Hurtig indkvartering af flygtninge fra Ukraine

I Dragør Kommune forventes der  at skulle bo op til 100 ukrainske flygtninge. Kommunen vil gerne bruge Baggersmindelejren til midlertidige flygtningeboliger, som flygtningene kan bo i, men det kræver en landzonetilladelse.

Dragør Kommune kan med udmeldingerne fra Udlændingestyrelsen forvente at skulle finde boliger til mere end 100 ukrainske flygtninge i nærmeste fremtid. Hvor mange det i virkeligheden bliver, afhænger af hvor mange ukrainske flygtninge, der søger om ophold i Danmark.

Flere ejendomme i kommunen har i den forbindelse været undersøgt som mulige lokaliteter, men på grund af antallet af personer, der kan forventes at skulle huses relativt hurtigt, har kommunen som førsteprioritet valgt at indkvartere flygtningene i Baggersmindelejren, på Fælledvej 132. På ejendommen ligger der allerede bygninger. Bygningerne er rummelige og har store udenomsarealer og ejendommen ligger nær offentlig transport.

Rokering af flygtningeboliger

Ud over indkvartering i Bachersmindelejren er en mindre rokering af nuværende flygtningeboliger på vej. Det betyder, at de 14 pavilloner, der allerede er på Halvejen også forventes at kunne huse ukrainere fremover på baggrund af en ny dispensation.

Dragør Kommune ansøger om at indrette boliger til 100 ukrainere i den bebyggelse, der allerede er på stedet. Det er Kommunens vurdering, at den nye anvendelse ikke vil give ekstra parkeringsarealet på grunden, da det forventes, at de ukrainske flygtninge hovedsageligt vil bruge offentlig transport.

Hurtig indkvartering

Ejendommen ligger inden for støjrestriktionsområdet, der er udpeget i støjcirkulæret for Københavns Lufthavn. Som udgangspunkt må der ifølge cirkulæret ikke ændres i landzonen, der omfatter støjfølsom anvendelse. Dog giver støjcirkulæret mulighed for, at der i særlige tilfælde kan gives tilladelse til støjfølsom anvendelse.

Kommunen argumenterer for, at der her er tale om en særlig situation, fordi der er tale om tidsbegrænset brug til indkvartering af op til 100 ukrainere, og at dette skal gå hurtigt.

Beregning af støjniveau

Ifølge en beregning af støjniveauet forventes det, at støjkravet i bebyggelsen med de eksisterende vinduer kan overholdes. Det er imidlertid et krav, at alle de vinduer som har skader eller som på anden måde ikke kan lukke tæt, bliver repareret eller udskiftet.

I ansøgningen om landzonetilladelsen er der også argumenteret for, at Bus 33 stopper ved Bachersmindelejren og buslinjen forbinder ejendommen med Rådhuspladsen i København og institutioner og butikker i St. Magleby og Dragør by, cirka hver halve time i myldretiden.

Der er tale om en tidsbegrænset ansøgning på to år.

Seneste artikler

 

Fik du læst?