DEBAT: Få gang i det almene byggeri!

Amager Strand Seniorkollegie står til at blive droppet, og det er ikke nødvendigt, skriver Halime Oguz, SF:

Halime Oguz, MF, boligordfører SF

 

Af Halime Oguz

DEBAT: I den almene boligafdeling i Sundparken har man i seks år arbejdet på at etablere 23 nye fællesskabsorienterede seniorboliger. De er nu foreløbigt blevet droppet! Og faktisk er omkring 75 pct. – altså tre ud af fire – almene boligprojekter, der ellers var planlagt, enten sat på hold eller opgivet.

I boliger i Sundparken skulle seniorerne have boet sammen i et seniorkolligie. Boligerne var blevet planlagt med gode fællesarealer, der skulle give de ældre mulig for at skabe relationer og bånd med deres medbeboere. Det er en boligform, som rigtig mange ældre efterspørger, da ensomheden blandt denne gruppe desværre er alt for udbredt.

Dyre materialer

Boligerne droppes fordi byggematerialepriser er steget så meget og hurtigt, at det næsten er umuligt at etablere nye almene boliger. Helt specifikt droppes de, fordi priserne på byggematerialer nu er så høje, at byggeprojekter overstiger det såkaldte maksimumsbeløb. Det er et beløb, der angiver, hvor meget alment nybyggeri må koste per kvadratmeter. Ordningen med maksimumsbeløb har til formål at holde huslejen på et fornuftigt lavt niveau i de almene boliger.

Landsbyggefonden

Og alt dette sker, mens Socialdemokratiet ser blindt til – velvidende, at der faktisk er penge til at bygge dem. De almene boligers egen fond Landsbyggefonden skal blot have lov at bruge sine egne midler. Det vil regeringen bare ikke være med til!

I SF har vi gennem en længere periode forsøgt at lægge pres på for at finde en løsning, men uden held. Det er helt absurd. Især når vi netop har indgået en stor politisk aftale, som har til formål at etablere mere alment byggeri. Vi har brug for almene boliger i København og på Amager, hvis vi ønsker en by med plads til alle.  Og indtil for nyligt troede jeg også, at det var socialdemokratiets ambition!

Seneste artikler

 

Fik du læst?