Pinse – hvad betyder den for os?

Vi nærmer os pinsen og hele Danmark holder fri – men hvad betyder Pinsen for os? Er det kun en hyggelig skovtur for hele familien – eller betyder Pinsen mere? Fhv. sognepræst Agnethe Zimino fra Korsvejskirken fortæller…

Det er Pinse og danskerne valfarter til skov og strand – men betyder Pinsen mere end en god skovtur?

Af fhv. sognepræst Agnethe Zimino

Jeg stod på Korsvejsmarkedet i Korsvejskirkens stand for år tilbage og brugte dagen på bare at snakke med de folk, der havde lyst til at få en snak med præsten. Det var pragtfuldt at være der og få mange gode og hyggelige samtaler.

Pludselig kommer nogle lidt store drenge ind i standen til mig og en af dem siger:

”Ja, nu havde det været dejligt, hvis Jesus havde været her, for jeg har så ondt i min nakke!”

Jeg forklarede, hvordan Jesu disciple blev ved at gøre, som Jesus gjorde, og at jeg troede, Jesus også var her på Korsvejsmarkedet, selvom vi ikke kunne se ham, og midt i menneskemylderet så bad jeg med håndspålæggelse for denne 10-12 årige dreng, og så snakkede vi ellers videre om alt mulig andet.

Drengen kom tilbage

Året efter kom drengen ind i standen til mig og begyndte at snakke, og så kom det i en bisætning: ”Det med min nakke sidste år, det forsvandt for resten, da du bad.!”

”Nu havde det været skønt, hvis Jesus havde været her”, sådan siger mange af os kristne i dag med hele vores kropssprog og holdning. Sådan sagde disciplene ikke en eneste gang, da det havde været pinse.

Alt forandrede sig

Det blev pinse, og alt forandrede sig!

De blev pinsedag overvældet af Helligånden, som fyldte dem med en iver og begejstring, så de slet ikke kunne lade være med at tale om alt det, Jesus havde gjort og sagt!

De var ustoppelige, ja, selv når de blev fængslet, fordi de talte om Jesus, så fortsatte de der bag de låste døre!

De vidste jo nu, hvorfor Jesus havde forladt dem. Nu sad han jo ved Faderens højre hånd, ophøjet over alle andre, og han sad og hældte – og hældte – og hældte Helligånd ud.

Jesus arbejdede hjemmefra…

En vittighed på Facebook nævnte, hvad Jesus lavede efter sin Himmelfart – ”jo, han arbejder hjemmefra!”

Og det er lige, hvad Jesus gør!

Frygten forsvandt og frimodigheden voksede

Før det blev pinse, (og ordet pinse betyder simpelthen tallet 50 = 50 dage efter påske), så var de stadigvæk både feje og bange og burede sig inde af frygt for at blive slået ihjel, og det på trods af, at de havde mødt den opstandne Jesus flere gange.

Viste kærlighed

Men da Ånden kom over dem pinsedag, så var deres frygt forvandlet til stor frimodighed! Nu turde de fortælle andre om Jesus. Nu turde de bede for syge og for fortvivlede mennesker! Nu havde de vilje og overskud til mennesker i nød! Nu viste de kærlighed. Den kærlighed de selv fik fra Gud blev givet videre. Nu forstod de, de var elsket, som de var, og at Gud tilgav dem, når de havde svigtet.

Nu fortsatte de, hvad Jesus havde gjort.

Pinsen er kirkens fødselsdag

De samme slags undere skete nu her efter pinse. De prædikede med stor myndighed og kraft, så folk spontant vendte sig til Gud for at finde fred og frelse, og kirken blev til! Pinsen er kirkens fødselsdag!

De var ikke i tvivl om, at Helligånden ville blive dem givet, når de forkyndte, bad for syge, for Guds Ånd boede i deres hjerter!

Fhv. sognepræst Agnethe Zimino

 

Der var intet i dem, der sukkede: ”Nu havde det været skønt, hvis Jesus havde været der!”, for Jesu Ånd var der, og de vidste, at det var ham, som brugte dem og virkede igennem dem. De var trygge. Det, der skete, var ikke deres værk, og Gud fik æren hver gang, der skete noget mirakuløst!

Vi mangler forventning.

Når vi siger eller tænker: ”Nu havde det været skønt, hvis Jesus havde været her”, så er det, fordi vi er holdt op med at forvente, at Jesus vil bruge os. Vi fatter ikke, at han ønsker at udgyde Helligånden over os, så vi også bliver udrustet til at tjene Gud og mennesker!

Og så lige til sidst nogle kloge ord, som jeg ikke ved, hvor jeg har fra:

Hvad er pinse?

Pinse er melodi til jul og påske. Hvis man ikke kender melodien, så kan man ikke synge om jul og påske. De første kristne gik tavse med deres viden om Jesu opstandelse før pinse, men da de fik melodien – pinse, så sang de.

Hvad sang de om? Om pinse? Nej, de sang om Jesu fødsel, om korsfæstelsen og opstandelsen, for Helligånden er projektøren, som lyser på Jesus, så vi og alle andre kan se ham klart!

Helligånden blev givet til mennesker

Deres Helligånds oplevelse var stærk og overvældende, men den var ikke et diplom for god opførsel. Tværtimod var de første kristne ligeså fulde af svagheder og fejl som vi, men de forventede, at Ånden ville blive dem givet, og det skete!

Det samme kan ske for hver og en af os.

Jesus er den samme, i går og i dag, ja, til evig tid. Sådan står der i bibelen, og der bliver opfordringen også givet til os:” Lad jer fylde af Helligånden!”

Vore kirker har brug for en pinse, så vi mister frygten og bliver fyldt med stor frimodighed, så vi snakker over os om vores kristentro på en naturlig måde, så mennesker ikke bliver stødt væk, men bliver nysgerrige og vender sig til Gud, og så vi lever et liv fyldt med Guds kærlighed!

Glædelig pinse og kærlig hilsen fra

Agnethe Zimino

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?