Hvad med de udviklingshandicappedes levevilkår?

Iver Hornemann Møller og pensioneret lektor og professor fortæller i Højdevangskirken torsdag 24. marts ud fra deres bog ”Afhægtet. Mennesker med udviklingshandicap og deres levevilkår”.

Dr. pæd. Birgit Kirkebæk – fortæller om mennesker med udviklingshandicap.

 

Af Lene Dam Jørgensen

Pensioneret cand.polit. og professor dr.merc. Iver Hornemann Møller og pensioneret lektor og professor dr.pæd. Birgit Kirkebæk fortæller i Højdevangskirken på Irlandsvej 45 torsdag 24. marts kl. 19 ud fra deres bog ”Afhægtet. Mennesker med udviklingshandicap og deres levevilkår” om historiske og aktuelle perspektiver på spørgsmålet om, hvorfor mennesker med udviklingshandicap og andre sårbare grupper altid har befundet sig bagerst i samfundets bevidsthed.

Ringere levevilkår

På intet tidspunkt i historien har mennesker med udviklingshandicap haft levevilkår tilsvarende den øvrige befolknings, og tingene er strammet til gennem de senere år. Spørgsmålet er bare, hvad mennesker skal gøre, hvis de ønsker, at det skal ændre sig. Erfaringerne viser nemlig, at forbedring af levevilkår først kommer og slår igennem, når presset fra de udviklingshandicappede selv, deres pårørende og det civile samfund bliver stort nok.

Anerkendelse af udviklingshandicappede

Spørgsmålet er også, om mennesker er villige til at udvise tilstrækkelig med solidaritet og anerkendelse af udviklingshandicappede som ligeværdige samfundsborgere og hermed bidrage til at sikre dem samme levevilkår som den øvrige befolkning.

Iver Hornemann Møller har været ansat på Socialforskningsinstituttet, Forvaltningshøjskolen, Handelshøjskolen i København og Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Derudover har han haft en række professorater i Portugal, Sverige og Østrig.

Birgit Kirkebæk er uddannet lærer og har arbejdet som lærer og skoleleder på en række specialskoler. Hun er pensioneret lektor og professor dr.pæd. i specialpædagogik på Danmarks Lærerhøjskole. Hun har udgivet en række bøger og været redaktør på Handicaphistorisk tidsskrift.

Seneste artikler

 

Fik du læst?

Midsommerfest på Christianshavn

Christianshavns Beboerhus inviterer til midsommer-gadefest i Dronningensgade med musik, mad og gode vibrationer.   Så er der midsommerfest på Christianshavn. Temaet for Midsommerfesten er “fred” –

Læs mere »