søges midler tid. Send ansøgningen på www.event.sparnord.dk/amager-hvidovre.

Dommerkomiteen

Ansøgningerne skal være indsendt senest torsdag 3. juni – og vil kort tid efter blive grundigt vurderet og bedømt af en dommerkomite. Dommerkomiteen består af Benjamin Gonzalez, Estate Tårnby, Kastrup og Ørestad, Ulrik Ankerstjerne, Dragør Golfklub og Dragør Museumsforening, Jan Elving, Øens Murerfirma, Flemming Hansen, udgiver af Amagernyt.dk Jan Spure, direktør, Time Computer.

Har din forening brug for lidt økonomisk støtte?

Og Anders Baun Hübschmann tilføjer til slut:

”Skulle din forening ikke blive tilgodeset med midler fra denne ekstra pulje fra Spar Nord Fonden, så er der stadig håb. Foreninger er altid velkomne til at sende ansøgning til Spar Nord Fonden ad de ”normale kanaler”. Ansøgning til Spar Nord Fonden sker via www.sparnordfonden.dk.

 Spar Nord Bank A/S er Danmarks femte største bank. Banken har rødder i Nordjylland og beskæftiger 1.518 medarbejdere, der servicerer ca. 390.000 kunder fra 49 filialer i Danmark.

 

 

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?