Flot afsked med Mødested Amager

Forleden holdt Nathanaels Kirke reception i anledning af at Mødested Amager lukkes. Det blev en festlig og vemodig dag, for mødestedet har været centrum for et vigtigt, tværkulturelt arbejde.

Rigtig mange mødte frem for at tage afsked med Mødested Amager.

 

Af Lene Dam Jørgensen

Forleden holdt Nathanaels Kirke en velbesøgt afskedsreception for Mødested Amager, der nu er blevet lukket. Men det er dog ikke udelukket at et nyt mødested senere vil se dagens lys. Men lige nu er det altså blevet til et foreløbigt farvel.

De mange gæster blev budt velkommen af formand for Mødested Amager og provst Michael Krogstrup Nielsen og kirkens sognepræst, Ellen Margrethe Gylling. Og allerede fra kl. 16, da receptionen begyndte, strømmede folk til. Det var først og fremmest mennesker, der var kommet i mødestedet, venner af mødestedet og repræsentanter for kirkerne på Amager.

Gode oplevelser 

Frivillige serverede mad og drikke, og der blev holdt mange fine taler, der roste medarbejder i mødestedet for deres engagement og arbejde,

Ellen Margrethe Gylling fortalte også om mødestedet og hendes møder og oplevelser med indvandrere  – og takkede også Hanna Vesalainen Hirslund , der har været tværkulturel sekretær for mødestedet.

God snak  ved bordene

De mange deltagere hyggede sig sammen  ved bordene og talte om de mange gode oplevelser, de har haft i mødestedet, spiste mad og fik senere kaffe og kage.

En af Mødested Amagers mange frivillige, Liz Bramsen, fortalte om baggrunden for mødestedet. Hun fortalte også, at hun var kommet meget i mødestedet og havde arbejdet som frivillig i dér og haft stor, gensidig glæde af at møde mange mennesker gennem årene.

Derefter sluttede dagen af med festlig fællessang.

Eksisteret siden 2003

Mødested Amager  havde eksisteret siden 2003 og formålet var at skabe en række mødesteder på Amager, hvor mennesker mødes på tværs af etniske, kulturelle, religiøse og sociale forskelle i gensidig forståelse og respekt.

Da indvandringen i sognene og den religiøse og kulturelle mangfoldighed er tiltaget gennem årene, har der været uoverskueligt mange opgaver for medarbejderne at kaste sig ud i, mange flere end det begrænsede antal medarbejdere kan overkomme uden en mere klar prioritering.

Nyt Mødested Amager

Samlet set valgte et flertal af sogne på den baggrund at indstille det nuværende arbejde for at forsøge at opstille et nyt grundlag for arbejdet.

Et nyt Mødested Amager, som der er planer om, forudsættes at undgå de strukturelle vanskeligheder, som det tidligere led af, bl.a. med en tydeligere målsætning, afgrænsning af arbejdet og større ledelsesmæssig kraft.

 

 

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?