Erhverslivet til debat i Tårnby

Tårnby Kommune var vært for en stor erhvervskonference, hvor 42 virksomheder deltog og en række interesserede borgere. Formålet var at drøfte fremtidens erhvervsudvikling. Det kom der mange inputs ud af, som vil blive taget med til opgaveudvalgets møde i efteråret.

Konferencen blev holdt på Hotel Scandic CPH Strandpark.

 

Af Lene Dam Jørgensen

Mere end 42 virksomheder og interesserede borgere deltog i Tårnby Kommunes erhvervskonference, som blev holdt forleden på Hotel Scandic CPH Strandpark. De var samlet for drøfte fremtidens erhvervsudvikling i Tårnby Kommune med afsæt i det arbejde, som et særligt nedsat opgaveudvalg har arbejdet med de seneste måneder.

Borgmester Allan S. Andersen gav på konferencen en status på det arbejde, som opgaveudvalget har været igennem indtil videre.

Videohilsener fra udvalgsmedlemmer 

Derudover var der videohilsener fra tre af opgaveudvalgets medlemmer. Det var Christian Poulsen, vice president i Københavns Lufthavn, Henrik Bay-Clausen fra 3F Kastrup og Niels Østenkær, direktør i Simply Chocolate. De fortalte hver især om deres erfaringer fra udvalget og deres blik på fremtiden for erhvervsudviklingen i Tårnby.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skulle have deltaget på konferencen, men var blevet forhindret og havde derfor også sendt en videohilsen til konferencens deltagere.

Samspil er vigtigt

En del af programmet på konferencen var, at deltagerne blev opfordret til at komme med inputs til opgaveudvalgets videre arbejde.

Der kom mange idéer og indspark om alt lige fra infrastruktur, fokus på unges uddannelse og mere synlighed og information om kommunens erhvervsaktiviteter.

”Det var rigtig godt at se så mange virksomheder og borgere med interesse for erhvervsudviklingen til vores konference. Jeg synes, at der var et stort engagement og en oprigtig interesse for, at vi i fællesskab kan styrke erhvervsudviklingen i Tårnby. Det er også nødvendigt, at det sker i et tæt samspil mellem erhvervslivet og kommunen, og det er vi godt i gang med. Opgaveudvalget har spillet en væsentlig rolle, og det var også rigtigt godt at få input fra virksomhederne til det fortsatte arbejde med erhvervsudviklingen, ” siger Allan S. Andersen.

Input til det videre arbejde

De mange input og tanker fra gruppedrøftelserne på konferencen bliver taget med videre til opgaveudvalgets arbejde i efteråret. I slutningen af året afleverer opgaveudvalget deres endelige anbefaling til en strategi for erhvervsudvikling.

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?