Lokaludvalg ønsker nye klubhuse på Kløvermarken

Amager Øst Lokaludvalg har inden forhandlingerne om budgettet for 2023 indsendt en ønskeliste. Der er blandt andet ønsker om flere cykelstier, lavere trafikhastighed på vejene og nye klubhuse på Kløvermarksvej.

Amager Øst Lokaludvalg ønsker nye klubhuse til idrætten på Kløvermarken. De nuværende stammer fra 2. verdenskrig. (Foto: Finn Edvard)

 

Af Lene Dam Jørgensen

Det varer ikke længe, før forhandlingerne om Københavns Kommunes budget for 2023 begynder. Amager Øst Lokaludvalg har derfor sendt en ønskeliste til politikerne vedrørende projekter, der vil komme bydelen til gode, herunder nye klubhuse og ønsker til forbedring af trafikforholdene.

Nye klubhuse på Kløvermarksvej

Der er gamle og røde barakker på Kløvermarkens Idrætsanlæg. Amager Øst Lokaludvalg ønsker, at der sættes midler af til at bygge nye og tidssvarende bygninger og de gamle barakker dermed kan rives ned. De stammer helt tilbage fra 1945, hvor de opførtes som boliger for flygtninge fra Tyskland. Mange tusinde sportsfolk har deres gang her, og det har været et ønske i mange år at få mere tidssvarende forhold for især de mange fodboldklubber.

En grøn sti

Derudover ønsker Amager Øst Lokaludvalg, at der etableres en grøn aktivitetssti rundt om Kløvermarken med små træer og buske og forskellige aktivitetsfelter.
Etablering af cykelstier

Amager Øst Lokaludvalg ønsker også, at der afsættes midler til etablering af cykelstier på hele Østrigsgade, når hele vejen skal renoveres. Derudover ønsker lokaludvalget cykelstier på Lergravsvej, Elbagade, Engvej, Wibrandtsvej og Hedegaardsvej

I forbindelse med etablering af cykelstier ønsker Amager Øst Lokaludvalg også, at der bevilges penge, så der kan plantes træer eller natur- og klimavenlige barrierer, der kan gøre det mere sikkert at færdes i trafikken og reducere og mindske luftforureningen for trafikanter.

Fartdæmpende foranstaltninger

Flere borgere har henvendt sig til Amager Øst Lokaludvalg angående biler, der kører med høj hastighed på Øresundsvej. Teknik- og Miljøforvaltningen er enige i, at Øresundsvej mellem Amager Strandvej og Østrigsgade/Backersvej med fordel kan udstyres med hastighedsdæmpende foranstaltninger eller en indsnævring af vejens bredde.
Amager Øst Lokaludvalg ønsker også, at der afsættes penge til lyskryds ved Laplandsgade/Uplandsgade og til forbedring af trafiksikkerheden på Amager Strandvej.

Usikre trafikforhold

Amager Øst Lokaludvalg har også fået mange henvendelser fra borgere om, at det er meget usikkert at færdes i trafikken for dem, der krydser Amager Strandvej. Det gælder især ud for Sundby Sejl og Filipskolen. Der kører meget tung trafik på vejen, og mange kører med høj hastighed. Ikke nok med det, så er der også tale om dårlige oversigtsforhold på grund af parkerede biler. Derfor er det ifølge Amager Øst Lokaludvalg nødvendigt, at Amager Strandvej indrettes på en ny måde.

Seneste artikler

 

Fik du læst?