Dragør-Limhamn Færgen 1934-1939

Efter flere forsøg åbnede man i sommeren 1934 en færgerute mellem Dragør og Limhamn.

1934. Færgen ”Dragør”, der kunne medbringe 250 passagerer og 5 automobiler.

Det var Turistforeningens formand Axel Hermann der sammen med landsretssagsfører Carl Bryld, købmand Edvard Ravn, grosserer Nissen og skibsreder Albert Jensen havde fået tilladelse til besejlingen.

Autoparkejer (Kirkevej 177-179), kommunalbestyrelsesmedlem Robert Hansen havde også været aktiv i forbindelse med stiftelsen af det nye selskab. Der havde været debat i kommunalbestyrelsen om, hvor meget man kunne kræve i afgift af færgeselskabet.

Prøvesejlads den 5. juli 1934
Første tur gik fra København til Dragør den 5. juli 1934. Den halve by var på benene for at overvære at færgen ”Dragør” afsejlede med de særlig indbudte passagerer.

Fartplan sommeren 1934.

Der var hurraråb, blomster og taler, og to lejetjenere sørgede for, at gæsterne også fik lidt at styrke sig på under sejladsen.

Færgen sejlede normalt tre dobbeltture, men midt om sommeren kunne der være op til 5 dobbeltture. Billetprisen for en person var 1 kr. (retur 1,75 kr.), og det kostede mellem 5 og 7 kr. at få transporteret en almindelig personbil til Limhamn.

Efter, at færgen havde sejlet på ruten Dragør – Limhamn et par år, havde man fundet det formålstjenligt at forbedre opholdet for passagererne. Man havde på agterdækket fået udført en større overbygning. Bådebygger Hendrik Petersen og smed Orla Olsen havde stået for denne ombygning.

Aviserne bragte ofte reportager fra turene med færgen. En journalist beretter således, at doktor Dich havde aflyst al sygdom i Dragør for derefter, iført specielt malerisk færgepåklædning, sammen med kone, børn og cykler at tage turen til Limhamn.

1939. Dr. Poul Dich på udflugt til Limhamn.

Besættelsen
Sidste sæson for overfarten blev 1939, idet krigen satte en stopper for fortsat aktivitet. Midt under besættelsen lejede værnemagten skibet.

En kort periode lå ”Dragør” i Frederiksholms Kanal inden det indgik i Den tyske Kriegsmarine.

Skibet blev anvendt som transportskib, hjemmehørende i Kiel. Efter befrielsen lykkedes det ikke at finde skibet, og man formoder, at skibet var blevet sænket af allierede fly i 1944 ved Kielerkanalen.

Mange solgte deres aktieposter (50 og 100 kr. stykker) for en øl eller 2 kr. De ærgrede sig, da forsikringsselskabet udbetalte erstatning til aktionærerne ud fra aktiernes værdi.

Ny færge
De lokale var ikke interesseret i at genetablere en færge til Sverige efter besættelsen. Man mente ikke, at svenskerne ville komme til Dragør for at købe ind, da danske varer stadig var rationerede.

Desuden var man bange for, at danskerne i stor målestok ville tage til Sverige for at købe alle de eftertragtede varer som kaffe, chokolade m.v.

Først i 1960 lykkedes det at få genetableret færgeforbindelsen mellem de to byer. Dengang som senere, til lukningen i 1999, var det en politisk varm kartoffel, hvor økonomiske interesser og miljøhensyn ikke helt faldt sammen.

Senest er der etableret en passagerfærge om sommeren, der også medtager cykler.

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?