afspærring

Pizzaria i brand

Tirsdag formiddag er der udbrudt en større brand i et pizzaria på Grækenlandsvej. Der er kraftig røgudvikling fra et ventilationssystem.