Færre skoler med socialt blandede elever

Skoler, hvor børn fra alle lag i samfundet mødes, er over de sidste ti år faldet. I Tårnby er der kun tre skoler og i Dragør slet ingen.

Der er færre skoler med socialt blandede elever (Foto: Dragør Kommune)

 

Af Lene Dam Jørgensen

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udarbejdet en analyse over, hvor mange socialt blandede skoler, der har været fra 2010 til 2020. I de 10 år er antallet af skoler faldet på landsplan, herunder i Tårnby Kommune, der har oplevet et fald fra syv til tre i antallet af blandede skoler. De blandede skoler var i 2020 Korsvejens Skole, Nordregårdsskolen og Kastrupgårdsskolen. Skolerne i Dragør har i perioden ingen blandede skoler haft.

En positiv udvikling

I København og en række omegnskommuner er der dog sket en positiv udvikling over de seneste ti år. I København er antallet af blandede skoler steget fra 31 til 38. Syv af disse skoler ligger på Amager og er fordelt på Dyvekeskolen, Højdevangens Skole, Sundbyøster Skole, Lergravsparkens Skole, Landsbyskolen, Amager Fælled Skole, Ørestad Skole, Den grønne Friskole og Kalvebod Fælled Skole.

En blandet skole

En skole er defineret som blandet, hvis der er en ligelig fordeling af elever fra alle indkomstlag i samfundet. Alle landets skolebørn er i analysen opdelt i fem lige store grupper ud fra forældrenes indkomst. En skole tæller som blandet, når den har mellem 10 og 30 procent af eleverne i samtlige af de fem indkomstgrupper.

Kun skoler med minimum 100 elever, heraf mindst 10 elever fra syv til 12 år er medtaget i analysen. Det er dog heller ikke alle kommuner på landsbasis, der har oplever den tendens, der er både i Tårnby og Dragør –  et drastisk fald og ingen blandede skoler. Alene i Vallensbæk Kommune er alle fire af grundskolerne socialt blandede.

Vigtigt mere flere samfundslag

“En blandet skole er vigtig for sammenhængskraften, fordi børnene i højere grad vokser op og interagerer med børn fra andre samfundslag end deres eget. Det er enormt vigtigt for at forstå andre menneskers problemer og udfordringer, ” siger Sune Caspersen, der er senioranalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Færre blandede skoler

For bare ti år siden var der langt flere blandede skoler. Fire ud af ti skoler var dengang blandede. I 38 kommuner var halvdelen af skolerne blandede i 2010. Ti år senere i 2020 er der kun tale om otte kommuner.

Analysen viser, at skoler, der ikke er socialt blandede, ofte har en overvægt af elever i enten toppen eller bunden af indkomstfordelingen.

Offentlige skoler er blandede

Offentlige skoler folkeskolen er i højere grad blandede. Særligt de private skoler er meget lidt blandede. Ofte fordi de har en overvægt af elever fra familier med høje indkomster. Ligesom for 10 år siden er det skoler nord for København, der ikke er blandede.

 

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?

Midsommerfest på Christianshavn

Christianshavns Beboerhus inviterer til midsommer-gadefest i Dronningensgade med musik, mad og gode vibrationer.   Så er der midsommerfest på Christianshavn. Temaet for Midsommerfesten er “fred” –

Læs mere »