Kritiseret formand væltet i Nathanaels Kirke

NY FORMAND: Nathanaels Kirkes menighedsrådsformand, Dennis Rasmussen, genopstillede som formand, men blev ikke genvalgt. Ny formand er Anne Grethe Christensen.

Anne Grethe Christensen  – ny menighedsrådsformand i Nathanaels Kirke. (Foto: Finn Edvard)

 

Af Lene Dam Jørgensen

På menighedsrådsmødet i Nathanaels Kirke  i Holmbladsgade i aftes blev menighedsrådsformand Dennis Rasmussen væltet ved konstituering og erstattet af bygningssagkyndig  i menighedsrådet, Anne Grethe Christensen. Hun er kontoruddannet og har senere drevet selvstændig virksomhed. Derudover har hun tidligere været menighedsrådsformand ved Nathanaels Kirke.

Kritik af provst og biskop

Dennis Rasmussen har i den senere tid været udsat for voldsom kritik på grund af fyringen af sognepræst Ellen Margrethe Gylling. Også biskop Peter Skov-Jakobsen og provst Michael Krogstrup Nissen har været udsat for skarp kritik på grund af deres håndtering af sagen. Begge har afvist at udtale sig til Amagernyt.dk, der sammen med Kristeligt Dagblad og den kristne ugeavis “Udfordringen”, har omtalt sagen.

Der blev foretaget andre skift i menighedsrådet: Kontaktperson Marianne Toft i menighedsrådet blev udskiftet med kirkeværge Tine Hamborg og næstformanden Nikolaj Tilgaard Pelzer blev udskiftet med menighedsrådsmedlem Kirsten Jørgensen.

Seneste artikler

 

Fik du læst?