Et fantastisk samarbejde med Ellen Margrethe Gylling

PRÆSTE-SAGEN: Det eneste rigtige som biskop Peter Skov-Jakobsen kan gøre, er at lade Ellen Margrethe Gylling få sin stilling som sognepræst i Nathanaels Kirke tilbage, skriver vikarierende kirketjener Steffen Lund

Steffen Lund

 

Sammen med andre ildsjæle var jeg med til at flytte Ellen Margrethe Gyllings ting ud af hendes kontor. Det var interessant at se, hvad der er bygget op i de år, Ellen har været sognepræst i Nathanaels Kirke. Masser af ting og sager der vidner om et aktivt menighedsliv  – og at Ellen, i de 18 år hun har været sognepræst i kirken, har skabt relationer på kryds og tværs både i, og udenfor sognets grænser.

Man kan bestemt ikke beskylde hende for at have været doven eller for ikke at have levet op til sit ansvar som sognepræst. Derfor undrer det mig, at biskop Peter Skov-Jakobsen tog den beslutning at afskedige hende.

Jeg trådte til som vikarierende kirketjener i december 2021. Samarbejdet med Ellen husker jeg som værende positivt, og hun har altid bidraget til at stemningen i personalegruppen har været god, og at kirkelige handlinger og andre aktiviteter i Nathanaels kirke og sognegård blev gennemført uden de store vanskeligheder. Det på trods af en kaotisk situation med personalemangel, corona og siden begyndelsen af 2022 tre problematiske menighedsrådsmedlemmer.

Den postive stemning i kirken ændrede sig hurtigt, efter at der var blevet klaget til biskop Peter Skov-Jakobsen af tre menighedsrådsmedlemmer: Dennis Rasmussen, Nicolai Pelzer og Marianne Maria Toft, som resulterede i, at Ellen blev begrænset i sit virke og til sidst endte med at blive fyret. Dennis, Nicolai og Marianne mener, at Ellen skaber et dårligt arbejdsmiljø i Nathanaels Kirke. Det er dog ikke noget, som menigheden, flertallet af menighedsrådet eller personalegruppen er enige med de tre menighedsrådsmedlemmer i.

På trods af Ellens opbakning fra menighed, ansatte og flertallet i menighedsrådet, vælger  biskop Peter Skov-Jakobsen at støtte op om Dennis, Nicolai og Marianne, altså mindretallet. 

For det første undrer  det mig, at man kan afskedige en præst på baggrund af påstande, som mangler konkrete beviser. Der er ikke nogen beviser på, at Ellen har skabt et dårligt arbejdsmiljø i Nathanaels Kirke. Tværtimod har personalegruppen ingen problemer med Ellen og samarbejdet har fungeret fint. Desuden fik Nathanaels Kirke en grøn smiley for godt arbejdsmiljø i 2020.

For det andet undrer det mig, at biskop Peter Skov-Jakobsen støtter op om et mindretal i menighedsrådet. Hvorfor støtter biskoppen ikke op om demokratiet i Folkekirken? Det er bemærkelsesværdigt, at der i denne konflikt omkring Ellen bliver lyttet til mindretallet i menighedsrådet, mens flertallets mening bliver ignoreret. Flertallet har ikke ønsket at få Ellen afskediget, hverken blandt menighedsrådet, menigheden eller personalegruppen.

Det eneste rigtige som biskop Peter Skov-Jakobsen kan gøre, er at lade Ellen få sin stilling som sognepræst i Nathanaels Kirke tilbage.

Steffen Lund, vikarierende kirketjener, Nathanaels Kirke

Seneste artikler

 

Fik du læst?