Dragør investerer i udendørs undervisningsområder

Udeskole skal være lige så naturligt som at trække vejret. Den nye budgetaftale bakker op om kommunens store udeskolesatsning. Lige knap en million kroner er der blevet afsat til at bygge ny undervisningsarealer på skolernes udendørsområder.  

Undervisningen kan også foregå udendørs

 

Det er ikke nyt, for Dragørs børn og unge, at skoletiden kan foregå uden for klasselokalerne. Men nu vil en stor satsning integrere udeskole for alvor, og den nyligt vedtagne budgetaftale afsætter 900.00 kroner til udendørsarealer, der støtter op om udeskoleprojektet i kommunen.

Inden sommerferien blev et stort projekt skudt i gang i Dragør Kommune. Mathilde Brandstrup blev ansat som udeskolekoordinator, og i samarbejde med en udeskolevejleder fra hver skole, skal hun stå i spidsen for at flytte en stor del af undervisningen uden for klasseværelserne.

”Ligesom at trække vejret ud og ind. Sådan skal det føles at være inde og være ude. Det skal hænge sammen, så man slet ikke tænker over det,” siger hun.

Skolen skal forankres i virkeligheden

At eleverne får undervisning uden for klasselokalet, er ingen nyhed i Dragør. Og slet ikke efter coronatiden, hvor lærere såvel som elever hurtigt fik lært at flytte fagligheden ud under åben himmel.

Det nye er, at udeskolen ikke blot er den sædvanlige undervisning flyttet ud i skoven. Det er læring på en ny måde efter konceptet inde-ude-inde, hvor undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem traditionel klasseundervisning og samspil med verden uden for. Det kan være virksomhedsbesøg hos den lokale cykelsmed, historieundervisning på de lokale museer, momsregnskaber i matematik og boligannoncer, når man arbejder med kildekritik.

Lærer bedre

”Skolen skal være en del af virkeligheden, og virkeligheden skal ind i skolen,” siger Rasmus Johnsen, der er børne- og kulturchef i Dragør Kommune, ”indtil videre har udeskole mest været friluftsskole, hvor vi har været aktive udendørs. Nu skal vi starte samarbejder med foreninger og virksomheder i lokalområdet, fordi man lærer bedre, når undervisningen har en tilknytning til virkeligheden.”

Manglende faciliteter har udfordret

Metoden for udeskole kræver flere faciliteter på skolen, efterhånden som flere elever rykkes ud af de lokaler, de plejer at sidde i. Og nu er det fundet knap en million kroner ekstra i et ellers sparsommeligt budget til at forvandle udeområderne omkring skolerne til læringsplatforme, der understøtter udeskolesatsningen.

Det glæder Mathilde Brandstrup og udeskolevejlederne.

”Det er virkelig godt, at politikerne prioriterer udeskole. Midlerne styrker muligheden for at arbejde inde-ude-inde, og det er både med til at styrke læringen, men også trivslen og bevægelsen,” lyder det fra Dragørs nye udeskolekoordinator.

Og lærerne har netop manglet faciliteter lokalt på skolerne. Selvom det ikke er nyt for dem at undervise uden for klasselokalerne, så har det oftest indebåret transport til områder væk fra skolen.

Samlingspunkt

”Det er rigtig godt, hvis vi kan have et samlingspunkt, når vi går ud,” siger Mathilde Brandstrup, ”der er en læringstrappe for eksempel rigtig god. Det er også vigtigt, at vi kan komme i læ for regn og vind, så vi kan bruge områderne hele året og ikke kun i sommerhalvåret. Vi skal ud at mærke, at årstiderne skifter.”

Udeskolevejlederne på de enkelte skoler har også efterlyst faciliteter for, at de for alvor kan arbejde med udeskolekonceptet.

Fantastisk nyhed

”Det er en fantastisk nyhed med sådan en budgetaftale, der viser at udeskole bliver prioriteret i Dragør Kommune,” siger Franciska Krohn Tøgern, der er udeskolevejleder på St. Magleby Skole, ”jeg har et særligt ønske om at udeskole støttes lokalt på den enkelte matrikel, så det bliver mere tilgængeligt for lærerne og derved understøtter inde-ude-inde princippet. Dragør Kommune har mange skønne natur og kulturområder, men skolerne mangler egne udeskole-undervisningssteder.”

Midlerne forventes netop at skulle bruges lokalt på de enkelte skoler til at skabe udendørs læringsmiljøer, fortæller Mathilde Brandstrup.

Prioriteringen afspejler den nye skolepolitik

Budgettet har i det hele taget tilgodeset børnene i kommunen og flere af prioriteringer afspejler den nye skolepolitik for 2021-2025, der blev vedtaget i foråret 2021. Det gælder også for udeskolesatsningen og midlerne til etablering af uderum på de tre skoler.

”Udeskolearealerne styrker undervisningsdifferentieringen, fordi man kan få de elever med, som har svært ved at sidde stille indenfor,” siger Mathilde Brandstrup, ”man kan sige, at midlerne går til, at alle synes, det er fedt at gå i skole. Det giver midler til at styrke sammenholdet i en klasse, og at eleverne bevæger sig mere og dermed trives bedre.”

Den nye skolepolitik består af en fælles vision om, at alle elever er glade for at gå i skole. Det opnås gennem fire overordnede strategispor, der lyder at ingen er alene, der er lyst til læring, rum til læring og lokal forankring. Og nu er der altså flere læringsrum på vej til skolerne.

Seneste artikler

 

Fik du læst?