Nyt samarbejde skal sikre rent drikkevand til hovedstaden

Region Hovedstaden, kommuner og lokale vandforsyninger indgår samarbejde om at sikre rent drikkevand og en bedre prioritering af grundvandskronerne. Samarbejdet skal give overblik over trusler mod grundvandet og en tættere koordinering af indsatserne.

Et nye samarbejde skal sikre rent drikkevand til hovedstaden,.
Region Hovedstaden bruger ca. 100 mio. kr. årligt alene på at sikre grundvandet mod jordforurening fra gamle industrigrunde. Men der er behov for at planlægge, hvordan pengene bruges mest effektivt og koordinere indsatserne tættere med lokale vandværker, kommuner og Miljøstyrelsen.
Pesticider i grundvandet
Det er bl.a. nye fund af pesticider i grundvandet, som både presser økonomien og giver udfordringer på et niveau, som ikke kan løses af enkeltstående aktører.
Det nye samarbejde indgås mellem Region Hovedstaden og Gribskov kommune og Helsinge, Baunehøj og Gilleleje Vandværker. Øvrige interessenter i projektet er Miljøstyrelsen, Helsingør og Halsnæs kommuner og vandværkerne i kommunerne.
Desuden skal DTU – Danmarks Tekniske Universitet inddrages i projektet.
Projektet skal skabe overblik over trusler mod grundvandet i de nuværende indvindingsområder, men også i nye områder, som måske kan udgøre drikkevandsforsyninger i fremtiden.

Tættere koordinereing skal øge effekten

Projektet skal også sikre en tættere koordinering mellem de lokale vandværker, kommunernes vandforsyningsplaner og regionens jordforurenings- og pesticidindsats – regionen, kommunerne og de lokale vandværker har hver sin vigtige opgave med at sikre rent drikkevand, men en tættere koordinering skal være med til at øge effekten af indsatser og investeringer.
“Rent vand i hanerne uden pesticider eller andre kemiske stoffer er vigtig for vores fælles sundhed og naturen. Derfor er jeg glad for, at vi sammen med Gribskov kommune, nabokommunerne og en række vandforsyninger har sat dette projekt i søen, som skal se på, hvordan vi på tværs af administrative og forsyningsmæssige grænser får en optimal effekt af vores fælles anstrengelser med at beskytte drikkevandet”, siger Kim Rockhill (S), formand for Miljø- og Klimaudvalget i Region Hovedstaden.
Nye standarder
Projektet skal være med til at sætte nye standarder for samarbejder om beskyttelse af drikkevandet andre steder i Region Hovedstaden.
Målsætningen om rent drikkevand indgår som en del af regionens verdensmålsstrategi og den regionale udviklingsstrategi 2020-2023 for en mere bæredygtig region for næste generation.
 
 

Seneste artikler

 
 
 

Fik du læst?

Meget mere end en trappe

Endelig blev den indviet: Dragør Skole har fået arkitekttegnet læringstrappe   Af Camilla Lærkesen Den har allerede været flittigt brugt, men fredag morgen inden efterårsferien

Læs mere »