Tårnby er i top med højt smittetryk

Corona-smitten i Tårnby er rigtig udbredt i øjeblikket, og Tårnby er helt i top på listen over kommuner med højst smittetryk.Kommunen opfordrer alle borgere til at lade sig teste, ligesom alle, der er endnu ikke er vaccineret, opfordres til at lade sig vaccinere.

Tårnby opfordrer alle borgere til at lade sig teste og vaccinere

For at begrænse Corona-smitten opfordrer Tårnby kommune udover test og vaccine desuden alle til at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at holde afstand, have god håndhygiejne og alle de andre gode råd.

På baggrund af de høje smittetal blev der tidligere på måneden iværksat en række tiltag på dagtilbuds- og skoleområdet, og de gælder stadigvæk.

Det gælder blandt andet, at

  • Dagtilbud tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for deres egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling. Aflevering og afhentning af børn bør så vidt muligt foregå udendørs
  • Skoleelever så vidt muligt opdeles klassevis i frikvarterer og pauser. SFO og fritidstilbud organiseres i faste grupper
  • Elever i alderen ni år og opefter, som ikke tidligere har været smittet med Covid-19 inden for de sidste 12 måneder eller er vaccineret, opfordres til at få foretaget to ugentlige tests
  • Større sociale arrangementer i skolerne på tværs af klasser bør aflyses. Sociale arrangementer som fødselsdage og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen.

 

 

Seneste artikler

 
 
 

Fik du læst?