Spændende historier

Nicolai vil være tømrer

UDDANNELSE: Københavns Håndværker Service på Kirstinehøj har 10 lærlinge ansat. De skal have gode forhold, for lærlingene er fremtidens folk.

En udflugtsoase på øen

  Solskin i vajende græs, udsigt over Øresund og hvidvin i picknick-kurven. Der findes stadig en udflugtsoase på Amager, som