Tårnby kommune får medhold

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet Tårnby Kommune medhold i sagen om uregelmæssigheder på beskæftigelsesområdet. Men kommunen skal betale 600.000 kroner tilbage, da Tårnby Kommune har modtaget for meget i refusion.

Tårnby har fået medhold i sag om beskæftigelsesområdet. (Foto: Finn Edvard)

 

Tårnby Kommune har modtaget afgørelse fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) i sagen om mulige uregelmæssigheder på beskæftigelsesområdet.

STAR er kommet frem til, at det regnskab, som Tårnby Kommune fremlagde vedrørende det fremskudte jobcenter i Københavns Lufthavn, der blev etableret i sommeren 2020 i forbindelse med Covid-19-nedlukningen, er korrekt.

For meget i refusion

STAR konkluderer desuden, at Tårnby Kommune har modtaget 600.000 for meget i refusion ved gennemgang af 4 års refusionsmodtagelser. Til sammenligning modtager kommunen årligt over 140 mio. kr. i statsrefusioner. Derudover har STAR i afgørelsen fokus på udbudsgrænsen og kontering af nogle enkelte medarbejdere.

Afgørelsen undrer

Tårnbys kommunaldirektør Morten Winge siger i forbindelse med afgørelsen: ”Vi noterer os, at STAR kommer frem til de samme konklusioner, som vi selv er kommet frem til. Vi undrer os imidlertid over, at STAR’s afgørelse er så lang, og at den er meget kritisk formuleret. Vi har selv afleveret en redegørelse med påtegning af vores revision, hvor vi har gennemgået området. Vi har erkendt de steder, hvor der er udfordringer, og beskrevet, hvordan vi retter de fundne fejl og sikrer, det ikke sker igen. Det centrale i den oprindelige kritik handler om det fremskudte jobcenter, og der giver STAR os ret i, at regnskabet er retvisende. I stedet har afgørelsen fokus på kontering og en manglende forretningsgang, der i øvrigt ikke er noget krav om. ”

Skal betale 600.000 kroner tilbage

Morten Winge fortsætter: ”Afgørelsen betyder, at vi skal betale 600.000 kroner tilbage til STAR, fordi mentorer sad hjemme under Covid-19 og dermed ikke kunne levere mentorstøtte. Det er naturligvis en fejl fra vores side, som vi anerkender, men vi hæfter os samtidig ved, at beløbsstørrelsen er i den lave ende i forhold til det samlede beløb, som kommunen får i statsrevision. ”

Granskede sagen

STAR gik tilbage i september 2021 ind i sagen på baggrund af en telefonisk henvendelse fra den nu tidligere jobcenterchef i kommunen. På den baggrund bestilte STAR en stor gennemgang af kommunens beskæftigelsesområde uden at tage kontakt til Tårnby Kommune på forhånd.

Den frist kommunen fik til at svare på STAR’s første henvendelse var kort, og revisoren kunne ikke nå at blive færdig. Kommunen bad derfor om at få forlænget fristen af hensyn til det store arbejde, som revisionen stod overfor i forhold til at gennemgå beskæftigelsesområdet. Dette ønske blev afvist af STAR, hvorefter styrelsen meddelte Tårnby Kommune, at de ikke ville behandle det modtagne svar, før revisionens bidrag også blev modtaget.

Spørgsmål om sagsbehandlingen

”Vi kan vist godt tillade os at sige, at Stars sagsbehandling har været speciel og meget usædvanlig. Og når vi så læser afgørelsen fra STAR, kan vi se at den efter vores mening nogle steder også er forkert. Det er f.eks svært at se, hvordan vi skal leve op til STAR’s henstillinger, når STAR beder os om at bogføre i afsluttede revisionspåtegnede regnskaber.

Efter vores opfattelse, vil det være i strid med bogføringsreglerne, hvis vi gjorde, som STAR foreskriver. STAR skriver desuden, at det er kritisabelt, at vi ikke har lavet timeregistrering i forhold til det fremskudte jobcenter. Det er ganske enkelt ikke korrekt. Vi har ført timeregnskab, og det konstaterer revisionen, og de konstaterer desuden, at de formelle krav er overholdt.

Det er overraskende, at STAR har den slags med i deres afgørelse, ” slutter kommunaldirektør Morten Winge.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?