Bredt flertal bag stram budgetaftale i Tårnby

“Rettidig omhu, økonomisk ansvarlighed og et fortsat højt serviceniveau” kaldes budgetaftalen for Tårnby Kommune af det brede flertal i kommunalbestyrelsen, der står bag.

Tårnby – ny budgetaftale… (Foto: Finn Edvard)

Budgetaftalen for 2023 vidner om en “nødvendig økonomisk opbremsning” samtidig med, at hånden holdes under borgere i en vanskelig krisetid. Det oplyser parterne bag aftalen, Socialdemokratiet, SF, Radikale, Venstre, Konservative, Tårnby Listen og løsgænger Benny Bindslev.

Den nye budgetaftale kommer efter en fireårig periode, hvor velfærden i Tårnby er blevet løftet markant, siger parterne. Nu er det blevet tid til at bremse op: Udgifterne til især ældre og udsatte børn, unge og voksne er i kraftig vækst samtidig med, at de aktuelle kriser i form af først COVID-19 og senere krigen i Ukraine har medvirket til, at kommunens vigtigste indtægtskilde, nemlig person- og selskabsskatten, ikke har kunnet følge med de stigende udgifter.

Et svært udgangspunkt

Ved førstebehandlingen af budgetforslaget for 2023 havde Tårnby Kommune udsigt til et kassetræk på 230 millioner kroner, som undervejs i budgetprocessen er blevet reduceret blandt andet gennem lavere serviceudgifter for 58 millioner, så kommunen med aftalen har et kassetræk på 66 millioner i 2023 – et kassetræk som dog mere retvisende er på 84 mio. kr. som følge af ekstraordinære indtægter i 2023.

Investeringer og forbedringer

Selvom kravet til reduktioner har været markant, giver budgetaftalen også plads til investeringer og forbedringer. Der investeres i bedre tilbud til ledige og sygemeldte, som skal hjælpes bedre til selvforsørgelse. Der afsættes penge til en legeplads ved den planlagte pumptrackbane. De markante puljer til energi- og skolerenoveringer fortsætter i den kommende 4-års periode. Der afsættes midler til en fordobling af nyttehaverne ved Ugandavej. For blot at nævne nogle af de tiltag, der er blevet plads til.

Kritik af lukning

Budgetaftalen tager også højde for det aktuelle behov for at reducere CO2 og reducere energiforbruget. Nogle af de største energiforbrugere blandt de kommunale faciliteter er skøjte- og svømmehaller. Da kommunens skøjtehal og ene svømmehal, Pilegårdsbadet, er energimæssigt forældede og står over for snarlig fornyelse/renovering til et større beløb, er aftaleparterne blevet enige om at lukke de to haller. Til gengæld er der lagt et beløb ind i 2026 til at starte processen med byggeri af en ny skøjtehal op igen.

Det har dog fra flere sider vakt kritik, at skøjtehallen lukkes.

En række tilpasninger

For at komme i mål med et budget, hvor kassetrækket ”kun” udgør 84 mio. kr., har det været nødvendigt at gennemføre en hel række tilpasninger, oplyser budgetparterne. Der har været arbejdet hårdt i de politiske forhandlinger for at målrette tilpasningerne, så de i mindst muligt omfang berører kommunens borgere.

Blandt tiltagene er eksempelvis at reducere udgifterne til konsulenter og at tilbageholde noget af prisfremskrivningen på simple varer og tjenesteydelser, samt at gennemgå kommunens ejendomme for at frasælge nogle og dermed spare på driften.

Herudover er bl.a. indarbejdet, at daginstitutionerne skal lukke kl. 16 om fredagen, og at der indføres to ekstra lukkedage for daginstitutioner samt SFO’er og klubber, hvilket bringer Tårnby på niveau med en række andre kommuner.

Stærk fælles indsats

Borgmester Allan S. Andersen sender en stor tak til de andre forligspartier for deres forhandlingsvilje i en svær proces:
”Det har været en usædvanlig vanskelig budgetproces i år, og jeg er meget glad for, at vi sammen er lykkedes med at lave en budgetaftale, hvor vi viser rettidig omhu uden at gå på kompromis med kernevelfærden”, siger borgmester Allan S. Andersen.

Bredt forlig

Forligspartierne siger følgende om budgetaftalen:

”Vi har evnet at stå sammen om at træffe de svære beslutninger, der har skullet til. Vi har stadig et højt serviceniveau, mens vi også holder skatten i ro, og det er vigtigt for os alle i en tid, hvor mange familier får store energiregninger. Med aftalen tager vi et vigtigt skridt hen mod en bæredygtig velfærd og økonomi i Tårnby”, lyder det i en fælles udtalelse fra Allan S. Andersen (Socialdemokratiet), Carsten Fuhr (Konservative), Winnie Sørensen (SF), Ingelise Andersen (Radikale Venstre), Dennis Clausen (Venstre), Liv Gam (Tårnby Listen) og løsgænger Benny Bindslev.

Seneste artikler

 

Fik du læst?

Historier om de forfulgte

Torsdag 29. september fra kl. 16.30 inviterer Korsvejskirken til en aften, hvor sognepræst Julie Aaboe fortæller om det forfulgte mindretal med særlig fokus på Afghanistan

Læs mere »