Rikke stryger til tops i Dragør

Rikke Marianne Karlsson fra Socialdemokratiet er en populær kandidat i Dragør, viser TV 2’s kandidattest

Rikke Marianne Karlsson

 

En socialdemokrati kiler sig ind som en af de populæreste kandidater til dette års kommunalvalg i Dragør. Det er Rikke Marianne Karlsson, der i følge en kandidattest fra TV2 er på en flot andenplads over de populæreste kandidater i Dragør.

Efter den konservative Kenneth Gøtterup er det socialdemokraten Rikke Marianne Karlsson, der ser ud til at få et rigtigt flot valg, når der skal stemmes tirsdag 16. november.

Udskiftning på bænkene

Rikke stryger således forbi en hel del af de politikere, der i de sidste fire år har siddet i kommunalbestyrelsen, og noget tyder på, at vælgerne i Dragør gerne ser en udskiftning på bænkene på rådhuset.

Den populære socialdemokrat har boet i Dragør hele sit liv og været gymnasielærer i 33 år. Rikke har været lektor i fagene dansk, idræt og psykologi. Hun er gift med Allan og
har to voksne børn og fem børnebørn, alle bosiddende i Dragør.

Noget tyder på, at Rikke Karlssons program, der bl.a. går ud på at bevare det klassiske Dragør, er faldet i vælgernes smag. Rikke Karlsson vil i alt fald arbejde for at bevare det Dragør, vi kender i dag:

Pas på Dragør

“Ja, det skal vi værne om. Den gamle havn og by med historiske og velbevarede huse, vores hyggelige hovedstrøg, strandenge med enestående natur og vores små grønne åndehuller. Det er jo derfor, vi har valgt at bo her. Dragør er vores liv og identitet”, siger hun og fortsætter:

Det er vigtigt, at kommunen prioriterer vedligeholdelse og renovering af kommunens ejendomme og veje, passer godt på vores værdier og helheden i byen. Vi skal samtidigt skabe de bedste betingelser for Dragørs erhvervsdrivende og håndværkere. Og endelig skal vi sikre et godt og trygt arbejdsmiljø for kommunens ansatte. Det vil komme os alle til gavn”, mener Rikke, der også fremhæver disse programpunkter i sin valgbrochure.

UNESCO? Nej tak…

Rikke Karlsson byder turister velkommen til Dragør, men alt med måde:

“Allerede nu har vi mange gæster udefra. De er velkomne, og de bidrager til økonomien for vores vigtige forretningsdrivende. Men det er vigtigt, de kommer i et antal, så vi selv kan være her og byen kan følge med. Allerede nu mangler der ordentlige toiletforhold, samt i særlig grad P-muligheder. Derfor har jeg valgt at sige: ”Nej tak til Unesco.”

Børn og ældre

Og så vil Rikke Karlsson arbejde for børnene:

“Næsten alle børn tilbringer en stor del af deres barndom i institutioner som vuggestue, dagpleje, børnehave og SFO. Derfor er det vigtigt, det enkelte barn bliver set, hørt og møder en voksenkontakt præget af kvalitet. De fysiske rammer skal være af en god kvalitet. Vi skal tilstræbe fornuftige klassekvotienter, gode rammer og opdateret undervisningsmateriale. Vi bør arbejde på, at alle børn trives i folkeskolen, det er fundamentet for den faglige indlæring. Dragør har engagerede, dygtige lærere og pædagoger. Vi skal have tillid til skolerne og de ansattes faglighed”, siger Rikke Karlsson, der efter mange år som gymnasielærer selvsagt har undervisning som en af sine mærkesager.

Og de ældre:

“Vi må være lydhøre overfor Dragørs ældre. Så får de den omsorg og tryghed, de har fortjent. De ældre skal hjælpes til at være selvhjulpne, og derved opnå den livskvalitet, som vi jo alle gerne vil have, når vi kommer op i årene. Men vi må også sikre den nødvendige pleje i hjemmeplejen og på Enggården for dem, der har behov”, slutter den socialdemokratiske kandidat.

 

 

 

 

Seneste artikler

 
 
 

Fik du læst?