Grønne lastbiler over Øresundsbroen – det er muligt

Grøn omstilling af den tunge godstransport er mulig – også på længere ture og på tværs af landegrænser.  Volvo, Carlsberg Sverige, E.ON, Erikssons Åkeri og Øresundsbron har indgået et partnerskab for at øge den eldrevne godstransport hen over Øresund.

Grønne lastbiler over Øresundsbroen – vist er det muligt.

“Øresundsbron vil være verdens mest bæredygtige bro. Med dette pilotprojekt viser vi, at fossilfri vejgodstransport på tværs af landegrænser er muligt i dag, og at vi gennem samarbejde i transportsektoren kan komme tættere på en grønnere lastbiltrafik. Vi er meget glade for dette samarbejde,” udtaler Linus Eriksson, administrerende direktør for Øresundsbron.

CO2-udslippet fra tung transport udgør seks pct. af de samlede emissioner i EU, hvilket er en fjerdedel af alle emissioner fra vejtransport. Øresundsbron har taget initiativ til at samle en række aktører i transportkæden for at stimulere bæredygtig vejtransport på tværs af Øresund. Og efter dialog med Erikssons Åkeri om linjetrafik med elektriske lastbiler hen over broen på forsøgsbasis, er der kommet flere aktører med i projektet.

Mineralvand fra Ramlösa

Under testturen transporterer Carlsberg Sverige mineralvand fra Ramlösa mellem Sverige og Danmark i Volvos FH Electric-lastbil. Mineralvandet bliver lastet på Erikssons Åkeri og derefter transporteret til Carlsberg Danmark i Høje Taastrup. Herefter bliver lastbilen ladet op hos Volvo, også i Høje Taastrup, med certificeret grøn strøm, inden den kører tilbage over Øresundsbron. Lastbilens rækkevidde er ca. 300 km, men takket være en del-ladning på den danske side kan lastbilen nemt klare den samlede rute på ca. 370 km.

Går langsomt

“Grøn omstilling på lastbilsiden går meget langsomt. Mange sidder bare og venter, enten fordi det er for dyrt, eller fordi man tror, at el-lastbiler ikke fungerer i international trafik. Ingen kan løfte opgaven alene, men hvis vi alle spiller ind, så kan vi sammen udfordre den måde, vi alle plejer at gøre tingene på, og vise, at det faktisk er muligt,” siger Morten Røssel, kundeansvarlig for godstransporter på Øresundsbron.

Reduceret med 90 pct.

Når en elektrisk lastbil erstatter en diesel-lastbil på ruten Helsingborg-Høje Taastrup via Øresundsbron, forventes CO2-aftrykket at blive reduceret med mere end 90 pct. på denne strækning. De foreløbige tal viser en reduktion fra 216 til 18 kilo kuldioxid ifølge Erikssons Åkeri. Frem til efteråret vil op til syv elektriske lastbiler være en del af projektet hver uge.