Her er huset der skaber trygge rammer for Amagers udsatte kvinder

Flere piger og unge kvinder er socialt udsatte på Amager og mangler et sted, hvor de indgå i et trygt fællesskab. Derfor har en gruppe kvinder etableret Projekt HjerteRum for unge kvinder fra 13-23 år.

Der gøres meget ud af, at der skal være en god stemning – og det er der…

 

Af Lene Dam Jørgensen

Projekt Hjerterum har hovedkvarter i et aktivitetshus – også kaldet et søsterhus – i Gullandsgade. Her oplever de unge kvinder tryghed og fællesskab.

I de eksisterende ungdomsklubber oplever pigerne, at det er drengene, der dominerer, og pigerne føler, at de enten er udelukkede fra fællesskab eller direkte uvelkomne. Konsekvensen er at pigerne i stedet mødes på gader, i parkeringskældre eller andre steder, der ikke opfattes som særlig trygge.

Velkommen

I 2017 satte fem unge kvinder sig derfor sammen for at snakke om pigernes deltagelse i de tilbud og klubber, der allerede eksisterede. Det var helt åbenlyst, at der var behov for mere for dem. Pigerne skulle have noget, som de kunne mærke var deres, og hvor de følte sig velkomne.

Projekt HjerteRum

Det blev til projekt HjerteRum, der fokuserer på socialt udsatte piger og unge kvinder er i alderen 13-23 år. Foreningen har etableret et “søsterhus”, der er et aktivitetshus, hvor piger og udsatte kvinder kan mødes og danne sunde og trygge fællesskaber. Pigerne og de unge kvinder kommer til at trives bedre rent psykisk, lærer at tage ansvar og bliver forberedt til voksenlivet. Målet er også at forebygge ensomhed og isolation og hjælpe dem med at få et mere aktivt fritidsliv.

De unge kvinder er aktive medlemmer og finder selv frem til aktiviteter, regler og rammer for ophold i huset, møbler, lokaler, forhandling med andre lokale aktører og få nye kvinder ind i fællesskabet m.v.

Medlemstallet stiger

Foreningen vokser, og alene i efteråret 2020 fik HjerteRum 50 nye medlemmer på bare to måneder, og oplever samtidig også, at fagprofessionelle søger gode råd hos foreningen i forbindelse med deres arbejde med unge kvinder.

Kvinderne i søsterhuset

Der kommer alle mulige slags piger og unge kvinder i HjerteRum. I søsterhuset kan alle være med til at bestemme og tage ansvar. Der gøres meget ud af, at der er god stemning, og at alle føler, at de hører til.

Hjerterum er bevidst om, at der stadig er brug for hjerterum og fællesskab blandt piger og unge kvinder, der f.eks. er isolerede eller ikke trives. HjerteRums mål er derfor at udvide og åbne flere steder for mange flere og have fokus på at få fat i de unge, som har et særligt behov for fællesskab.

Et projekt med mange aktiviteter 

Der er blandede aktiviteter og de foregår mange steder. Der er f.eks. ofte  fællesspisning. Her laver de unge piger og kvinder selv mad i lokalerne. Om mandagen spiller de fodbold. De tager også på Bakken og holder fodboldturninger for piger m.v.

Det koster 50 kroner om året at være medlem, men så er det til gengæld gratis at være med til aktiviteterne.

Stor opbakning 

Der er stor interesse og støtte til projektet. I februar modtog HjerteRum fra “L’Oréal Fund For Women” 1,2 millioner kroner og “Finn Nørgaard Foreningens arbejdslegat”, som blev uddelt på Christiansborg af foreningens sekretariatsleder Pia Toftdal og Justitsminister Nick Hækkerup.

Kvinfo, Amagerbro helhedsplan og helhedsplanen i Urbanplanen indgår også som interessenter i projektet.

Brug for frivillige

HjerteRum har brug for frivillige og efterlyser i øjeblikket frivillige i deres planlægningsgruppe. De frivillige skal bare være mellem 13 og 23 år. Det kræver bare fire timer om måneden. Interesserede kan kontakte HjerteRum på tlf. 51281289.

 

 

Seneste artikler

Københavns Lufthavns rensningsanlæg ved udløbet til Hovedgrøften i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Lufthavnen vil ikke betale hele PFOS-regningen …

En længe ventet rapport om forurening med PFOS fra lufthavnen viser, at grænseværdierne flere steder bliver overtrådt. Men selvom lufthavnen har lavet store frivillige indsatser mod forureningen, så vil selskabet ikke påtage sig det juridiske ansvar og dermed hele regningen for oprydningen

 
 

Fik du læst?